Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Als Technisch Manager ben je verantwoordelijk voor het organiseren en laten uitvoeren van het planmatig onderhoud, conform het jaaruitvoeringsplan en de MJOB. Voor het MJOB verzamel je externe en interne informatie, gericht op het opstellen van een meerjarig onderhoudsbegroting, dit moet je tot op detailniveau kunnen onderbouwen. Dit om de kwaliteit van het complex in stand te houden c.q. te verbeteren tegen een zo gunstig mogelijke prijs.

Winkelcentra bieden een grote diversiteit aan gebruikers, het is dan ook van belang dat je je goed kan verplaatsen in de belangen van huurders, bezoekers en de eigenaar. In de uitvoering van je werkzaamheden zorg je voor een optimale performance van het vastgoed dit door alle belangen optimaal te faciliteren.

Activiteiten die bij de uitvoering van je taak naar voren komen zijn:

 • Inspecteren van een complex en hierover rapporteren aan Manager Technical Operations, alsmede extern en intern informatie verzamelen, gericht op het opstellen van een meerjarig onderhoudsbegroting (MJOB);
 • Opstellen van een jaaruitvoeringsplan per complex afgeleid van de MJOB en eventuele nieuwe commerciële uitgangspunten en deze afstemmen met Manager Technical Operations en de Center Manager, teneinde richting te geven aan de onderhoudsactiviteiten voor komend jaar;
 • Uitvoeren van het jaaruitvoeringsplan d.m.v. het initiëren van planmatig onderhoud (op basis van conditiescore), objectverbetering, projecten en aanbesteden, begeleiden en opleveren van uit te voeren (onderhouds)werkzaamheden;
 • Het uitvoeren van bijzondere technische activiteiten binnen de exploitatie, zoals herstel van schade, verhuurbaar maken en commercieel gedreven aanpassingen;
 • Maken van een technisch sluitend bestek voor externe partijen t.b.v. het aanvragen van offertes, het technisch inhoudelijk beoordelen van offertes, uitvoeringsbegeleiding en oplevering ervan;
 • Het commercieel beoordelen van de noodzaak tot uitvoering van technisch benodigde werkzaamheden;
 • Inhuren van specialistische kennis in overleg met de Manager Technical Operations en het aansturen van externe adviseurs;
 • Monitoren en bewaken van de voortgang van toegekende onderhoudsbudgetten, verrichten van administratieve handelingen en eventueel bijstellen van de prognose met als doel het realiseren van de activiteiten binnen het budget;
 • (Kleinschalige) verbouwingen voorbereiden, aanbesteden en begeleiden, waaronder schades en afhandeling van mutaties;
 • Beoordelen van en rapporteren over technische jaarbudgetten van VvE’s;
 • Regelmatig leveren van technische informatie t.b.v. de objectstrategie van relevante complexen;
 • Opstellen kwartaalrapportages, managementrapportages;
 • Onderhouden van contacten met leveranciers en onderhoudspartijen en onderhandelen over technische contracten met aannemers en leveranciers gericht op kwaliteit, prijs en voortgang;
 • Periodiek rapporteren over de voortgang van projecten aan de Manager Technical Operations aan de hand van de werkplanning, zodanig dat deze optimaal geïnformeerd is over de stand van zaken en tijdig bijsturingmaatregelen kan nemen;
 • Ondersteuning van Facility Management op gebied van technische vraagstukken.

Functie-eisen

 • MBO/HBO Installatietechniek, HIT, Werktuigbouwkunde, Electrotechniek of aanverwante studie;
 • Circa 3-10 jaar werkervaring bij een installateur, in het technisch management of in de vastgoed branche;
 • Financiële kennis;
 • Ervaring in een complexe omgeving;
 • Communicatief en sociaal vaardig;
 • Onderhandelingsvaardig;
 • Diplomatiek;
 • Stressbestendig en flexibel;
 • Klantgericht (service with a smile);
 • Bevlogen van een specifiek onderwerp (bijvoorbeeld duurzaamheid, brandveiligheid, sprinkler).

Arbeidsvoorwaarden

 • Goede arbeidsvoorwaarden
- Einde vastgoed vacature -