Vind jouw vastgoed stage binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed stages

De LOI is dé afstandsopleider van Nederland met een zeer ruim aanbod aan opleidingen. Van korte, beroepsgerichte cursussen tot volledige HBO-bacheloropleidingen. LOI Hogeschool heeft momenteel een vacature voor afstudeerdocent voor de opleiding HBO Vastgoed & Makelaardij.

De functie De afstudeerdocent is verantwoordelijk voor het begeleiden, coachen en beoordelen van studenten die bezig zijn met hun afstudeeropdracht. Een afstudeerdocent kan in verschillende rollen binnen het afstudeertraject optreden:
 • Als begeleidend afstudeerdocent (het begeleiden van studenten, geven van aanwijzingen en suggesties, telefonisch contact met afstudeerbegeleider op de werkplek).
 • Als tweede beoordelaar (het adviseren van de afstudeerdocent bij het implementatieplan van de student en het onafhankelijk beoordelen van de conceptversie en de definitieve opdracht).
Deze rolverdeling zal steeds wisselen per student.

Generieke taken van een afstudeerdocent
 • Het op basis van een instructie op afstand begeleiden van studenten bij het tot stand komen van afstudeeropdrachten. Onder begeleiden wordt in dit verband verstaan het geven van aanwijzingen en suggesties ter verbetering bij de opzet en uitwerking van een afstudeeropdracht. Dit gebeurt schriftelijk bij een aantal in het traject ingebouwde feedbackmomenten en telefonisch op een of meerdere momenten gedurende het traject.
 • Het telefonisch in contact treden met de afstudeerbegeleider van de student. Deze afstudeerbegeleider is werkzaam in de organisatie waarvoor de student de afstudeeropdracht uitvoert.
 • Het coachen en begeleiden van de student tijdens het afstudeerproces.
 • Het (mede)bepalen van een cijfer voor het schriftelijke gedeelte van de afstudeeropdracht.
 • Het afnemen en beoordelen van de mondelinge afstudeerzitting als afsluiting van het afstudeertraject.
 • Het deelnemen aan intervisie/supervisie ten behoeve van je werkzaamheden.
Jouw profiel Zou je onze afstudeerstudenten HBO Vastgoed & Makelaardij willen begeleiden? Dan vragen wij:
 • Een titel op wo-masterniveau en actuele kennis en ervaring in het vakgebied.
 • Kennis en ervaring in het doen van toegepast onderzoek op bachelorniveau.
 • Ervaring met het begeleiden van studenten in de afstudeerfase van een bacheloropleiding.
 • De beschikking over goede sociale en communicatieve eigenschappen.
 • Nauwkeurigheid en ervaring met werken met deadlines.
Ben je in staat bent om Engelse teksten van een hoog niveau te lezen en een student, die zijn of haar eindwerkstuk geheel in die taal wil maken, adequate begeleiding en feedback te bieden bij de totstandkoming daarvan, dan is dat een pre.

Extra informatie Tijd-, plaats- en tempo-onafhankelijk studeren, is het credo van ons afstandsonderwijs. Omdat studenten zelf hun leertempo bepalen, kunnen we geen vaste hoeveelheid werk garanderen. De functie van LOI-afstudeerdocent is een freelance (bij)baan waarvoor per gecorrigeerde uitwerking een vergoeding wordt geboden. Je kunt vanuit huis werken en bepaalt zelf de tijden waarop je de taken uitvoert. Voor een optimale begeleiding van studenten is het wel van belang dat de beantwoording van vragen en het corrigeren van huiswerk binnen de gestelde termijnen geschiedt. Ten slotte, voor nieuwe afstudeerdocenten is een coachingstraject opgesteld om de kwaliteit te borgen voor onze studenten en om te kunnen gewennen aan de werkwijze van LOI Hogeschool.

Interesse? Reageer nu! Heb je interesse en voldoe je aan het profiel? Stuur dan je motivatiebrief met CV naar Loes Verboon, lverboon@loi.nl .
- Einde vastgoed vacature -