Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

(Sluitingsdatum: 05-03-2018 om 08:00 uur) Wij zijn op zoek naar een ervaren, energieke en verbindende Acquisiteur Bedrijven met relevant netwerk. Wat houdt de functie in? Je richt je op het acquireren van bedrijven met als doel het creëren van extra

Startdatum: 19-03-2018
Einddatum: 19-03-2019
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 24
Sluitingsdatum: 05-03-2018 om 08:00 uur

Het nieuwe team bestaat uit circa 40 betrokken en deskundige medewerkers. Zij werken graag op een vernieuwende manier samen met vele partners in de samenleving aan de gebiedsontwikkeling in Dronten. De aandachtsgebieden van het team zijn o.a. ruimtelijke en economische ontwikkeling, groen, landschap, recreatie, water en riolering, verkeer en vervoer, wonen, werken, (her)ontwikkeling woningbouw- en bedrijfslocaties (zowel voorbereiding als realisatie), grondzaken en beeldkwaliteit. Het team is een belangrijke schakel in de beleids- en planvorming, realisatie en het uiteindelijke beheer van de woon- en leefomgeving van onze inwoners, bedrijven en instellingen. De denklijn daarbij is van buiten naar binnen. We roesten niet vast in patronen, maar hebben een flexibele en oplossingsgerichte mentaliteit en zijn vastberaden om het maximale te halen uit de kansen die de aanstaande Omgevingswet ons biedt.

Wij zijn op zoek naar een ervaren, energieke en verbindende Acquisiteur Bedrijven met relevant netwerk

Wat houdt de functie in?

  • Je richt je op het acquireren van bedrijven met als doel het creëren van extra werkgelegenheid. De nadruk ligt daarbij op vestiging op één van onze bedrijventerreinen, maar ook elders in Dronten is ruimte voor bedrijven beschikbaar.
  • Het proactief leggen en onderhouden van contacten met ruimte zoekende bedrijven en intermediairs is de kern van jouw werk.
  • Dronten ligt centraal in sterke economische regio’s (Regio Zwolle en de Metropool Regio Amsterdam). Jij zoekt de relevante spelers in het gebied op en creëert een netwerk binnen het bedrijfsleven in de gemeente en de genoemde regio’s. Signalen die je uit je netwerk oppikt zet je om in kansen voor Dronten.
  • Belangrijke sectoren in Dronten zijn Agrofood en Vrijetijdseconomie. Hier ligt de belangrijkste focus van je inzet. Uiteraard is je blik hier op gericht, maar kijk je ook breder. Je brengt het klantpotentieel in kaart en weet wie de concurrenten zijn.
  • Je werkt intensief samen met de accountmanagers en gezamenlijk vormen jullie het gezicht naar het bedrijfsleven. Het accent in deze functie ligt uiteraard op acquisitie
  • Richtsnoer is het acquisitieplan, dat in concept gereed is. Aan de afronding van dit plan lever jij – vanuit jouw ervaring – een bijdrage.

P.S. Op verzoek van de opdrachtgever wordt deze interim opdracht alleen aangeboden obv een tijdelijk loondienstverband of ZZP-BV.
Factureren als ZZPer is niet mogelijk aangezien er gevraagd wordt om de arbeid persoonlijk uit te voeren (geen vervangingsrecht) en er onder leiding en toezicht zal worden gewerkt. ZZPers dienen daarom tijdelijk (bij ons) op de payroll te komen of een fiscale kwalificatie te hebben (bijv. Uniforce of VRBadvies.nl).

  • minimaal een afgeronde HBO opleiding op het gebied van sales en/of vastgoed en/of bedrijfskunde
  • minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 8 jaar met het acquireren van bedrijven
  • minimaal 1 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar als acquisiteur bij een gemeente
  • minimaal 5 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 8 jaar met het acquireren van bedrijven

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook obv een tijdelijk loondienstverband of met andere detacheerders.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat . Een motivatie is (nog) niet nodig. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

- Einde vastgoed vacature -