Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Vaste formatie, 32-36 uur per week, schaal 12

De stad

Gemeente Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen. Waar eens de koeien graasden en de sluizen naar de Lek voor druk scheepvaartverkeer zorgden, ligt nu een middelgrote gemeente. Er wonen ongeveer 62.000 mensen in ruim 26.000 woningen. Nieuwegein is daarmee groot genoeg om allerlei voorzieningen voor haar inwoners te kunnen bieden en klein genoeg om overzichtelijk te blijven. Er is volop werkgelegenheid: zon 40.000 mensen hebben hier hun werkplek. Nieuwegein is centraal gelegen en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en beschikt over efficiënt openbaar vervoer, waaronder een sneltramverbinding met de buurgemeenten IJsselstein en Utrecht.

De organisatie, visie en werkwijze

Bij de gemeente Nieuwegein werken ongeveer 450 medewerkers die een bijdrage leveren aan een bloeiende Nieuwegeinse samenleving. Samen met inwoners, ondernemers en partners zoeken wij continue naar mogelijkheden om onze stad en regio mooier en sterker te maken. Daarbij stellen wij de leefwereld van onze inwoners en ondernemers centraal volgens het principe van ‘werken vanuit de bedoeling’. We vragen ons steeds opnieuw af: Voor wie doen we het? Waarom doen we het? Doen we het (nog steeds) slim?

Hiermee verandert vaak de traditionele rol van de gemeente en daarmee veranderen dan de rollen en taken van alle betrokken partijen. Dat is een gezamenlijke zoektocht en dat gaat met vallen en opstaan. Dat vraagt om nieuwsgierige, professionele, zelfbewuste en flexibele medewerkers. Dat vragen we dan ook van onze nieuwe collega’s.

De afdeling

Vanuit de afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling wordt samen met het programmateam Herstructurering Sociaal Domein gewerkt aan het vormgeven van het sociaal strategisch beleid van de gemeente Nieuwegein. Enerzijds wordt dit ingevuld vanuit de transformatieopgave die voortkomt uit de decentralisaties met betrekking tot Jeugdhulp, de Wet maatschappelijke ondersteuning (ex-AWBZ) en de nieuwe Participatiewet, anderzijds leveren vakgebieden zoals onderwijs, gezondheid, sport, cultuur, toerisme en recreatie hier een bijdrage aan. Maatschappelijk vastgoed (zoals sportaccommodaties, onderwijshuisvesting, theater) is belegd bij het onlangs gevormde team Vastgoed van de afdeling Support, de beleidsmatige taken ten aanzien van maatschappelijk vastgoed behoren tot het takenpakket van de afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling.

De opgave

Het merendeel van de school- en sportgebouwen in Nieuwegein zijn in de jaren zeventig gebouwd en naderen het einde van hun technische levensduur. Daarnaast voldoen de schoolgebouwen niet meer aan de wensen vanuit het onderwijs. Ook is er sprake van klaslokalen die niet meer voor onderwijsdoeleinden worden gebruikt. De accommodaties voor bewegingsonderwijs zijn niet geschikt voor diverse activiteiten van sportverenigingen. Vandaar dat vanuit de besturen van scholen van het primair onderwijs, van sportverenigingen en van de gemeente de handen ineen zijn geslagen om vernieuwing van onderwijshuisvesting en sportaccommodaties tussen nu en 2030 mogelijk te maken. Er zijn al flinke stappen gezet (visie, wijkgesprekken, financieel haalbaarheidsonderzoek), het plan ‘Onderwijshuisvesting en Sportaccommodaties 2030’ is bijna toe aan bestuurlijke besluitvorming. De komende jaren willen en moeten we flink investeren in het realisaren van de opgave, waarbij samenhang, afweging van uiteenlopende belangen en betrokkenheid vanuit de samenleving sleutelbegrippen zijn.

De functie

Met het oog op de opgave rondom onderwijshuisvesting en sportaccommodaties is bij de afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling een vacature ontstaan voor een programmamanager/ strategisch adviseur Maatschappelijk Vastgoed. Ben jij een strategisch en analytisch sterke denker? En kun je als relatiegerichte manager goed omgaan met belangentegenstellingen? Aarzel dan niet langer en solliciteer.

Jouw werkzaamheden

Je primaire aandachtsgebied is maatschappelijk vastgoed. Je stuurt op de realisatie van de opgave rondom onderwijshuisvesting en sportaccommodaties. Maar je bent bovenal breed inzetbaar, ook voor andere opgaven. Zo speelt in de komende periode bijvoorbeeld de implementatie van de Omgevingswet. Als programmamanager fungeer je als bruggenbouwer. Je bent voor de opgaven die onderdeel uitmaken van jouw takenpakket de belangrijkste schakel tussen de betrokkenen en bent vanuit die hoedanigheid in staat behoeften vanuit de samenleving (bijvoorbeeld de behoefte aan bepaalde maatschappelijke voorzieningen) te vertalen naar resultaten. Je rapporteert rechtstreeks aan het hoofd Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling. Voor de gemeente Nieuwegein ben jij de strategisch adviseur voor maatschappelijk vastgoed en in die hoedanigheid ben je ook het aanspreekpunt voor besturen, directie en facilitair managers van scholen en andere maatschappelijke voorzieningen. Het spreekt voor zich dat bij de uitoefening van deze functie zeer nauwe samenwerking met het team Vastgoed aan de orde is, onder meer bij het vormgeven van:

beleidsadvisering in het kader van onderwijshuisvestingsprogramma’s en financiële onderwijshuisvestingsvraagstukken;

advisering en uitvoering geven aan eventueel veranderde wetgeving onderwijshuisvesting;

advisering over onderwijshuisvesting PO en VO en over gerelateerde vragen die vanuit het onderwijsbeleid (Rijk- Gemeente) komen.

Wat wij van je vragen

Je hebt een academisch werk- en denkniveau en een voor de functie relevante opleiding. Je bent in staat om inhoudelijk omvangrijke processen en projecten aan te sturen. Je verzorgt de projectbewaking over planning, budget, kwaliteit en prestatie-eisen. En ziet toe op uitvoering, voortgang en bewaking van projectresultaten (voortgang en kosten). Mede door je uitstekende communicatieve vaardigheden ben je een uitgesproken verbinder en netwerker. Je bezit politiek-bestuurlijke sensitiviteit, bent strategisch en analytisch sterk en komt tot heldere doelen, acties en resultaten. Ook ben je op de hoogte van trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Ons aanbod

Het salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring en bedraagt maximaal € 5.384,- bruto per maand (schaal 12). Dit salaris is gebaseerd op een 36-urige werkweek. De functie moet nog definitief gewaardeerd worden. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Informatie

Met vragen over de vacature en/of de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Niek Wolters, hoofd afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling, via nummer: 030-6071572 of 06-21505903, e-mail:

n.wolters@nieuwegein.nl

.

Sollicitaties

Je kunt tot 5 september 2017 reageren via

http://www.nieuwegein.nl/vacatures

Alleen sollicitaties die binnenkomen via genoemde website worden in behandeling genomen.
- Einde vastgoed vacature -