Vind jouw vastgoed stage binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed stages

Betreft: Vacature stagiair

**TW Real Estate**

TW Real Estate is een partnerstructuur bestaande uit TW Real Estate Investment
Management (TW REIM), TW Residential en TW Office Advisors. De partners in TW Real
Estate onderscheiden zich als specialistische en onafhankelijke teams van adviseurs met
een jarenlange kennis en ervaring in het commerciële en residentiele vastgoed.

TW REIM adviseert private en institutionele vastgoedbeleggers bij het herstructureren van
hun portefeuille en/of vastgoed organisatie, ter optimalisatie van hun directe
exploitatierendementen. TW Residential richt zich op het investment management en asset
management van woningbeleggingen. TW Office Advisors adviseert en begeleidt
(eind)gebruikers van kantoren en bedrijfsruimten bij het invullen van hun
huisvestingsvraagstuk en het aangaan en optimaliseren van gebruiksovereenkomsten.

Met deze drie op zichzelf staande disciplines die zowel intern als extern een geheel vormen,
biedt TW Real Estate een zeer hoogwaardige advisering aan zowel beleggers in- als aan
gebruikers van vastgoed.

**Aanleiding vacature**

De activiteiten van TW Real Estate groeien aanzienlijk. TW Residential is sinds 2017 één
van de 10 grootste adviseurs op gebied van woningbeleggingen (gemeten naar
transactievolume) in Nederland. Mede ten behoeve van de implementatie van nieuwe
vastgoedportefeuilles en ter ondersteuning bij de bestaande assetmanagementactiviteiten
is er een vacature voor stagiair.

**Stage**

De stagiair wordt ter ondersteuning betrokken bij alle aspecten van vastgoedverwerving en
assetmanagement.

Locatie: **De stagelocatie is Loenen aan de Vecht**
Stagevergoeding: **Bovengemiddeld**

**Contact**

Hein Peeters – Partner
Mail: h.peeters@twresidential.nl
Tel: 035- 6250605
- Einde vastgoed vacature -