Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Van kantoren tot musea en van kazernes tot havens. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een flinke en bovenal unieke vastgoedportefeuille. Het is natuurlijk van het grootste belang dat we voor alle objecten beschikken over de juiste (brandveiligheids)toestemmingen en vergunningen. Jij bent de spil in dit proces: je adviseert, coördineert, communiceert en organiseert.

Als adviseur ligt jouw focus op het juridische proces van het verkrijgen van gebruiksgerelateerde (brandveiligheids)toestemmingen. Daarnaast ondersteun je in projecten en programma’s door het coördineren van alle benodigde vergunningaanvragen. Dit doe je voor het rijksvastgoed in het algemeen en voor het vastgoed van Defensie in het bijzonder. Denk hierbij aan kazernes, oefenterreinen en havens verspreid door heel Nederland.

Je maakt deel uit van het cluster Vergunningen, Brandveiligheid, Milieu en Water (V-BMW) van de afdeling Klant- en Vastgoedmanagement. Typerend voor deze functie is de zelfstandigheid. Je neemt zelf beslissingen over de inhoud van je adviezen en de organisatie van je werkzaamheden. Je werkt samen met het clusterhoofd, aan wie je ook verantwoording aflegt.

Jouw taken

Het opstellen en indienen van aanvragen voor toestemmingen, vooral op het gebied van brandveilig gebruik.

Het coördineren van verschillende onderzoeken en procedures (brandveiligheid, milieu en water) bij grotere of complexere projecten (vergunningcoördinator).

Communiceren met de (klant)organisatie en het bevoegd gezag over de aanvraag.

Het beoordelen van eventuele nadere voorwaarden die het bevoegd gezag oplegt.

Het overdragen van de verkregen toestemming aan de opdrachtgever en de beheeromgeving binnen het Rijksvastgoedbedrijf.

Het kwalitatief toetsen en uitvoeren van adviezen over technische, organisatorische en/of juridische oplossingen.

Deelnemen aan werkgroepen en overleggen binnen het Rijksvastgoedbedrijf en klantonderdelen, waarbij je verantwoordelijk bent voor een inhoudelijke terugkoppeling.

Je hebt een relevante technische of juridische hbo-opleiding afgerond.

Je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring en kennis van brandveiligheidsvoorschriften in het Bouwbesluit 2012.

Je hebt kennis van omgevingsvergunningprocedures in de Wabo en aanverwante wetten, besluiten en regelingen.

Je hebt ervaring met (vergunning)coördinatie en het aanvragen en/of verlenen van omgevingsvergunningen en bij voorkeur milieu-/watervergunningen.Je bent bekend met Omgevingsloket online.

Je hebt ervaring met het voeren van overleg met het bevoegd gezag, hebt goede adviesvaardigheden en kunt je prima uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.

Je kunt goed plannen en organiseren, bent thuis in projectmatig werken en kunt goed samenwerken.

Je bent zelfstandig, resultaatgericht, analytisch, initiatiefrijk en je staat ervoor open om jezelf te ontwikkelen.

Je bent klantgericht en hebt interesse in ontwikkelingen die te maken hebben met je vakgebied en je functie.
- Einde vastgoed vacature -