Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Om haar enorme diversiteit aan taken goed en veilig uit te voeren, heeft en neemt de overheid een veelheid aan gebouwen in gebruik of eigendom. Bij voorkeur op een solide, schone ondergrond. Om daar zeker van te zijn is vaak onderzoek vereist, dat soms tot saneringen leidt. Daar geef jij als bodemkundig adviseur handen en voeten aan.

Aan de vraag of vastgoed geschikt te maken is voor een specifieke rijksbestemming, gaat een nauwkeurig onderzoeksproces vooraf. Daarin speel jij als bodemkundig adviseur een medebepalende rol. Met de bodem en ondergrond als expertise, coördineer je een breed arsenaal aan onderzoeken en saneringen.

Je speelt een actieve rol in afwisselende projecten en programma’s. Vanuit jouw expertise draag je actief bij aan de kwaliteit en veiligheid van het rijksvastgoed. Daarbij ligt veel nadruk op vastgoedobjecten van Defensie, zoals kazernes, oefenterreinen en havens, die door heel Nederland verspreid liggen.

In je werk staat de coördinatie van bodemonderzoek, plannen en bestekken, bodemsaneringen en het monitoren bij diverse projecten centraal. Daarbij voer je actief overleg met de verschillende belanghebbenden en autoriteiten. Ook draag je zorg voor de kwalitatieve toetsing en uitvoering van technische adviezen voor bodem en ondergrond.

Vanuit jouw vakgebied heb je een belangrijke inbreng in werkgroepen en overleggen binnen het Rijksvastgoedbedrijf en de diverse klantonderdelen. Hierbij ben jij verantwoordelijk voor de inhoudelijke terugkoppeling. Je zorgt ervoor dat uit te voeren werkzaamheden soepel, efficiënt en volgens de procedures verlopen en draagt bij aan permanente procesverbetering.

Je hebt een technische opleiding op hbo-niveau afgerond, met bodemkunde als specialisatie.

Je beschikt over actuele kennis van bodem en ondergrond en hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring.

Je hebt aantoonbare ervaring in een adviserende, coördinerende en sturende rol rond de toepassing van vaktechnische expertise.

Je weet de weg in het voeren van overleg met het bevoegd gezag.

Je bent adviesvaardig en deelt je visie op een overtuigende manier met anderen.

Je hebt oog en begrip voor verschillende belangen, leeft je in, en weet partijen samen te brengen.

Je kunt goed plannen en prioriteiten stellen en werkt projectmatig naar heldere doelen en resultaten toe.

Je brengt je verhaal begrijpelijk en vlot onder woorden, zowel mondeling als schriftelijk.

Je functioneert op eigen kracht, maar staat open voor samenwerking en interactie, met klanten en collega’s.

Je neemt initiatieven en investeert in je verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling.
- Einde vastgoed vacature -