Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

(36 uur per week, tijdelijk met uitzicht op vaste aanstelling)

De gemeente

Oldebroek is volop in beweging. Onze 23.000 inwoners in zes dorpskernen vormen een betrokken gemeenschap met een grote diversiteit. Ze zijn actief in verenigingsleven en maatschappelijke organisaties. En daar zijn wij trots op!

De uitdaging van Oldebroek

Wij staan voor een grote uitdaging. Met elkaar werken we aan een nieuwe organisatie die aansluit bij de behoeften van de samenleving en de mogelijkheden van deze tijd. Dat doen we onder het motto Oldebroek, voor mekaar.

‘Oldebroek, voor mekaar’ staat voor samen werken aan een sterke en leefbare samenleving. Daarvoor sluiten wij aan bij initiatieven uit de samenleving, zijn we partner in het ontwikkelen van ideeën en plannen en zoeken we naar mogelijkheden om regels te verminderen en eenvoudiger te maken.

De samenleving van Oldebroek geven we met elkaar vorm, inwoners en gemeente. Er is ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en zelf initiatieven te ontplooien; we ondersteunen en faciliteren elkaar waar dat kan. Een nieuwe aanpak, waarin de samenleving aan het roer staat. En ook een zoektocht die vraagt om lef, creativiteit en het bewandelen van nieuwe wegen.

‘Oldebroek voor mekaar’ betekent voor ons een andere rol. Wij zijn voortdurend in gesprek met de samenleving, ontwikkelen nieuwe manieren van werken die aansluiten bij de vraag van dat moment. Daarom werken we aan verantwoordelijkheden laag in de organisatie, aan teams die zelf de inhoud van hun werk sturen, aan professionals met een modern klantbewustzijn. Dat doen wij vanuit onze kernwaarden: Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibel en Vakbekwaam.

Het team

Ruimte

Het team Ruimte werkt vanuit een gedeelde ambitie met de samenleving. Beleid komt tot stand op initiatief van en door interactie met inwoners; wij laten ons zien in de samenleving. Wij werken van buiten naar binnen; ook binnen de organisatie zoeken we naar integrale en efficiënte afstemming.

Belangrijke ontwikkelingen binnen het team zijn het ruimtelijk domein, voorbereiding op de Omgevingswet, Klimaatneutraal Oldebroek, uitvoering Woonvisie en projectorganisatie.

De functie

De projectleider is verantwoordelijk voor realisering van de projecten in het gemeentelijk grondbedrijf. De projectleider:

Houdt zich bezig met herstructureringslocaties, gebiedsontwikkelingen, maar ook met relatief kleine inbreidingsprojecten;

Initieert, begeleidt en toetst de ruimtelijke plannen in financieel-economische zin van de initiatieffase tot en met de oplevering en de overdracht aan de algemene dienst;

Onderhandelt met projectontwikkelaars, woningcorporaties en bewoners en stelt samen met de juristen overeenkomsten op;

Brengt risico’s in beeld en beheerst deze;

Zorgt samen met de planeconoom voor de exploitatieberekeningen van het project.

Wat neem je mee ?

Je beschikt over minimaal een HBO werk en denkniveau, bij voorkeur in de richting van bouwkunde of vastgoed;

Je hebt meerdere jaren aantoonbare werkervaring als projectleider ruimtelijke projecten bij een gemeente, evenals actuele kennis van de ontwikkelingen in het vakgebied;

Je hebt kennis en gevoel voor ruimtelijke ordeningsprocessen en voor bouw- en woonrijp maak processen;

Werkervaring met projectmatig werken.

Competenties

Je bent verantwoordelijk voor de resultaten van complexen binnen het grondbedrijf;

Je kunt beleidsmatig en strategisch handelen en beschikt over een analytisch denkvermogen;

Je hebt oog voor tegenstrijdige belangen en weet daar compromissen in te sluiten;

Je bent bestuurlijk sensitief;

Je bent een netwerker en weet relaties goed op te bouwen en te onderhouden en weet collega’s te enthousiasmeren voor het bereiken van de gestelde resultaten;

Je kunt projectmatig werken: meetbare hoofddoelen opstellen, de resultaten definiëren op lange termijn en deze vertalen in haalbare stappenplannen. Daarnaast kun je ingrijpen wanneer beoogde resultaten niet gehaald dreigen te worden;

Je kunt risico’s en verwachtingen managen en een goede afweging maken tussen tijd, geld, kwaliteit en beoogde opbrengst;

Jouw schrijfstijl is kort, bondig en helder;

Resultaatgericht, proactief, initiatiefrijk, samenwerkingsgericht en klantvriendelijk zijn op jou van toepassing;

Vaardigheden op het gebied van onderhandelen.

Wat wij bieden

Wij bieden je een aanstelling van 36 uur per week voor één jaar, die bij goed functioneren na een jaar wordt omgezet in een vaste aanstelling. De functie is ingeschaald in schaal 11, maximaal € 4.740,00 op basis van een 36-urige werkweek, exclusief 16,3% individueel keuzebudget op jaarbasis.

Meer informatie

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Jan Kaat, teamleider Ruimte, telefoon (0525) 638 200 of 06-83707392.

Reageren?

Je motivatiebrief en cv stuur je naar vacatures@oldebroek.nl t.a.v. burgemeester en wethouders van gemeente Oldebroek. Reageren kan tot en met maandag 16 oktober a.s. De selectiegesprekken zijn op donderdagmiddag 2 november 2017.

Deze vacature wordt gelijktijdig in –en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor.
- Einde vastgoed vacature -