Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Voor Livio in Enschede zoekt K V een Manager Financieel Economische en Administratieve Zaken (FEAZ)
Expert die finance & control vanuit de eigen regie laat opereren De organisatie Livio biedt voor haar cliënten thuiszorg, verpleegzorg en woondiensten in de gemeenten Enschede, Haaksbergen en Berkelland. Livio wil zoveel mogelijk de regie over het leven, de ondersteuning en de zorg bij de cliënt laten. Samen ervoor zorgen dat er leefplezier bij Livio ontstaat die cliënten aanzet om graag bij Livio te willen (komen) wonen. Dagelijks staan meer dan 2.100 medewerkers en 1.000 vrijwilligers klaar voor meer dan 7.000 cliënten. De omzet ligt rond de € 100 miljoen. Livio heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in:
 • Passende, excellente zorg en innoverende cliëntconcepten.

 • Herstructurering van de organisatie en het verstevigen van het managementteam.

 • ICT-projecten zoals het Elektronisch Cliënten Dossier en het werken vanuit de Cloud.

 • Introduceren van “professioneel organiseren”, waarbij het doel is om medewerkers en teams zoveel als mogelijk eigen regie te geven.

Men wil graag deze ingezette koers een vervolg geven, maar ziet in dat het nu beter is eerst te bestendigen, verbinden en empoweren. Bestendigen, om de financiële balans te stabiliseren, verbinden om door intrinsieke aandacht en volwassen dialoog de synergie te versterken, empoweren door collega’s te helpen in hun verdere ontwikkeling en invulling van hun ambities. Functie Als manager, financieel expert en concerncontroller ben je zakelijk businesspartner voor de Raad van Bestuur en de collega MT-leden. Je ziet toe op de verbinding tussen de strategie en het financieel beleid en hebt tot primaire verantwoordelijkheid het ‘in control’ houden van het (meerjarig) bedrijfsmodel, opgebouwd uit de exploitatie van zorg/dienstverlening en vastgoed. Je zorgt daarbij voor een soepel lopende planning & control cyclus, inclusief begrotingen, periodieke managementinformatie, verslaggeving en (externe) verantwoording. Je toetst de kwaliteit van processen en informatie, ziet toe op de (toekomstige) financiële situatie van de organisatie en signaleert daarbij, gevraagd en ongevraagd, de belangrijke risico’s. Tevens vertegenwoordig je Livio in de contacten met de financiers en onderhoud je de relatie met de Raad van Toezicht met name via de auditcommissie. Je geeft leiding aan de financiële administratie (7 mw.), cliënten administratie (12 mw.), salarisadministratie (4 mw.), planning & control (2 mw.), business- en financial control (4 mw.) en het secretariaat (1 mw.). Een zeer gemotiveerd en getalenteerd team, dat onder jouw leiding verder professionaliseert. Je rapporteert aan de Raad van Bestuur. Kerntaken zijn verder:
 • Ontwikkelen van continuïteit, professionaliteit en toekomstbestendigheid van de financiën bij Livio binnen een steeds veranderende context.

 • Samen met het team de financiële vraagstukken die op Livio afkomen adequaat aanpakken, zowel strategisch, tactisch als operationeel.

 • Op een proactief en structurerende, inspirerende, enthousiasmerende wijze begeleiden en coachen van medewerkers en daardoor hun ontwikkeling stimuleren.

 • De afdeling FEAZ verbinden aan de zorg, zichtbaarder laten zijn door krachtiger profilering en sluitende managementinformatie.

 • De financiële risico’s beoordelen en omzetten in krachtige adviezen.

Profiel De kandidaat van keuze wordt in het bijzonder aangetrokken tot:
 • Het werken bij een innovatieve organisatie in een groeiende markt met een strategische rol, waarbij impact wordt gevraagd en mogelijk is.

 • De veranderopdracht gericht op professionalisering van de financiële functie.

 • De combinatie van leidinggevende en inhoudelijke rollen.

 • De solide positie van de organisatie met ruimte om te ontwikkelen en te verbeteren.

Als krachtige kandidaat voldoe je aan de volgende eisen:
 • Academisch opleidingsniveau (bedrijfseconomisch en/of bedrijfskundig, bij voorkeur met een aanvullende controllersopleiding).

 • Kennis van, visie op en ervaring met zorgfinanciering en het verbinden van de financiering met de zorg.

 • Ruime ervaring in het leidinggeven aan (groepen van) professionals in complexe omgevingen in de zorg of in een andere non-profit of profit organisatie.

 • In staat om medewerkers in hun kracht te zetten en te stimuleren in hun ontwikkeling.

 • Gewend om in de aangegeven verantwoordelijkheden dicht op het bestuurlijke niveau te functioneren, met een bijdrage aan de (bepaling van de) strategische koers.

 • In staat om sturing aan processen te geven, gericht op kwaliteit, efficiency en resultaat.

 • Conceptuele kennis van vastgoed (strategie en financiering).

 • Affiniteit met ICT en informatiemanagement, visie op moderne bedrijfsadministratie.
 • Sterke affiniteit met zorgverleners/professionals en een intrinsieke motivatie om een bijdrage te leveren van de verbetering aan de zorg en in het bijzonder de ouderenzorg.
 • Persoonlijke eigenschappen zijn:

 • Volhardend, slagkracht en doorzettingsvermogen, in staat tegengestelde belangen te overbruggen, kan tegengas geven, raakt niet snel ontmoedigd, bewerkstelligt met tactische slimheid ingrijpende veranderingen in de totale bedrijfsvoering van Livio.

 • Sociaal intelligent en sterke communicatieve vaardigheden, gericht op het opbouwen van relaties.

 • Analytisch met een goed ontwikkeld vermogen om te abstraheren en te detailleren.

 • Servicegerichte instelling, dienstbaar, beleeft er genoegen aan wanneer hij of zij anderen laat excelleren.

 • Representatief, vertegenwoordigt Livio in overlegsituaties met externe contacten, is het gezicht van financiën binnen en buiten Livio.

 • Gunt zichzelf de tijd om te luisteren, observeren, een analyse te maken van boven- en onderstroom alvorens te handelen.

Het aanbod In eerste instantie biedt Livio een tijdelijk dienstverband met de intentie dit na één jaar bij gebleken geschiktheid om te zetten naar onbepaalde tijd. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, salaris volgens FWG 75, minimaal € 4.797,-- en maximaal € 7.568,-- bruto per maand op fulltime basis, exclusief 8% vakantietoeslag en 7,4% eindejaarsuitkering De procedure De procedure is gericht op benoeming van de nieuwe Manager Financieel Economische en Administratieve Zaken voor 1 juni 2018. De eerste selectiegesprekken bij Livio vinden plaats op woensdag 16 mei 2018, met een vervolggesprek met de adviescommissie op donderdag 24 mei 2018. Daarna volgt een kennismakingsgesprek met OR, CR en de Auditcommissie van de Raad van Toezicht en een verdiepingsgesprek met de bestuurder. Voorafgaand aan de gesprekken bij Livio vinden er oriënterende gesprekken plaats bij K V. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Reageren Indien je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent verzoeken wij je uiterlijk 9 mei aanstaande te reageren, met toezending van cv en motivatie, door onderaan op ‘Klik hier om te reageren’ te klikken. Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Frank Snethlage (06-5131 0178), partner of Emile Douma (06-1045 2989), partner. Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.
- Einde vastgoed vacature -