Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Vitale bedrijventerreinen, kantoorlocaties en binnensteden zijn een belangrijke basis voor een economisch sterke provincie. Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) maakt samen met provincie Overijssel, gemeenten en ondernemers verouderde locaties weer vitaal en brengt de basis op orde. HMO is bij de gehele herstructurering betrokken. HMO brengt partijen bij elkaar, organiseert het proces en ontwikkelt een investeringsstrategie. De betrokkenheid van HMO is terug te vinden in alle lagen van het herstructureringsproces. HMO adviseert, financiert, koopt, sloopt, saneert, ontwikkelt en bouwt. Hierbij hanteert HMO een maatgerichte aanpak, waarbij wordt gekeken naar de kwaliteiten van het gebied en hoe de belangen van de betrokken partijen het beste behartigd kunnen worden.

In haar zevenjarige bestaan heeft HMO een aanzienlijk deel van de door de Provincie verstrekte opgave aangepakt, en nu breidt HMO vanwege de effectieve aanpak de doelstelling zelfs verder uit!

Gevraagd

Onze nieuwe projectleider is iemand die kan opereren in een complex speelveld van overheden, maatschappelijke organisaties en private partijen. Heeft een analytische blik, is in staat om snel verbanden te leggen en kan helder en overtuigend communiceren. Je hebt veel energie, neemt initiatief en wil graag dingen voor elkaar krijgen. Je beschikt over goede sociale vaardigheden, bent representatief en weet mensen met je mee te krijgen.

Doel van de functie

In je rol als projectleider binnen HMO overzie je de ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie en weet die samen met het team om te zetten in projecten. Je bent verantwoordelijk voor het organiseren en aansturen van één of meerdere herontwikkelingsprojecten en weet deze doelgericht en efficiënt te realiseren. Je interpreteert de doelstellingen van HMO in projecten en beheerst het risicoprofiel op projectniveau bij ontwikkelingen. Je vertegenwoordigt de organisatie bij samenwerking met externe partijen.

Werkzaamheden

De projectleider begeleidt het gehele proces rond de herontwikkeling van gebieden. Verzorgt locatiestudies, standopnames en marktanalyses en geeft inzicht in de knelpunten en beperkingen van locaties en betrekt daarbij het bestemmingsplan, milieucirkels, bodemgesteldheid, historische ontwikkelingen en actualiteiten. Daarnaast begeleid je partijen en je collegas met (strategisch) advies over bouwkundige aspecten, afstemming met bevoegde instanties en stakeholders en de uitvoering van projecten. Je draagt zorg voor het opstellen van een plan van aanpak (onderzoek, voorbereiding, projectplanning, randvoorwaarden, uitwerking financiële componenten).

Sollicitatie

Heb je minimaal een HBO-opleiding op het gebied van vastgoed (bijvoorbeeld Projectmanagement en/of Bouwkunde) en acht jaar relevante werkervaring, dan willen we graag weten wie je bent en waarom een rol binnen HMO bij jou zou passen.

Soort dienstverband: Onbepaalde Tijd

- Einde vastgoed vacature -