Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Taken:

Als Projectleider plan je zelfstandig de dag en weekindeling. Hierbij houd je rekening met de gestelde deadlines. Je adviseert in de planvoorbereidingsfase en aanbestedingsfase met betrekking tot de bouwplaats inrichting, werkmethode, materiaalinzet en planning. Hiernaast ben je verantwoordelijk voor het opzetten en bemannen van een team die in staat is het werk uit te voeren conform de gestelde eisen. Je geeft hierbij leiding aan het projectteam en draag je zorg voor een goede aansturing van en samenwerking tussen de teamleden. Je neemt deel aan bouwvergaderingen, werkbesprekingen, uitvoerdersvergaderingen en overdrachtsvergaderingen.

Verantwoordelijkheden:

 • Is verantwoordelijk voor een optimale realisering van de toegewezen projecten conform bestek- en kwaliteitseisen, budget en planning.
 • Is verantwoordelijk voor het doorgeven van meer- en minderwerk aan de calculator/werkvoorbereider.
 • Is verantwoordelijk voor het voorleggen van gesignaleerde wijzigingen t.o.v. het bestek aan de opdrachtgever.
 • Is verantwoordelijk voor een optimaal financieel resultaat, goede kwaliteit en een zo kort mogelijke uitvoeringstijd, alsmede voor de veiligheid op de werken.
 • Is verantwoordelijk voor de (financiële) sturing en bewaking van; kostenbeheersing, budget, planning, tijdige indiening termijnen, signalering en afhandeling van meer- en minderwerk, kwaliteit, contractstukken en periodieke projectrapportage.
 • Is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de prijs en de tijdige beschikbaarheid van de in te kopen materialen en diensten en overlegt in het algemeen met de afdeling inkoop.
 • Is verantwoordelijk voor een goede communicatie met opdrachtgever, onderaannemers en eigen personeel.
 • Is verantwoordelijk voor het houden van evaluatiebijeenkomsten met het (de) projectteam(s).
 • Is verantwoordelijk voor het werken conform de procedures en richtlijnen uit het Kwaliteits-/VGM handboek en voor de veiligheid en goede werkomstandigheden op de bouwplaats.
 • Is verantwoordelijk voor alle taken betreffende de dagelijkse personeelszorg voor zijn/haar afdeling (instroom, doorstroom (o.a. opleiding) en uitstroom.

Bevoegdheden:

 • Draagt niet functionerende medewerkers voor functiewijziging of ontslag voor bij bedrijfsleider.
 • Is bevoegd tot het goedkeuren van V&G-plannen.
 • Nemen van maatregelen teneinde de voortgang volgens planning te waarborgen.
 • Nemen van maatregelen teneinde de kwaliteit te waarborgen.
 • Nemen van maatregelen teneinde de kosten van arbeid en materieel binnen het budget te houden.
 • Nemen van maatregelen teneinde de veiligheid en arbeidsomstandigheden overeenkomstig de wetgeving te waarborgen.
 • Is bevoegd tot het beleggen van tussentijds overleg daar waar nodig.

Onze opdrachtgever is een groep bedrijven die zich bezig houdt met strategisch, duurzaam en resultaatgericht renoveren en onderhouden van vastgoed en civiele objecten en asbestsanering. Samenwerking, vakmanschap, inspiratie en ontwikkeling zijn de kernwoorden. De innovatieve kracht maakt het mogelijk opdrachtgevers steeds die oplossing de bieden waar de situatie om vraagt. Innovatie en ontwikkeling zijn steeds gekoppeld aan een praktisch toepassingskader. Met een omzet van 90 miljoen euro is onze opdrachtgever één van de grotere spelers op de markt. Onze opdrachtgever is sinds 1971 landelijk werkzaam en heeft op dit moment circa 250 werknemers in dienst.

Opleiding:

 • HBO denk- en werkniveau.
 • Vakopleiding: HTS Werktuigbouwkunde.
 • Minimaal 2 jaren werkervaring in soortgelijke functie en bij voorkeur aanvullende vakdiplomas.
 • BHV.
 • VCA-VOL.
 • Rijbewijs B

Ervaringskennis:

 • Minimaal 5 jaar ervaring in onderhoud en renovatie.
 • Minimaal 2 jaar leidinggevende ervaring als projectleider of hoofduitvoerder (of gelijkwaardige leidinggevende ervaring).
 • Ervaring met het aansturen van onderaannemers.
 • In staat een financiële analyse/prognose te maken van de toegewezen projecten.
 • Beheerst de gekozen uitvoeringstechnieken, werkmethoden en planningstechnieken.
 • Heeft inzicht in het totale onderhoud/renovatieproces en de beïnvloedingsfactoren.
 • Kennis van besteks- en kwaliteitseisen.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving (UAV, Bouwbesluit, Kwaliteits-/VGM-handboek).
 • Kennis van een pc om relevante programma’s op te roepen en basiscommando’s te geven.

Een uitdagende baan bij een toonaangevende onderhoudsorganisatie. Een plezierige, informele en inspirerende werkomgeving waarin je jezelf, persoonlijk en vakinhoudelijk, optimaal kunt ontwikkelen. Een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

Kijk voor meer Installatietechniek WTB vacatures op de website
https://www.bkprofessionals.nl/werktuigbouwkundige-vacatures.html

Installatietechniek WTB vacatures in je tijdlijn? Volg ons op:
Facebook: https://www.facebook.com/Installatietechniek-werktuigbouwkunde-vacatures-BK-Professionals-1799273100338477/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/13511971

- Einde vastgoed vacature -