Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Planning & Control is verantwoordelijk voor de interne en externe informatievoorziening. We zorgen voor betrouwbare informatie en zijn daarmee de spil tussen uitvoering en verantwoording. Woningcorporaties zijn volop in beweging. Dit vraagt veel van de creativiteit, kennis en kunde van onze medewerkers. Wij bieden een professionele werkomgeving voor iemand met passie voor control. Er wordt hard en doelgericht gewerkt binnen een sterk collegiale, informele en ontspannen sfeer.

Als Senior controller creëer en deel je nieuwe inzichten met de organisatie. Hiermee ondersteun je besluitvorming en verbeter je planning- en control processen. Deze inzichten en verbeteringen krijg je door grondige analyse en duiding van gegevens. Je draagt zorg voor een optimale financiële en operationele beheersing en informatievoorziening binnen Rochdale. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de externe verslaggeving en het toetsen aan de richtlijnen in het algemeen en de RJ 645 in het bijzonder. Je bent contactpersoon voor de externe accountant bij de controle van externe verslaggeving. In samenwerking met controllers en de afdeling Financiële Administratie werk je aan een continue groei en verbetering van het rapportageproces (aanpassen aan veranderende informatie-behoeften). Naast deze werkzaamheden werk je aan het opbouwen en onderhouden van kennis van de regelgeving met betrekking tot externe verslaglegging op de afdelingen Planning & Control en Financiële Administratie. Professionele, maatschappelijk georiënteerde werkomgeving Volop de kans om opleidingen te volgen en je verder te ontplooien Je bent energiek en gedreven en ontwikkelt jezelf en de organisatie; Je bent een enthousiaste en positieve persoonlijkheid die zijn / haar ideeën goed voor het voetlicht brengt; Je plaatst je werkzaamheden in perspectief tot de omgeving en begrijpt en doorgrondt de volkshuisvesting en vastgoed; Je hebt kennis van externe verslagleggingsregels, fiscale wetgeving en overige relevante regelgeving; Je werkt vanuit je specialisme goed samen met beslisverantwoordelijke collegas; Je hebt de benodigde AA of RA diplomas en een achtergrond in de accountancy; Je werkt klant- en resultaatgericht en verbindt effecten en activiteiten met elkaar; Je zet maatschappelijke en financiële gegevens om naar bruikbare managementinformatie. Onze opdrachtgever is een woningcorporatie voor mensen met een laag inkomen. Binnen deze inkomensgroep zijn ze er voor iedereen, bijvoorbeeld voor gezinnen, ouderen, jongeren en kwetsbare groepen. Zorgen voor voldoende woningen is de belangrijkste opgave voor de komende jaren. En zij vinden dat gemengde wijken - wijken waar rijk en arm naast elkaar wonen - bijdragen aan de woonkwaliteit in stad en regio. Onze opdrachtgever biedt een professionele, maatschappelijk georiënteerde werkomgeving, waarin je volop de kans krijgt om opleidingen te volgen en je verder te ontplooien. Ze hebben goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden en hanteren de CAO Woondiensten. De inschaling vindt plaats in salarisschaal K (maximaal € 5.035,00 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek). Zij bieden in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar. Een assessment en integriteitsonderzoek maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
- Einde vastgoed vacature -