Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

De opdrachtgever ontwikkelt, ontwerpt, bouwt en onderhoudt projecten op het gebied van wonen, werken, transport en recreatie. Zij verenigt werkmaatschappijen die actief zijn in de sectoren Bouw en techniek, Infra, Vastgoed en PPS. Zij behoort tot de grootste bouwondernemingen van Europa en voert wereldwijd projecten uit in meer dan twintig landen. Zij neemt in de thuismarkten Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland leidende posities in. Kenmerkend voor de opdrachtgever is het wijdvertakte regionale netwerk van vestigingen, waardoor de onderneming altijd dicht bij de opdrachtgever staat. In de thuismarkten biedt zij haar opdrachtgevers een omvangrijk producten- en dienstenpakket. Haar ambitie is om een leidende rol te vervullen op het gebied van duurzaam ondernemen.

Werkzaamheden

Ondersteunt in voorkomende gevallen het calculatie- en ontwerpproces op basis van kennis en ervaring in de projectrealisatie opdat de kans op het verwerven van nieuwe projecten vergroot wordt.
Zorgdragen voor een kwantitatief en kwalitatief optimaal en gemotiveerd uitvoeringsteam op het lopende project, zodanig dat de uitvoeringsactiviteiten zo effectief en efficiënt mogelijk plaats vinden.
Zorgdragen voor de projectvoorbereiding ten aanzien van organisatie, gegevensverstrekking, werkmethoden, planning, inzet mensen/middelen, inkoop, kwaliteitszorg, contact met onderaannemers en dergelijke, o.a. door het opstellen van een projectplan en een keuringsplan zodanig dat een veilige, effectieve en efficiënte projectvoering zoveel mogelijk gewaarborgd is.
Zorgdragen voor een zodanige projectuitvoering, dat de technisch/financiële oplevering tijdig plaatsvindt conform bestekseisen, kwaliteitseisen, contracteisen en gestelde rendementsdoelen.
Zorgdragen voor een risicoanalyse, onder meer op gebied van veiligheid en milieu, het opstellen en (laten) naleven van het Arbo-projectplan en toezien dat in de inkoopfase veiligheids- en milieuafspraken in het contract worden vastgelegd zodat aan de wettelijke vereisten voldaan kan worden.
Bewaken van de voortgang en gemaakte kosten en inkomsten gedurende projectuitvoering en periodiek zorgdragen voor betrouwbare financiële rapportage aan de directie.
Regelen van evaluatiebijeenkomsten na afronding van het project en registreren en uitdragen van evaluatiegegevens teneinde de inschrijving op, en de uitvoering van toekomstige projecten te optimaliseren.
Effectief onderhouden van contacten met opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers, en derden (gemeenten bijv.) en signaleren van potentiële nieuwe opdrachten, mogelijkheden, zodanig dat een bijdrage geleverd wordt aan de verwerving van nieuwe projecten.
Fungeren als eerste aanspreekpunt voor de medewerkers binnen het projectteam en verantwoordelijk voor de inzet, opleiding een ontwikkeling van medewerkers. Houdt periodiek functionerings- en/of beoordelingsgesprekken.
Zorgdragen dat de processen en activiteiten binnen het uitvoeringsteam conform het kwaliteitshandboek plaatsvinden c.q. uitgevoerd worden, zodanig dat de gewenste kwaliteitsstandaards behaald worden.

Functie eisen

HBO/WO werk en denkniveau
Een afgeronde opleiding richting Werktuigbouwkunde, Hogere Installatietechniek (HIT) of Technische Bedrijfskunde
Minimaal vijf jaar ervaring opgedaan als Projectleider/Projectmanager binnen de installatiebranche

Competenties:
Gedreven
Procesgericht
Resultaat /Rendement-gericht
Initiatiefrijk
Overtuigingskracht
Kwaliteitgericht

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: Euro € 5000,- bruto per maand op basis van 40 uur
Auto van de zaak
Telefoon en laptop van de zaak
CAO Klein Metaal, met 24 vakantiedagen en 13 ATV dagen

Mind Change BV handelt m.b.t. door u verstrekte persoonsgegevens en andere gevoelige informatie, conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG, per 25 mei 2018 van kracht). Dit betekent dat door u aan Mind Change verstrekte gegevens, indien u hier niet expliciet toestemming voor geeft, binnen maximaal 4 weken na ontvangst, zullen worden verwijderd / vernietigd uit de systemen die Mind Change gebruikt voor gegevensopslag, indien er geen concrete actuele samenwerking meer is tussen u en Mind Change.
Door het vrijwillig uploaden van uw persoonsgegevens (incl. CV en overige documenten) middels een sollicitatie via onze website, verleent u expliciet toestemming voor het in bewaring houden van deze gegevens voor een periode van maximaal 1 jaar (conform Wet AVG). Deze gegevens zullen uiteraard niet zonder uw toestemming verspreidt worden en uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden en periodieke communicatie van uit Mind Change (mailing) richting u als individu. Na deze periode zal contact met u worden opgenomen, voor een expliciete verlenging van de periode van toestemming.
- Einde vastgoed vacature -