Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Clusteromschrijving

Cluster Samenleving heeft als opgaaf om het samen leven te versterken, en kansen te bieden aan inwoners in hun wens om zich te ontplooien en ontwikkelen tot actieve inwoners die een bijdrage leveren aan de samenleving. Samen met maatschappelijke partners verzorgt de cluster de beleidsadvisering op uiteenlopende beleidsvelden als sport, recreatie, cultuur, onderwijs, jeugd, welzijn, wonen en arbeidsmarkt

Voor de cluster werken zon 50 mensen: collegas die hun voelsprieten en contacten midden in de samenleving hebben; breed georiënteerd zijn, en kunnen schakelen tussen verschillende rollen. En die vanuit deze houding kritisch durven zijn op haalbaarheid en bestuurlijke wensen, en de juiste balans weten te vinden tussen zakelijkheid en partnerschap ten aanzien van onze partners.

Samen leven is ook samen wonen. Wij zetten ons in voor een prettig woonklimaat, met voldoende woningen die aansluiten bij de woonbehoeften in verschillende levensfasen, en woonmilieus die daar op aansluiten. In het bijzonder is de opgave om oplossingen te vinden voor het grote tekort aan sociale huurwoningen in de gemeente, in relatie tot het huisvesten van statushouders, spoedzoekers en inwoners met een zorgvraag.

Functieomschrijving (jouw rol als)

Wij zijn op zoek naar een stevige beleidsadviseur Wonen (beleidsadviseur 2) die zich inzet om de doelen op het gebied van wonen te realiseren. In teamverband geef je invulling aan de uitdagingen die de gemeente de komende jaren wil volbrengen. Deze zijn samen te vatten tot de volgende speerpunten:

verkorten van de wachtlijsten voor (zorg)woningen door o.a, stimuleren van sociale woningbouw;

Bij de grotewoningbouwopgaven de belangen van sociale woningbouw te behartigen. Duurzaamheid is daarbij een vast uitgangspunt;

Een bijdrage leveren aan het beleid ten behoeve van woonruimteverdeling.

Daartoe werk je samen met de collegas op het gebied van wonen, zorg, vastgoed, ruimtelijke ordening en projecten.

Profielschets

HBO of Academisch werk- en denkniveau;

Je hebt minimaal 5 jaar beleidsadviserende ervaring, waarvan bij voorkeur een flink deel binnen het gemeentelijke woonbeleid;

Je bent financieel goed onderlegd, werkt plan- en projectmatig en weet uitstekend het juiste in- en externe proces te volgen zowel ambtelijk als bestuurlijk;

Je straalt enthousiasme uit, hebt een doortastende werkaanpak en bent een uitgesproken teamspeler;

Je bent in staat om in een complex krachtenveld grote externe partijen zoals de wooncorporaties en ontwikkelaars te binden aan een gezamenlijke opgave;

Binnen een aantal jaren zal op ruimtelijk juridisch gebied een transitie worden doorgevoerd die een zeer grote impact zal hebben op de te maken integrale afwegingen en diverse planvormen. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij op de hoogte is van de ontwikkelingen rondom de invoering van de Omgevingswet, deze ook in de toekomst nauwlettend volgt en te zijner tijd weet toe te passen in de uitoefening van zijn taak.

Sollicitatie

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv, waarin je aangeeft wat jouw focus is, wat jou inspireert in deze functie. Wij kunnen alleen sollicitaties in behandeling nemen die binnenkomen via

www.werkenbijhaarlemmermeer.nl

Over Gemeente Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer staat voor participeren en verbinden. We werken van buiten naar binnen. Samen met onze burgers zoeken wij constant naar creatieve en duurzame ideeën om de leefomgeving te blijven verbeteren. De projecten Hoofddorp-Centraal en de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp zijn daarvan uitstekende voorbeelden. Bij ons krijg je de kans echt iets voor de maatschappij te betekenen en draag je actief bij aan de ontwikkeling van deze dynamische gemeente.

Binnen de gemeentelijke muren staat Werken Vanuit De Bedoeling als koers centraal met als doel buiten naar binnen te halen. We zijn een zelfbewuste organisatie die bestuurlijke keuzes weet te vertalen in resultaat. In ons werk zijn we professioneel en waarden gedreven en altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te optimaliseren.

We streven ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.
- Einde vastgoed vacature -