Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Hemubo is een groep bedrijven die zich bezig houdt met strategisch, duurzaam en resultaatgericht renoveren en onderhouden van vastgoed en civiele objecten en asbestsanering. Samenwerking, vakmanschap, inspiratie en ontwikkeling zijn onze kernwoorden. Onze innovatieve kracht maakt het mogelijk opdrachtgevers steeds die oplossing de bieden waar de situatie om vraagt. Innovatie en ontwikkeling zijn steeds gekoppeld aan een praktisch toepassingskader. Met een omzet van 90 miljoen euro zijn we één van de grotere spelers op de markt. Hemubo Almere BV is sinds 1971 landelijk werkzaam en heeft op dit moment circa 250 werknemers in dienst. Wegens uitbreiding van de werkzaamheden van Hemubo Bouw zijn wij per direct op zoek naar een ervaren uitvoerder.
Taken en verantwoordelijkheden

In deze functie van uitvoerder bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van de projecten binnen de daarvoor gestelde kwaliteit, tijd en budget voor wat betreft de eigen arbeidsuren en het in te zetten materieel. U coördineert de werkzaamheden van het eigen personeel en onderaannemers en houdt daarbij (dagelijkse) controle op de uitgevoerde werkzaamheden. U denkt mee over de werkmethodes en vervaardigt adequate planningen voor de toegewezen werkzaamheden. U bewaakt de planningen en rapporteert periodiek aan directie (of projectleider). U vraagt offertes aan bij onderaanneming en houdt meer- en minderwerk bij. U draagt zorg voor het onderhouden van een goede werkrelatie met de opdrachtgever en diens vertegenwoordigers.

Functieprofiel:
Het regelen van de samenstelling van de ploegen.
Het tijdig afroepen van onderaannemers, materialen en materieel.
Het aanvragen van offertes bij onderaanneming.
Het bijhouden van regiewerken.
Het bijhouden van meer- en minderwerken.
Het coördineren van de werkzaamheden van eigen personeel en onderaannemers.
Het vervaardigen van adequate planningen voor de toegewezen werkzaamheden.
Het bewaken van de planningen en rapporteren daarvan aan directie.
Het meedenken over de werkmethodes.
Het onderhouden van contacten met de opzichter/toezichthouder.
Het beheren van het tekeningenbestand voor het eigen projectdeel.
Het bijhouden van een dagboek voor het eigen projectdeel.
Het controleren van aan te voeren of geleverd materiaal.
Het houden van (dagelijkse) controle op de uitgevoerde werkzaamheden.
Het signaleren van afwijkingen van het bestek en de tekeningen.
Het registreren van manuren en aangevoerde materialen.
Het verzorgen van de bouwadministratie en de coördinatie met onderaannemers /leveranciers/derden.
Het uitschrijven van uitvoerdersbonnen t.a.v. het uitbestede werk en het bijhouden van de facturatie van de uitbestede werken.
Draagt mede verantwoording voor het financiële resultaat van het project in relatie tot gestelde termijnen.
Het deelnemen aan werkbesprekingen en uitvoerdersvergaderingen.
Het opleveren van de werken.
Het deelnemen aan projectevaluaties inclusief de beoordeling van onderaannemers en leveranciers.

Voert het beleid inzake VGM uit:
Het introduceren van een nieuwe medewerker op het werk.
Het verschaffen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Het zorgdragen voor orde en netheid op de bouwplaats.
Het melden van ongevallen, bijna ongevallen en incidenten aan de direct leidinggevende en TQM-manager.
Het zorgdragen voor de uitvoering van VGM-inspectierondes.
Zit de toolboxmeetings vanuit de toegewezen werkzaamheden voor en organiseert en bewaakt dat de toolboxmeetings 10 keer per jaar gehouden worden. Functie-eisen:

Opleiding:
MBO / HBO denk- en werkniveau.
Vakopleiding: Uitvoerder B&U 1 & 2, aangevuld met ruime bouwtechnische kennis.
Minimaal 3 jaren praktijkervaring in een leidinggevende functie.
BHV.
VCA-VOL.
Rijbewijs B

Ervaringskennis:
Minimaal enkele jaren ervaring als uitvoerder op middelgrote bouwkundige werken.
Ervaring met planning- en organisatietechnieken.
ARBO-wetgeving, kwaliteitssystemen gericht op kwaliteitszorg en kwaliteitsverbeteringen.
Kennis van het bouwbesluit, verwerkingsvoorschriften, praktijkrichtlijnen en politiekeurmerk.
Kennis van geautomatiseerde gegevensverwerking.
Vaardigheden en eigenschappen
Leidinggevende capaciteiten, zowel communicatief als vakinhoudelijk.
Goede mondelingen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Organisatievermogen.
Innovatief vermogen.
Analytisch.
Flexibele instelling.
Klantgericht.
Doelgericht en vasthoudend.
Kunnen delegeren (en controleren).
Beslissingen kunnen en durven nemen.
In teamverband kunnen werken.
Besluitvaardig.
Stressbestendig.

Resultaatgericht. Hemubo biedt:
Een uitdagende baan bij een toonaangevende onderhoudsorganisatie. Een plezierige, informele en inspirerende werkomgeving waarin je jezelf, persoonlijk en vakinhoudelijk, optimaal kunt ontwikkelen. Een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie.
- Einde vastgoed vacature -