Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Functieomschrijving

BAM zoekt een een Manager Procesbeheersing voor het bedrijfsonderdeel: Bouw en Vastgoed, GBC Midden-Noord /Zuid-Kennemerland IJmond. In deze rol ga je het managementsysteem van BAM Infra (of delen daarvan) voor het project helpen inrichten en (mede) implementeren. Je houdt je ook bezig met het opstellen van projectplannen, zoals het projectmanagementplan, op basis van de standaarden en beleid van BAM IAM. Je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming en vaststelling van de projectstructuren (SBS, OBS en werkpakkettenstructuur (indien van toepassing), waarmee de basis voor de projectbeheersing wordt gelegd. In samenspraak met managementteam en proceseigenaren vaststellen van de KPI’s, zodat vanuit projectmanagement sturing gegeven kan worden. En je bent verantwoordelijk voor het inrichten en implementeren van het verificatie– en validatieproces, inclusief het managen van afwijkingen hierop, zodat aantoonbaar aan de contracteisen wordt voldaan. En je bent verantwoordelijk voor het inrichten en implementeren van risicomanagement, zodat het project beheerst wordt uitgevoerd. Ook bewaak je de voortgang over diverse planningen, zoals transititplanning, documentenplanning.

Werklocatie: Lemmingkoog 2, 1822 BR Alkmaar
Teamsamenstelling: 4 personen (risicomanager/planner/KAM manager/document controller)
Projectomschrijving: gebiedscontract Midden Noord / Zuid Kennemerland voor de Provincie Noord Holland
http://www.gebiedscontractmiddennoord.nl/

Werkzaamheden

 • Verantwoordelijk voor het configuratiebeheer, de registratie en digitale archivering van documenten en het beheren, verzenden en archiveren van revisies van deze documenten in het document management systeem (DMS), op een manier zodat dit systeem gedurende het project altijd actueel is.
 • Verzorgen van (voortgangs)rapportages, zoals voor opdrachtgever, stuurgroep, analyseren van deze rapportages en terugkoppelen van de verbetervoorstellen aan het management, zodat het project zonodig kan worden bijgestuurd.
 • Beoordelen, motiveren en coachen van medewerkers aan wie direct leiding wordt gegeven, binnen de kaders van het HR-beleid, met als doel een bijdrage te leveren aan een persoonlijke en vaktechnische ontwikkeling van de medewerkers.
 • Zorgen voor en onderhouden van een duurzame relatie met zijn counterpart bij de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger, met als doel een optimale uitvoering van het project.
 • Aansturen en corrigeren van het projectteam door instructie en toelichting bij het implementeren van projectprocessen, zodat het projectteam leert zelf met het managementsysteem en de basissystemen van IAM te werken en het project aan kan sluiten op de eisen van de klant.
 • Bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van systemen en processen, teneinde een bijdrage te leveren aan de bedrijfsontwikkeling.
 • Verzorgen van de terugkoppeling van verbeterpunten met betrekking tot systemen, processen en het managementsysteem aan de Procesmanager/kwartiermaker van BAM IAM, zodat het systeem verder kan worden verbeterd met het oog op toekomstige projecten.
Uit (laten) voeren van audits op projecten op het hanteren van de vastgestelde werkwijze, zodat de uniformiteit geborgd blijft en verbeterpunten voor de werkbaarheid gesignaleerd worden.

Functie-eisen

Gunningscriteria

 • Opleidingsniveau: HBO of WO opleiding
 • VCA opleiding VOL-VCA voor operationeel leidinggevenden
 • Opleidingsrichting: Technische of bedrijfskundige opleiding
 • Minimaal jaren werkervaring in de branche: Minimaal 5 jaar ervaring met integrale (multidisciplinaire) projecten
 • Ervaring met leidinggeven, IAM systemen en processen. Inzicht in gedrag van mensen en organisaties, kennis van normen, waaronder de ISO 9001 en ISO 55001
 • Kennis van thema’s binnen procesbeheersing, zoals werkpakket-, eisen-, risico-, plannings-, document-, financieel- en kwaliteitsmanagement
 • Minimale jaren werkervaring technisch vakgebied
 • Taal: Nederlands

Competenties
 • Prestatiemotivatie; Sensitiviteit
 • Probleemanalyse; Oordeelsvorming
 • Leidinggeven; Voortgangsbewaking
 • Initiatief; Resultaatgerichtheid; Ondernemen
 • Overtuigingskracht; Samenwerken

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris: € 3500 - € 4500 bpm obv 40 uur p.w.
 • Werkweek van 40 uur
 • Jaarcontract contract (mogelijkheid tot verlenging)

Over het bedrijf

Onze klant BAM Bouw en Techniek voert landelijk projecten uit tussen de € 10 en € 40 miljoen integrale (bouw en installaties) omzet. BAM Infra is dé partner voor infrastructurele verbindingen in Nederland. Zij bieden vernieuwende oplossingen en doen dat op geheel eigen wijze. Net even anders. Net even slimmer. En altijd veilig en duurzaam. Daar staan zij voor. Daar gaan zij voor.

- Einde vastgoed vacature -