Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Omschrijving van de functie
De contractmanager is verantwoordelijk voor het naleven c.q. beheersen van het contract in de fase vanaf het contracteren van een opdrachtnemer tot het einde contract binnen een Design&Build project, middels uitvoering van een contractbeheersplan.

Daarnaast heeft de contractmanager een coördinerende rol, hij/zij is de contactpersoon tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.

In de fase voorafgaande aan ‘contractclose’ draagt de contractmanager bij aan het opstellen van het contractbeheersplan en adviseert de opdrachtgever in (het opstellen van) de contractstukken: basisovereenkomst, annexen, vraagspecificatie, NvI’s, e.d.

Hij/zij wordt geacht naast het managen, de juiste mensen en informatie op het juiste tijdstip op de juiste plaats te leveren, tevens een inhoudelijke beoordeling op het contract te kunnen uitvoeren. Het controleren op juistheid, het (mede) inhoudelijk toetsen en accepteren van documenten, maar ook het adviseren in betalingen, het opleggen van tekortkomingen met financiële consequenties behoort tot de taken van de contractmanager. Daarnaast vertegenwoordigt de contractmanager de opdrachtgever in de voortgangsoverleggen met de opdrachtnemer.

Resultaatgebieden

  • Toetsing, acceptatie contractgerelateerde zaken;
  • Toetsing, opstellen contractwijzigingen en afwijkingen;
  • Toetsen verzoek prestatieverklaring (betaalproces) gerelateerd aan prestaties;
  • Aansturen, samenwerking projectteam OG;
  • Inzetten audits, op basis van risico’s;
  • Vaststellen tekortkomingen en financiële consequenties;
  • Juridische aangelegenheden.

Benodigde persoonlijke eigenschappen / competenties
Het plannen en organiseren, houden van voortgangscontrole (GROTIK), beheren en toetsen aan contract, grote dosis tact, flexibiliteit, anticiperend vermogen, omgevingsbewust-zijn en het effectief aanspreken van mensen.

Opleidingseisen
HBO bouwkunde, bedrijfskunde of vastgoed.

Vereiste werkervaring
Ervaring in een soortgelijke functie in de bouwsector, kennis van de UAV-gc en ervaring met systeemgerichte contractbeheersing (SCB).

Arbeidsverhoudingen
Rapporteert aan: Projectmanager opdrachtgever.
Stuurt aan binnen projectteam OG: Lead-auditor, inkoopafdeling, juridisch advies.
Werkt samen binnen projectteam OG met: Projectmanager, procesmanager/
risicomanager, technisch manager.

- Einde vastgoed vacature -