Vind jouw vastgoed stage binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed stages

De NWB Bank is op zoek naar een student aan de opleiding facility management die met een verfrissende blik zijn/haar afstudeeronderzoek bij ons komt uitvoeren.

Hieronder wordt achtereenvolgens beschreven wat de NWB Bank doet en hoe het facility managent is ingericht. Vervolgens wordt de stageopdracht omschreven en welke vergoeding we je bieden.

De organisatie waar je onderzoek voor gaat doen
De NWB Bank is een publieke sector bank die met haar gespecialiseerde dienstverlening Nederlandse overheden alsmede instellingen en activiteiten op het gebied van sociale volkshuisvesting, energietransitie, openbaar nut, infrastructuur, gezondheidszorg en onderwijs van de goedkoopst mogelijke financiering wil voorzien. Hiermee levert de bank een significante bijdrage aan een duurzame samenleving. De NWB Bank financiert haar activiteiten op de internationale geld- en kapitaalmarkten op basis van een sterke vermogenspositie en triple A-ratings. Met een balanstotaal van circa € 90 miljard staat de bank onder direct toezicht van de Europese Centrale Bank. Tegelijkertijd is de NWB Bank met circa 65 medewerkers een efficiënte en transparante organisatie die integriteit, kwaliteit en samenwerking hoog in het vaandel heeft staan.

Facility management
Gezien het relatief kleine personeelsbestand is het Facility management sinds jaar en dag gecombineerd met een andere afdeling. Sinds 2017 is het ondergebracht bij de afdeling human resources. De afdeling hr & facility management bestaat uit 6 medewerkers en kent de functies huismeester, medewerker facility management, receptioniste, business partner hr, medewerker hr en hoofd hr & facility management.

De NWB Bank laat zich sinds de bouw van het pand in 1984 begeleiden door een externe partij. Deze partij biedt (ad hoc) ondersteuning op beheers- en onderhoudszaken van het pand. en de bank betaalt hiervoor een maandelijkse fee. De partij geeft met name advies over technische aanpassingen of offertes met betrekking tot installaties en apparatuur. Met betrekking tot de (elektro)technische installaties, de beveiliging zijn onderhoudscontracten (SLA’s) afgesloten

De huidige activiteiten van facility management hebben betrekking op:

  • Beveiligings- en hospitality diensten (receptie, catering, bewaking, brandbeveiliging)
  • Werkplekvoorzieningen (bureaus, vergaderzalen, papier, schoonmaak, afval)
  • Vastgoed gerelateerde zaken (gebouw, terrein, groenvoorziening, gas, water, licht)

Afstudeeronderzoek
Het onderzoek richt zich op het structureren van het facility management en het inbedden ervan in de organisatie. De bank heeft behoefte aan een meer efficiënt en resultaatgericht facility management waarover zij (meer) in control is. Met jouw onderzoek draag je bij om het facility management naar een hoger niveau te tillen.

Onderzoeksgebieden

  • hoe kan de NWB Bank compliant zijn met betrekking tot gebouw gebonden wet- en regelgeving en de uitvoering daarvan;
  • hoe dient het onderhoud en beheer van het kantoorpand te worden vorm gegeven met dien verstande dat er overzicht is op het budget en de te nemen acties van facility management;
  • op welke wijze kan de bank zich het beste laten adviseren over technische uitvoeringen;
  • hoe draagt facility management bij aan de maatschappelijke rol die de bank heeft.

Stagevergoeding en werktijden
Voor dit onderzoek zal een stage overeenkomst worden opgesteld en ontvangt de student een vergoeding van €450 euro bruto, exclusief eventuele reiskosten. De reiskosten worden door de bank vergoed. De werktijden worden in onderling overleg bepaald.

Screening
Bij het aangaan van de stageovereenkomst is het screeningsbeleid van de NWB Bank op de stagiair van toepassing. Het afgeven van een Verklaring Omtrent het Gedrag is hier onderdeel van.

Sollicitatie
Geïnteresseerde studenten van de opleiding Facility Management kunnen reageren via hr@nwbbank.com of contact opnemen met Maaike de Graaff, 070-4166266.

- Einde vastgoed vacature -