Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Wil jij bijdragen aan de verbetering van het bestuur van de hippe wereldstad Rotterdam?

De stad moet veiliger, schoner en attractiever. Subsidies moeten beter worden besteed. Het gemeen-telijk apparaat moet efficiënter functioneren. Dat zijn slechts enkele voorbeelden van beloften van politici en bestuurders. Maar wat komt er van terecht? Wil jij dit onderzoeken om zo bij te dragen aan een beter functionerende gemeente? En wil je daarbij dicht op het politiek-bestuurlijke krach-tenveld zitten? Lees dan verder en reageer!

De Rekenkamer Rotterdam is een onafhankelijk bestuursorgaan dat de doelmatigheid, de doeltref-fendheid en de rechtmatigheid van het beleid en bestuur van de gemeente Rotterdam onderzoekt. Zij doet dit ten behoeve van haar inwoners en de gemeenteraad die daarmee haar controlerende rol kan versterken. Rapporten van de rekenkamer zijn daarmee meer dan onderzoeksverslagen. Zij bedienen het hoogste bestuur van de gemeente en worden gebruikt in het politieke debat tussen raad en college.

De onderzoeken van de Rekenkamer Rotterdam kunnen over van alles gaan. Over huishoudelijke verzorging en de bijstand, over riolering en de afvalketen, over het beheer van vastgoed en grondex-ploitaties of over de kwaliteit van de informatiebeveiliging en de onderbouwing van niet-financiële gegevens. Als medewerker van de Rekenkamer Rotterdam ben je dus een echte generalist die conti-nu nieuwe onderwerpen en uitdagingen oppakt.

De directeur van de rekenkamer geeft leiding aan het bureau van de rekenkamer. Daarnaast is er een teammanager die leiding geeft aan alle onderzoekers. De onderzoekers verrichten tevens onder-zoek voor de Rekenkamer Barendrecht, de Rekenkamer Capelle aan den IJssel en de Rekenkamer Lansingerland.

De rekenkamer is geheel onafhankelijk, zowel wat betreft de inrichting van haar bureau als haar werkzaamheden. Zo bepaalt zij zelf wat en hoe zij onderzoekt en waarover zij rapporteert. Wel kun-nen gemeenteraad en het college van B en W om een onderzoek verzoeken.

De rekenkamer is continu in beweging en vernieuwt haar werkwijzen. In dat kader is een innovatie-project gestart met als doel om in de onderzoeken meer gebruik te maken van technieken als big data analyses.

Wegens het vertrek van een collega, is de rekenkamer momenteel op zoek naar een nieuwe, gedre-ven collega:

MEDIOR ONDERZOEKER

FUNCTIE

Jouw kerntaak is het in teamverband verrichten van onderzoek naar gemeentelijke processen, orga-nisatie en beleid. In dat kader werk je onderwerpen uit in probleemstellingen en onderzoeksvragen en lever je een bijdrage aan de onderzoeksopzet. Je bent voor de benodigde informatie niet alleen veelvuldig op bezoek bij gemeentelijke clusters, maar vaak ook bij samenwerkingspartners van de gemeente (woningcorporaties, onderwijs, zorginstellingen etc.). Dankzij een uitstekend conceptueel vermogen, snel begrip van zaken, tactvol optreden en volharding, krijg je zonder problemen de juis-te informatie boven tafel. Bovendien weet je die informatie niet alleen op een rijtje te zetten, maar deze ook te analyseren en te beoordelen. Je bevindingen, analyses en oordelen rapporteer je aan de projectleider.

VOORWAARDEN

Academisch denk- en werkniveau

Achtergrond in sociaal-wetenschappelijke of economische discipline

Minimaal 3 jaar relevante onderzoekservaring in vergelijkbare functie

Thuis in statistische analyses

Kennis van en affiniteit met analyseren big data (data science)

Sterk resultaatgericht

Zeer doelmatig

Excellente mondelinge en bovenal schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Aantoonbaar affiniteit met de (gemeentelijke) overheid

Het salaris bedraagt minimaal € 2.726 bruto (FSK 10 -aanloopschaal) en maximaal € 4.740 bruto (FSK 11) per maand bij een volledige aanstelling (36 uur), afhankelijk van opleiding en ervaring. Aanstel-ling geschiedt voor minimaal 32 uur per week. Het betreft vooralsnog een tijdelijke aanstelling voor een jaar met een optie tot verlenging met 1 jaar. Bij gebleken geschiktheid kan aanstelling in vaste dienst volgen.

JOUW SOLLICITATIE

Herken je jezelf in het geschetste profiel?

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de teammanager, de heer dr. R. Willemse (010-2673527). Of bezoek: www.rekenkamer.rotterdam.nl.

Stuur je sollicitatie vergezeld van CV, en onder vermelding van Vacature Rekenkamer uiterlijk 23 oktober 2017 per e-mail naar info@rekenkamer.rotterdam.nl of per post naar:

Rekenkamer Rotterdam

T.a.v. mevrouw C. Stoute

Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam

De eerste gespreksronde is voorzien in week 46.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld
- Einde vastgoed vacature -