Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Het domein Ruimte bestaat uit de afdelingen: Ruimte, Vastgoed, Ruimtelijk advies, Projecten en de afdeling Ingenieursbureau. De afdeling Advies Ruimte is op zoek naar een:

strategisch adviseur regionale en economische vraagstukken


1293


Je komt te werken in het domein Ruimte, bij de afdeling Advies Ruimte. De afdeling Advies Ruimte adviseert wethouders van de 3 gemeenten op diverse beleidsterreinen, zoals wonen, ruimtelijke ordening, stedenbouw, milieu, duurzaamheid, verkeer en economie.


De afdeling Advies Ruimte is op zoek naar een:


strategisch adviseur regionale en economische vraagstukken

36 uur per week

Vaste functie, startend met
aanstelling voor een jaar.

Is het voor jou een uitdaging om te werken in een gebied waar 5,5 miljard wordt omgezet? In een gebied waar 25% van de totale omzet van Nederland in de AGF sector plaats vindt? Een gebied dat over de hele wereld bekend is en waar jij de verbindende schakel bent? En wil jij graag het voortouw nemen bij de volgende vragen?

  • Hoe zorgen we voor een optimaal vestigingsklimaat voor onze bedrijven?
  • Wat zijn de banen en de bedrijven van de toekomst?
  • Welke kansen biedt de next economy voor onze gemeenten
  • Hoe zorgen we voor maximale werkgelegenheid voor onze bewoners, en goed geschoolde medewerkers voor onze bedrijven
  • Hoe zorgen we dat ons agrologistieke cluster daadwerkelijk het meest toonaangevende, innovatieve en duurzame cluster wordt van Europa?

Wat wordt jouw uitdaging?
Als strategisch adviseur economie ben je de verbinder tussen onze gemeenten, ons bedrijfsleven en overheden, bedrijven en kennisinstellingen buiten onze gemeenten. Je bent een verbinder tussen de BAR-organisatie (het ambtelijk samenwerkingsverband van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) en de wereld buiten de gemeentelijke organisaties Het versterken van en verder bouwen aan de economische dynamiek in onze gemeenten is een kerntaak. Daarbij schakel je vaak met de bedrijfscontactfunctionarissen van de 3 gemeenten en zorg je voor een brede afstemming met andere collega’s, waaronder die van duurzaamheid en verstedelijking. Je bent het gezicht van de economische profilering (public affairs) van onze gemeenten in publieke en private netwerken, zoals de Greenport, Economic Board Zuid-Holland, de provincie, Rotterdam, Havenbedrijf en Drechtsteden. Je vervult een belangrijke rol binnen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, waarbij je de vertegenwoordiger van de 3 gemeenten bent in complexe besluitvormingsprocessen en –studies. Je maakt als vertegenwoordiger van de 3 gemeenten voortdurend de verbinding tussen de ontwikkelingen buiten de gemeentegrenzen en de betekenis daarvan voor de drie gemeenten, zoals de positie in de regio en het economisch vestigingsklimaat. Daarbij bekijk je de 3 gemeenten als geheel en houd je je bijvoorbeeld bezig met opgaven als The Roadmap Next Economy, innovaties en Nieuw-Reijerwaard in regionaal en bovenregionaal perspectief. Je bent hierin verantwoordelijk voor het uitbrengen van strategisch-inhoudelijk advies aan management, directie, bestuur en gemeenteraad en je collega’s binnen het domein Ruimte (en daarbuiten). Daarbij werk je uiteraard ook actief samen met je lobby-collega’s bij het domein Strategie.

Je signaleert trends en ontwikkelingen en bent in staat om hierover een visie te ontwikkelen, waarmee de organisatie vooruit kan. Je bent een belangrijke sparringpartner voor het bestuur en onze organisatie over lobby-strategieën en zorgt voor kennisontwikkeling op dit gebied. Je stimuleert, onderhoudt en versterkt strategische allianties en netwerken. En adviseert de bestuurders van de drie gemeenten daarover. Je onderhoudt intern contacten met het bestuur, domeindirecteuren, het lijnmanagement, strategisch adviseurs en deskundigen van andere vak-afdelingen. Je bent hiermee een belangrijke schakel in onze organisatie. Extern onderhoud je contacten met strategisch adviseurs in de regio (o.a. Rotterdam, Dordrecht, Drechtsteden, Zuid-Holland), Metropoolregio en relevante ministeries.

Wat vragen wij van je?
Je functioneert op wetenschappelijk niveau. Je hebt minimaal 6 jaar relevante werkervaring in een bestuurlijke omgeving en met actieve bestuurlijke advisering. Affiniteit met regionale economische vraagstukken is een voorwaarde. Je bent een netwerker pur sang en verstaat de kunst van het lobbyen. Dit betekent onder andere dat je een representatieve uitstraling hebt, makkelijk contact legt met mensen en met een zeker gemak en flair een verhaal kan houden voor een groep mensen. Je hebt een goed analytisch vermogen en weet daar mee bestuurlijke wensen te vertalen in visie, beleid en/of werkwijze. Daarbij vind je het leuk om op verschillende terreinen te worden ingezet. Je hebt een stevige en inspirerende persoonlijkheid en weet op basis daarvan collega’s, management en bestuur mee te krijgen in je visie en ideeën. Je hebt een mensgerichte stijl van samenwerken waarbij je ook duidelijk bent in je communicatie en knopen durft door te hakken. Je zoekt actief naar nieuwe ideeën en informatie. Je bent enthousiast en hebt plezier in een uitdaging.

Wat hebben wij jou te bieden?
De functie is ingeschaald in schaal 12 van de CAO CAR/UWO. Daarnaast hebben we uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een individueel keuzebudget (17.05% van het bruto salaris), deelname aan de ABP-pensioenregeling, reiskostenvergoeding woonwerkverkeer en ouderschapsverlofregeling.

Interesse?

Als je jezelf herkent in bovenstaand profiel en de functie spreekt je aan, solliciteer dan via de button “solliciteer direct” voor 12 oktober a.s.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Joline Santen, afdelingshoofd Advies Ruimte, op telefoonnummer 0180-451651.

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd, interne kandidaten hebben voorrang bij gebleken geschiktheid.

- Einde vastgoed vacature -