Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

De functie

Als Adviseur Energie en Ruimte ben je werkzaam binnen de Afdeling Vakspecialisten van het domein Stedelijke Ontwikkeling. Zaanstad staat voor de opgave om de energie transitie te realiseren. Hiervoor is er het programma Zaanse Energie Agenda (ZEA). De gemeente heeft een faciliterende en waar nodig stimulerende rol in deze energie transitie. Je adviseert procesmanagers en andere specialisten op andere vakgebieden bij het formuleren van de energie opgave en het toewerken naar keuzes in energieconcepten en –infrastructuur bij ruimtelijke ontwikkeling (vaak gebiedsontwikkeling). Je bent de spil bij nieuwe energie-ontwikkelingen gerelateerd aan bouw- en renovatieopgaves.

Je denkt mee over nieuwe energie-oplossingen waarbij draagvlak van de stakeholders essentieel is.

Naast de bouwopgave adviseer je ook in de opgave van het verduurzamen van het eigen vastgoed.

Je weet de strategische opgave ook te vertalen naar operationeel niveau en hierop te adviseren.

Het betreft een nieuwe functie binnen de organisatie met ruimte om te pionieren en zelf in te vullen.

De focus is de energietransitie in de bouw, nieuwbouw, sloop, transformatie van bedrijven naar woningen en gemengde functies. Gezien de grote Zaanse ambitie op duurzaamheid en de ontwikkelingen op dit gebied is de verwachting dat het aandachtsveld zal veranderen. Dit vraagt om flexibiliteit.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Je adviseert met name bij gebiedsontwikkelingen van bestaand en nieuw stedelijk gebied bij visies, planvorming en beoordeling van initiatieven. Daarbij geef je aan met welke energiezaken rekening gehouden moeten worden (randvoorwaarden, uitgangspunten), zowel ruimtelijk bovengronds als ondergronds met betrekking tot energie-systemen en –infrastructuur.
 • Daarnaast adviseer je bij het opstellen en onderbouwen van omgevingsplannen
 • Je adviseert op welke wijze panden (/bouwplannen) energetisch kunnen worden verduurzaamd (gasloos worden gebouwd) tot op niveau van energieberekeningen. Ook adviseer je bij bouwvergunningsaanvragen
 • Je adviseert over de inhoud van regelingen/projecten gericht op energetische verduurzaming van gebouwen / opwek duurzame energie.
 • Je adviseert collega’s die vanuit hun eigen vakgebied met dit onderwerp te maken hebben en brengt de organisatie Zaanstad verder in haar ontwikkeling voor energie neutraal bouwen
 • Ook adviseer je over eigen beleidsveld doorontwikkeling Zaanse Energie Agenda en het beantwoorden van (bestuurlijke) vragen.

Jouw profiel

De Adviseur Energie en Ruimte is een enthousiaste en stevige persoonlijkheid, die zelfstandig werkt, de weg weet te vinden binnen en buiten de organisatie, die denkt in kansen en mogelijkheden en daar ook naar handelt, sterk communiceert en die inhoudelijk weet waar het over gaat. Je beweegt makkelijk in een dynamisch omgeving (intern en extern). Je bent de expert op je vakgebied en spreekt daar overtuigend over vanuit ervaring richting collega’s en marktpartijen. En je bent in staat om een en ander op het gewenste geaggregeerde niveau aan te bieden. Je bent altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden en daardoor is je kennis automatisch up to date.

Daarnaast beweeg je makkelijk in een politiek-bestuurlijke omgeving en begrijpt ook waar Wethouders / Raad mee bezig zijn. Je bent in staat om tekstuele bijdragen te leveren die juridisch houdbaar zijn.

 • Je beschikt over een afgeronde technische HBO opleiding, bij voorkeur technisch op gebied van energie en bouw.
 • Je hebt kennis van opwek (zon, wind) en slimme energienetwerken en de methodiek om prestatie van gebouw vast te stellen / epc, verduurzamingsmogelijkheden.
 • Je hebt aantoonbare kennis van relevante wet- en regelgeving als mede certificering op gebied van bouw en warmtevoorziening.
 • Je hebt aantoonbare resultaten behaald in het verduurzamen van de gebouwde omgeving.
 • Je hebt kennis van andere milieu en duurzaamheidsthema’s zoals circulair bouwen, kwaliteit van bodem en lucht.

Verder beschik je naast je deskundigheid - over de volgende competenties:

 • Aanpassingsvermogen
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Oordeelsvorming
 • Resultaatgerichtheid
 • Onderhandelvaardigheden

Het aanbod

De voorlopige inschaling voor de Adviseur Energie en Ruimte is schaal 10A. De definitieve inschaling volgt. Wij bieden een aanstelling voor de duur van een jaar met de intentie deze bij wederzijdse tevredenheid daarna om te zetten naar een vaste aanstelling. In de lerende, op ontwikkeling gerichte organisatie die Zaanstad is, krijgt de individuele medewerker alle kans om zijn of haar talent te ontwikkelen. Interessante secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een 36-urige werkweek, flexibiliteit in arbeidstijden en een uitstekende pensioenvoorziening maken het pakket compleet. Kijk voor een uitgebreid overzicht van onze arbeidsvoorwaarden op https://werkenbij.zaanstad.nl/arbeidsvoorwaarden. De gemeente Zaanstad is goed bereikbaar per openbaar vervoer. Op basis van fiscale uitruil wordt er tegemoet gekomen in de reiskosten.

De organisatie

Werken bij Zaanstad is werken in een inspirerende omgeving. Ons moderne stadhuis ondersteunt het nieuwe werken met technologische toepassingen en is zo opgezet dat samenwerken met de ongeveer 1200 collega’s (bijna) vanzelf gaat. De ambities en vraagstukken van Zaanstad zijn groot en de middelen zijn beperkt, dat betekent dat we creatief en innovatief moeten zijn. Dat bereiken we door verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen. Hierdoor lever je als individuele medewerker al snel een zichtbare toegevoegde waarde aan de stad, haar inwoners of de organisatie. Realisatiekracht, betrokkenheid en durf zijn eigenschappen waar wij trots op zijn.

Zaanstad wil een klimaatneutrale gemeente worden. Deze opgave wil de gemeente consequent laten doorklinken in het beleid voor ruimtelijke ontwikkeling, op alle schaalniveaus: van omgevingsvisie, tot gebiedsvisie, tot omgevingsplan, tot vergunningen voor bouwplannen. Dit vergt een stevige inzet van collega’s die deskundig zijn op gebied van energie.Ter versterking van het team Vakspecialisten zijn we op zoek naar een Adviseur Energie en Ruimte.

De procedure

Bel voor meer inhoudelijke informatie met Gertrud Mensink, Afdelingshoofd Vakspecialisten, via 14 075. Vragen over de procedure kan je stellen aan Deborah Siahaya, Corporate Recruitment, via 14 075.

De uiterste reactiedatum voor deze vacature is 4 april 2018.

Gesprekken zullen plaatsvinden in week 15.

N.b. Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Op acquisitie door bureaus zal niet worden ingegaan.

- Einde vastgoed vacature -