Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Is primair verantwoordelijk voor het opstellen en analyseren van betrouwbare en kwalitatieve financiële rapportages. Is het eerste aanspreekpunt voor diverse budgethouders. Ook is de junior Financial Controller verantwoordelijk voor eventuele ondersteuning van de boekhoudkundig medewerkers en de controle van diverse afdelingsproducten.

Rapportage
De voor de rapportage vereiste informatie is tijdig verkregen en gecontroleerd op juistheid en volledigheid.
Financiële rapportages (eindproducten van het team Boekhouding exploitatie) zijn zelfstandig, tijdig en correct opgesteld.
De opgestelde rapportages (o.a. de enkelvoudige jaarrekening, kwartaalrapportages en maandelijkse beheerkostenrapportages) zijn geanalyseerd en de hieruit blijkende opvallendheden en ontwikkelingen zijn bekend bij de teamleider Boekhouding Exploitatie.
Inhoudelijke vragen van budgethouders, naar aanleiding van de budgetrapportages, zijn adequaat en tijdig beantwoord.
Heeft periodiek met projectmanagement binnen Vastgoed de voortgang van projecten besproken.
Heeft voor Vastgoed korte- en lange termijn cashflow overzichten opgeleverd aan P&C.
Heeft voor Vastgoed zorggedragen voor het tijdig verkrijgen van projectdeelnemingen.
Heeft voor Vastgoed tijdig en accuraat subsidies en vorderingen geïnd en projecten financieel afgerekend.
Controllers zijn op de hoogte gesteld van de relevante informatie blijkend uit de rapportages.
De rapportages bieden de juiste informatie, aansluitend bij de informatiebehoefte van Controllers, teamleider Boekhouding Exploitatie, Manager Financiële Administratie en Budgethouders; eventuele noodzakelijke bijstellingen zijn gesignaleerd en in samenspraak met de Teamleider Boekhouding Exploitatie uitgevoerd.

Controle en ondersteuning

Boekhoudkundig medewerkers zijn op de hoogte van eventuele nieuwe ontwikkelingen en informatie, de informatiebehoefte van de belanghebbenden en vereisten in gegevensverwerking voor rapportage.
De producten van de Boekhoudkundig Medewerkers zijn op hoofdlijnen gecontroleerd en moeten accountantscontrole doorstaan.
De Boekhoudkundig Medewerkers zijn tijdig en adequaat geïnformeerd binnen het dagelijks functioneel overleg.
Knelpunten in het rapportageproces, fouten en/of onvolledige informatie van Boekhoudkundig Medewerkers zijn gesignaleerd en bekend bij de Teamleider Boekhouding Exploitatie.
In samenspraak met teamleider Boekhouding Exploitatie zijn ondersteunende acties ondernomen richting de Boekhoudkundig Medewerkers. Grote woningcorporatie in de Randstad Doorgroeimogelijkheden Houdt zich op de hoogte van onderwerpen betreffende beleid en ontwikkelingen van de woningstichting die voor de functie-uitoefening van belang zijn.

Kijkt over de grenzen van de functie heen en plaatst de dagelijkse werkzaamheden in een breder (maatschappelijk en tijd-)kader.
Stelt zich flexibel op met betrekking tot de ondersteuning en overname van werk van collega-medewerkers.
Herkent zich in de volgende kernvoorwaarden: Flexibel, Resultaatgericht, Initiatiefnemend, Klantgericht, Samenwerken. Onze opdrachtgever is een woningcorporatie voor mensen met een laag inkomen. Binnen deze inkomensgroep zijn ze er voor iedereen, bijvoorbeeld voor gezinnen, ouderen, jongeren en kwetsbare groepen.

Zorgen voor voldoende woningen is de belangrijkste opgave voor de komende jaren. Zij vinden dat gemengde wijken - wijken waar rijk en arm naast elkaar wonen - bijdragen aan de woonkwaliteit in stad en regio. 32 tot 36 uur per week
Max 4.167,- vast bruto salaris per maand
Reiskostenvergoeding
Variabele bonus
Opleidingsbudget
- Einde vastgoed vacature -