Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

De gemeente Soest zoekt Durf & Drive met jou als Opzichter Openbare Ruimte (36 uur per week)
Ben jij een ervaren opzichter openbare ruimte en heb je aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van het beheren van bomen? Vind je het vanzelfsprekend om naast de samenwerking binnen het team en de afdeling ook vooral de samenwerking daarbuiten op te zoeken? Dan is deze functie een interessante uitdaging voor jou!

Algemeen
De gemeente Soest is een dynamische gemeente met ruim 45.000 inwoners, centraal gelegen in het land en ambitieus in onze doelen. De gemeentelijke organisatie speelt actief in op ontwikkelingen in de samenleving en geeft invulling aan andere vormen van samenwerking binnen en buiten het gemeentehuis. Uitgangspunt in de aanpak is ‘lerend ontwikkelen’, waarbij slagvaardigheid, flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid belangrijke kenmerken zijn. De organisatievisie 2020 is een belangrijk fundament voor de doorontwikkeling van onze organisatie. Om onze klant – de inwoner en ondernemer van Soest- optimaal van dienst te zijn, houden we de lijnen kort, het werk efficiënt en de oplossingen professioneel. Hiervoor hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

De uitdaging
Als opzichter openbare ruimte ga je werken op de afdeling Realisatie. Met 30 collega’s verrichten wij onder meer taken op het gebied van de (fysieke) leefomgeving van de inwoners van de Gemeente Soest. Realisatie zorgt voor het gemeentelijk groen, water, riolering, straatverlichting, bos, natuur, landschap en verkeerswegen alsmede het Gemeentelijk Vastgoed. Samenwerken en integraliteit zijn sleutelbegrippen binnen de afdeling en organisatie. Je primaire toezichttaak betreft de ongeveer 19.000 bomen in Soest en houd je ook toezicht op de uitvoering van het bermenbestek. Daarnaast word je ook ingezet op andere toezichttaken in de openbare ruimte.

Wie zoeken wij?

  • Je bent luistervaardig, besluitvaardig en pragmatisch ingesteld en je weet te bewegen tussen belangentegenstellingen
  • Je levert vakmanschap op het gebied van toezicht en directievoering en beschikt over uitstekende communicatievaardigheden
  • Je beantwoordt zelfstandig bewonersvragen en brieven
  • Op basis van het gemeentelijk bomen- en kapbeleid adviseer je over aanvragen voor kapvergunningen
  • Je houdt toezicht op de uitvoering van het jaarlijkse onderhoudsprogramma voor bomen en bermen
  • Je hebt kennis en ervaring met het uitbesteden van werkzaamheden en het regievoeren daarop
  • Je hebt aantoonbare affiniteit en houdt rekening met de nieuwste ontwikkelingen en de samenwerkingsverbanden op je vakgebied en herkent en benut kansen op succes
  • Je beschikt over MBO opleidingsniveau en ervaring in het vakgebied Openbare Ruimte. Daarbij heb je aantoonbare ervaring met projectmatig werken
  • Je beschikt over een politieke/bestuurlijke antenne

Geboden wordt
Een uitdagende baan in een organisatie en team die volop in ontwikkeling zijn om verder te professionaliseren. Soest ondersteunt ontwikkelingswensen en investeert in jouw groei. Afhankelijk van je ervaring en opleiding verdien je minimaal € 2.335,= en maximaal € 3.376,= bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (gebaseerd op functieschaal 8 behorend bij het generieke functieprofiel Technisch Medewerker A). Bovendien heeft Soest een eigentijds pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder betaald ouderschapsverlof, flexibele werktijden, kopen/verkopen verlofuren, bedrijfsfitness, tegemoetkoming in reiskosten woon-werkverkeer en studiefaciliteiten. Verder ontvang je naast het salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is 16,8 % over je salaris. Met het IKB beschik je over keuzevrijheid en eigen zeggenschap over deze financiële ruimte. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen. Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke aanstelling voor één jaar. Na dit jaar wordt in de regel bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden de tijdelijke aanstelling omgezet naar een vaste aanstelling. Kortom: Durf jij ondernemend te opereren en heb je een drive om samen met medewerkers de taakstelling die er ligt in de openbare ruimte op een pragmatische wijze op een hoger plan te krijgen? Solliciteer dan uiterlijk zondag 4 maart 2018 per e-mail op deze functie: solliciteren@soest.nl onder vermelding van vacaturenummer 18-07. De 1e gesprekken zullen plaatsvinden op 15 maart en de 2e gesprekken op 22 maart.

Vragen?
Meer informatie over de vacature is verkrijgbaar bij Hans Smit (teamleider) op (035) 609 36 48 of (06) 15 69 96 16. Vragen over de sollicitatieprocedure kun je stellen aan Marleen Bouwman (HR-adviseur) op (035) 609 38 42.

- Einde vastgoed vacature -