Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Hoorne Vastgoed heeft een vacature voor een

Chief Financial Officer
Vanuit de financiële en IT discipline is de nieuwe CFO medeverantwoordelijk om de groeistrategie te realiseren, operationeel, tactisch maar ook strategisch. Tevens ben je verantwoordelijk voor de verbetering van de huidige processen van informatieverzameling, verwerking, analyse maar ook de rapportage naar de verschillende stakeholders.

De hoofdtaken van de CFO:
Mede verantwoordelijk voor het realiseren van duurzame winstgevendheid van Hoorne Vastgoed; borgen van een goede risico-/rendement verhouding;
Sturing geven aan de direct reports en hun inbedding in alle business processen;
Verantwoordelijk voor het kapitaalbeleid;
Mede verantwoordelijk voor het risicoprofiel van Hoorne Vastgoed;
Realiseren van een adequate informatievoorziening, goed lopende systemen en een afdoend veiligheidsniveau;
Functioneren als voorbeeld en cultuurtrekker; afspraak is afspraak.
Mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van management en medewerkers;
Functioneren als sparring partner en waarschuwer binnen het directieteam en richting RvC als het gaat om beleidsconsistentie en het werken vanuit de geformuleerde visie en strategie;
Rapportage primair aan de voorzitter van de directie; de CFO onderhoudt op het eigen verantwoordelijkheidsgebied ook een directe lijn met de voorzitter Audit Committee en zo nodig de voorzitter van de RvC.
Gezamenlijk bevoegd met CEO.
Lid van het directieteam en MT.
- Einde vastgoed vacature -