Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

…omdat je als een havik over limieten kunt waken MN beheert een pensioenvermogen van circa 125 miljard euro. Dat doen we vanuit het ‘elke euro telt’ principe, want dat is onze belofte aan een kleine 2 miljoen pensioendeelnemers. Hoewel risico’s inherent zijn aan beleggen, willen we die proactief minimaliseren en mitigeren. Bijvoorbeeld door strakke restricties en kaderstellingen in fondsprospectussen, interne productmandaten en externe manager-contracten vast te leggen. En door die als een havik te bewaken. Onderschrijf jij het grote belang van ‘financiële grensbewaking’?

De rol
Als Medewerker Limit Monitoring bewaak je die grens. Je monitort de diverse restricties en kaderstellingen en komt bij overschrijdingen direct in actie. Bijvoorbeeld door te adviseren over mogelijkheden om de daaruit voortvloeiende risico’s effectief te mitigeren. Hoewel je soms ‘ad-hoc’ over overschrijdingen rapporteert, doet de rol ook een beroep op je vermogen om trends te signaleren en daar conclusies aan te verbinden. Welke grenzen dreigen opgerekt te worden? Wat is de verklaring? En hoe voorkomen we dat in de toekomst? Verder adviseer je over de impact van veranderende regelgeving en portefeuillebijstellingen op ons limietbeleid. Los van de team-sfeer (professioneel, sterk klant- en samenwerkingsgericht) is de scope van onze beleggingen een aantrekkelijke factor. We beleggen in ‘klassieke’ aandelen en obligaties, maar zijn ook actief in derivaten, private equity, valuta en vastgoed. Bovendien wegen we ESG-factoren altijd nadrukkelijk mee. Dit betekent dat je snel kennis van modern vermogensbeheer opdoet, inclusief alle beleggingsinstrumenten en –processen. Jouw profiel
Je bent een prestatiegerichte academicus (financiële, economische of wiskundige oriëntatie ligt het meest voor de hand) met uitstekende analytische en communicatieve vaardigheden. Je wilt je kennis van beleggingen verdiepen in een snel veranderende werkomgeving en ziet ernaar uit om inhoudelijk met beleggingsprofessionals te sparren. Hoewel je ‘solo’ prima tot je recht komt, ben je een teamspeler. Iemand die er altijd staat, ook als een issue zich niet keurig aan kantoortijden houdt.

Achtergrond en competenties
  • Academische opleiding met een kwantitatieve oriëntatie
  • Volkomen thuis in Excel en gedegen kennis van beleggingen
  • Probleemoplossend vermogen: het spotten van een issue is voor jou het vertrekpunt
  • In staat complexe inzichten helder en overtuigend te presenteren
  • Goed ontwikkeld risicobewustzijn, in staat trends en trendbreuken te duiden
Jouw werkomgeving
Als Medewerker Limit Monitoring ben je onderdeel van een team van 12 professionals. De sfeer is open, nuchter en samenwerkingsgericht. Inzichten en ideeën worden continu uitgewisseld, zowel tijdens formele teammeetings als op informele basis, zoals binnen projectgroepen. We willen het elke dag beter voor onze klanten doen en gaan uitdagingen samen aan. Op ons kantoor maken zo’n 1.100 MN’ers zich sterk voor het pensioeninkomen van ongeveer 1,8 miljoen medewerkers uit de maakindustrie en maritieme sector. Dat doen we door een vermogen van ongeveer € 125 miljard euro met oog voor rendement, mens en milieu te beheren. Als MN’er mag je rekenen op een moderne werkomgeving, inclusief uitzicht op de Haagse skyline, inpandige sportfaciliteiten, een fijn bedrijfsrestaurant en volop groei- en ontwikkelkansen.
- Einde vastgoed vacature -