Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

(Sluitingsdatum: 22-02-2018 om 08:00 uur) De senior jurist werkt als senior juridisch adviseur aan grootstedelijke projecten en complexe gronduitgifte- en erfpachtzaken. De jurist moet direct inzetbaar zijn op complexe juridische dossiers binnen het

Startdatum: 01-03-2018
Einddatum: 01-09-2018
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32-36
Sluitingsdatum: 22-02-2018 om 08:00 uur

De senior jurist werkt als senior juridisch adviseur aan grootstedelijke projecten en complexe gronduitgifte- en erfpachtzaken. De jurist moet direct inzetbaar zijn op complexe juridische dossiers binnen het werkveld van Grond en ontwikkeling.

Werkzaamheden
De jurist:

 • Levert zelfstandig advies en expertise in de gebiedsontwikkeling in samenhang met financieel economische en vastgoed aspecten en erfpacht;
 • Adviseert o.a. bij de selectie van marktpartijen, het opstellen van contracten in alle fases van de gebiedsontwikkeling, het afhandelen van geschillen, kwesties inzake schadeloosstelling en nadeelcompensatie en heeft daarmee een pro-actieve juridische inbreng in projecten;
 • Behandelt en bereidt gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures voor en ondersteunt de Gemeenteadvocaat en de Huisadvocaat van de organisatie;
 • Is daarnaast inzetbaar in de afhandeling van (complexe) erfpachtuitgiftes en de juridische advisering over beleidsstukken van Grond en Ontwikkeling.
 • in het bezit van een erkende WO diploma Nederlands recht, afstudeerrichting privaatrecht- of notarieel recht. (Let op! Afstudeerrichting Bestuursrecht volstaat niet voor deze functie)
 • ruime kennis van vastgoedrecht (goederenrecht, bouwrecht, huurrecht, verbintenissenrecht, aanbestedingsrecht, staatssteun)
 • inzicht in bestuurlijke en gemeentelijke verhoudingen en ervaring met bestuurlijke advisering en bestuurlijke aangelegenheden en politiek gevoelige dossiers
 • kennis en ervaring inzake contractering met de overheid (overheidscontracten)
 • gedegen kennis van het erfpachtstelsel en ervaring met gronduitgifte
 • gedegen kennis en ervaring met zakenrechtelijke constructies
 • gedegen kennis en ervaring in juridische advisering en procesbegeleiding op het gebied van privaat- en contractenrecht
 • gedegen kennis en ervaring in grootstedelijke gebiedsontwikkeling
 • minimaal 5 jaar (recent opgedaan in de afgelopen 10 jaar) ervaring opgedaan bij een overheids- of semi-overheidsinstelling
 • kennis en ervaring met het adviseren over gemeentelijk beleid en het opstellen van beleidsnotities
 • kennis en ervaring van het Amsterdamse erfpachtstelsel
 • kennis en ervaring met de gebiedsontwikkeling in Amsterdam
 • kennis en ervaring met bestuursrecht
 • kennis en ervaring opgedaan met voorbereiden en begeleiden van gerechtelijke procedures

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers maar ook obv een tijdelijk loondienstverband of met andere detacheerders.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Mocht u binnen 3 werkdagen niets horen bel ons dan even, dan is er mogelijk iets fout gegaan.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat . Een motivatie is (nog) niet nodig. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

- Einde vastgoed vacature -