Vastgoed vacatures Pre Wonen
Pré Wonen is een maatschappelijk ondernemer die woningen en ander onroerend goed beheert en ontwikkelt om resultaatgericht en in goede samenwerking met anderen haar klanten de mogelijkheid te bieden prettig te wonen. De kern van de missie van Pré Wonen kan bondig worden geformuleerd als ‘Mensen prettig laten wonen’. Deze simpele doelstelling heeft veel gevolgen. Prettig wonen vraagt om een woning die tegemoet komt aan de wensen van de bewoner. Mensen verschillen, dus moet ook het aanbod divers zijn. Het vraagt ook aandacht voor de leefbaarheid van de buurt en wijk. Prettig wonen gaat immers over mensen. En die wonen niet alleen in huizen, maar ook in een buurt of wijk en daar ook in een sociale context. En wie niet veilig woont, woont ook niet prettig. Dit hele brede gebied rekent Pré Wonen tot haar werkterrein. Werken aan prettig wonen kan nooit alleen. Samenwerking met de gemeenten waar Pré Wonen actief is, is hiervoor nodig. Maar ook samenwerken met bewonersorganisaties, zorg- en welzijnsinstellingen en met tal van andere instellingen, instanties en bedrijven.