Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Dat is de missie van deze Universiteit. Zo’n 6.500 medewerkers en 12.000 studenten uit ruim 100 landen werken in het domein van gezonde voeding en leefomgeving, zowel voor overheden als voor het bedrijfsleven. Ze zijn in 2017 door de Keuzegids Universiteiten voor de 13de keer op rij verkozen tot beste universiteit van Nederland en behoort tot de top 150 wereldwijd.

Aan hun medewerkers en studenten bieden ze een veilige werk- en studeeromgeving die tevens voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving. De Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM)-kolom is hiervoor verantwoordelijk. Binnen de KAM-kolom is de sectie Veiligheid & Milieu (van de afdeling Vastgoed & Huisvesting, Facilitair Bedrijf) verantwoordelijk voor het beleid. De KAM-secties bij de verschillende organisatieonderdelen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Hierbij hanteren we het uitgangspunt ‘Those who create the risk have to control the risk’.


Veiligheid & Milieu (12 fte) heeft de aandachtsgebieden Arbo, BHV en brandveiligheid, Calamiteitenbeheersing, Stralingsveiligheid, Biologische veiligheid, Dierproeven, Energie, Milieu en Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Samen met de decentrale KAM-secties (25 fte) zorgen ze voor:

 • Risicobeheersing op de werkvloer
 • Ondersteuning her- en nieuwbouw, inclusief nieuwe activiteiten
 • Proactieve houding duurzaamheid/ maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ter versterking van het team zoeken wij een gedreven hoger veiligheidskundige en/of arbeidshygiënist voor het:

 • Formuleren van arbobeleid voor WUR;
 • Coachen en adviseren van arbo- en milieucoördinatoren/preventiemedewerkers;
 • Toetsen van Risico Inventarisatie & Evaluatie’s (RI&E’s), ondersteunen bij het uitvoeren van verdiepende RI&Es;
 • Adviseren bij vastgoed & huisvestingsvraagstukken;
 • Adviseren over omgaan met veiligheidsrisico’s bij het werken met gevaarlijke stoffen, elektrische installaties, explosieveiligheid en biologische agentia;
 • Coördineren van biologische veiligheid;
 • Uitvoeren van audits (o.a. GGO’s).

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • Opleiding Arbeidshygiëne (AH) en/of Hoger veiligheidskundige (HVK);
 • Gecertificeerd HVK’er/AH’er of bereid om zich te certificeren als HVK/AH is een vereiste;
 • Kennis van biologische veiligheid en gevaarlijke stoffen;
 • Werkervaring in een laboratoriumomgeving;
 • Helicopterview: in staat om grote lijnen te herkennen en trends te vertalen naar de eigen werksituatie;
 • Aantoonbare leidinggevende ervaring;
 • Bewezen vaardig in het opstellen van bondige en éénduidige beleidsdocumenten op strategisch niveau in een heldere, toegankelijke schrijfstijl;
 • Minimaal 3 jaar relevante ervaring in een complexe en dynamische omgeving.

We zoeken een omgevingsbewuste, coachende en resultaatgerichte persoonlijkheid met sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden, klant- en oplossingsgericht, zorgvuldig en nauwgezet. In deze functie is het goed kunnen samenwerken essentieel. Het snel kunnen schakelen tussen (belangen van) verschillende partijen/niveaus in een politiek bestuurlijke werkomgeving is een voorwaarde.

- Einde vastgoed vacature -