Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Opdrachtgever

Onze opdrachtgever is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, woningbouw, utiliteit en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op voortdurende kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Opdrachtgever realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden en bouwt samen met hen aan de ruimtelijke contouren van morgen.Als Klantmanager Services ben je verantwoordelijk voor de financiële, commerciële en operationele doelstelling bij bestaande klanten/opdrachtgevers. Verder leiding geven aan, coördineren en realiseren van beheer- en onderhoudscontracten en serviceprojecten in de tender- en contractfase.

Functie-informatie

Verantwoordelijkheden in kernactiviteiten:

 • Verantwoordelijk voor een kwalitatieve uitvoering en beheersing van beheer en onderhoudscontracten of klussen voor 2 tot 7 klanten, totaal 5 miljoen euro.
 • Commercieel verantwoordelijk voor de toegewezen klanten en het behalen van de gestelde targets(order-intake, financieringstand, omzet en BOR).
 • Verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van de klantplannen.
 • Verantwoordelijk voor een aantal door directie gestelde targets met betrekking klanttevredenheid,het aandragen van kwalitatief goede leads bij de bestaande klanten en het ontwikkelen van new business op het gebied van beheer en onderhoud (nieuwe proposities).
 • Verantwoordelijk voor het aandragen van kwalitatieve goede leads (ook groter dan 3 Mio) vanuit de bestaande klanten.
 • Eindverantwoordelijk voor de contractuele en financiële aspecten van de beheer- en onderhoudscontracten en klussen.
 • Eindverantwoordelijk voor persoonlijke ontwikkeling van (klant)teamleden ook in het bredere perspectief van het filiaal of bedrijfsbreed.
 • Levert een proactieve bijdrage aan de ontwikkeling van het filiaal en het operationeel plan.
 • Is gesprekspartner voor juridische adviseurs inzake contractaangelegenheden.
 • Is eindverantwoordelijk voor de K&V-plan(nen) en de daaruit volgende deelplannen.
 • Is eindverantwoordelijk voor de performance die zijn/haar team levert bij de toegewezen klanten, op alle proces onderdelen; commercie, operatie en financiën, waarbij de standaard procedures en instructies van opdrachtgever worden toegepast.

Algemene verantwoordelijkheden:

 • Draagt bij aan de ontwikkeling en beoordeling van de medewerkers.
 • Actief bewaken van en invulling geven aan een effectief verzuim- en re-integratiebeleid.
 • Werkplekbezoeken worden actief uitgevoerd. Hierbij is houding en gedrag met betrekking tot veiligheid een belangrijke component.
 • Adviseert in overleg met contract/klantmanager over het stilleggen van het werk naar aanleiding van geconstateerde onveilige werksituaties, gesignaleerde afwijkingen en/of schades en informeert de hiërarchisch leidinggevende hieromtrent.
 • Vertoont voorbeeldgedrag op het gebied van veiligheid en duurzaamheid.
 • Accepteert feedback over houding en gedrag van collega’s en geeft deze waar nodig. Indien er dilemma’s ontstaan worden deze bespreekbaar gemaakt.
 • Handelt conform de opdrachtgevers gedragscode en de kernwaarden: Professioneel gedrag, Resultaatgericht en Samenwerken

Communicatie:

 • Onderhoudt contact met de manager, servicemanager en medewerkers over voortgang, inzet en werkmethoden.
 • Onderhoudt contact met de juridisch adviseur.
 • Neemt deel aan het kernteam overeg binnen het filiaal.
 • Onderhoudt cotact met relaties/opdrachtgevers, partners, kennisinstellingen en zorgt voor een effectief netwerk.

Functie-eisen

De ideale Klantmanager Services heeft de volgende kenmerken/eigenschappen:

 • HBO werk- en denkniveau
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
 • VCA-vol
 • Ervaring in multidisciplinaire complexe contracten en innovaties
 • Ervaring met complexe faseringen en diverse stakeholders

Kerncompetenties:

 • Professioneel gedrag
 • Samenwerken
 • ResultaatgerichtheidBelangrijkste aanvullende competenties:
 • Overtuigingskracht
 • Besluitvorming
 • Klantgerichtheid (of marktgerichtheid / contracterend vermogen)
 • Motiveren en coachen

Aanbod

Een verantwoordelijke functie met een beloning passend bij de ervaringen en competenties.

Soort dienstverband: Voltijd

Vereiste licentie of certificering:

 • VCA-vol
- Einde vastgoed vacature -