Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Als Manager Acquisitie & Ontwikkeling ben je verantwoordelijk voor het bijdragen aan de strategie van Vastgoed en Ondernemerszaken. Je formuleert het beleid en jaarplan voor actualisatie en optimalisatie van de vastgoedportefeuille. Verder richt je je op het onderhouden van contacten met verschillende externe partijen, het verwerven en realiseren van nieuwe projecten, het optimaliseren van bestaande vestigingspunten en het realiseren van vloeroppervlakte uitbreiding in lijn met de vastgoed- en formule strategie.

In deze rol rapporteer je aan Directeur Vastgoed en Ondernemerszaken en geef je leiding aan de afdeling Acquisitie en Ontwikkeling. Tevens heb je regelmatig contact met franchise zaken & vastgoed, beheer, vastgoed analyse & strategie, controller, institutionele (eind) beleggers, pandeigenaren, vastgoedfondsen, projectontwikkelaars, College van B&W, SMOs en adviseurs, directeur winkeloperatie, manager B&W, managers winkeloperatie, JZ, manager ondernemerszaken, controller vastgoed, controllers, gemeenten en overheden

Concreet ben je verantwoordelijk voor de volgende activiteiten:

  • Bijhouden van relevante interne en externe ontwikkelingen / informatie/trends voor het eigen vakgebied, uitwisselen van kennis met vakgenoten / collega’s en onderhouden van het hiervoor benodigde netwerk, alsmede bijdragen aan kennisoverdracht binnen de afdeling/ organisatie
  • Opbouwen, uitbreiden onderhouden en benutten van contacten met externe partijen, zoals landelijke, provinciale en lokale overheden, institutionele (eind) beleggers, makelaars, grondeigenaren, pandeigenaren en projectontwikkelaars alsmede representeren van de afdeling binnen en buiten Jumbo
  • Lokaliseren en het verwerven van mogelijke vestigingslocaties (al dan niet via een tenderproces), in lijn met de Vastgoedstrategie en geïdentificeerde white spots, opstellen van de business case i.s.m. Finance en na goedkeuring van de CIF en toestemming van overige VETO partijen uitonderhandelen, sluiten en opstellen van contracten tegen marktconforme voorwaarden, condities en relevante wet en regelgeving.
  • Optimaal uitonderhandelen van contracten met externe relaties (projectontwikkelaars, pandeigenaren, verhuurders, gemeenten, Institutionele (eind) beleggers, het begeleiden van de bouw van nieuwe vestigingspunten en het verbouwen en reloceren van bestaande winkellocaties, tot aan oplevering ruwbouw
  • Herontwikkeling en projectontwikkeling van verkoopbare en voldoende winstgevende projecten bestaand uit onroerend goed en niet in het VastgoedFonds ondergebrachte eigen panden conform de Vastgoedstrategie, met inachtneming van de door Directie goedgekeurde financiële risicos en tegen marktconforme voorwaarden en condities
  • Tijdig inventariseren van (wijzigingen in) benodigde bestemmingsplanprocedures en doorlopen en zorgdragen voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen hiervoor in samenwerking met de afdeling Bouw & Winkelinrichting, conform bestemmingsplan en toestemming van noodzakelijke externen en in lijn met geldende wet- en regelgeving
  • Analyseren en rapporteren van (financiële) resultaten, financiële verplichtingen en risicos, markt- en prijsontwikkelingen, verwachtingen (forecast m kt en lt), risicos en financiële impact en de consequenties van contracten en aangegane verplichtingen
  • Optimale inrichting van de afdeling en een zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht adequate bemensing, standaard en uniforme werkprocessen, -structuren en digitale archivering van alle relevante (contract) informatie per project op één share.
  • Aansturen, coachen, beoordelen en ontwikkelen van de medewerkers van de eigen afdeling / het eigen team, gebruikmakend van de instrumenten, diensten en procedures van de afdeling HR

Het betreft een fulltime functie met standplaats Veghel.

- Einde vastgoed vacature -