Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Je bent verantwoordelijk voor de planvorming, de voorbereiding en de nazorg van renovatie projecten in keten- en RGS-samenwerkingsvormen met woningcorporaties. Je komt met voorstellen om bestaand vastgoed te renoveren op een wijze die de klantverwachting overtreffen. Je zet jouw kennis in om de klant te adviseren in constructie keuzes, materiaalgebruik en je houdt rekening met omgevingsfactoren. Je past nieuwe inzichten, concepten en processen toe.

Je verzorgt de opnames en bent verantwoordelijk voor de inkoop van materiaal en materieel, waarbij je prestatieafspraken maakt met leveranciers en onderaannemers. Je handelt kostenbewust en bent verantwoordelijk voor de financiële haalbaarheid van bedachte oplossingen. Je bent een teamspeler en onderhoudt veelvuldig contacten met de opdrachtgever, co-makers, leveranciers, externe adviseurs en je collega’s calculatie, werkvoorbereiding, projectleiding en uitvoering.
- Einde vastgoed vacature -