Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Binnen haar brede vastgoedportefeuille werkt de overheid nauw samen met de private sector. Daarbij staat uniform contractmanagement centraal en maakt juridisering plaats voor gezamenlijke ambities en resultaten. Jij pakt daarin je rol als contractmanager. Met een scherp oog voor gebruikersbelangen, de markt en publieke waarden.

Contracten in diverse vormen (nieuwbouw-, onderhouds- en geïntegreerde contracten) van diverse complexiteit met diverse marktpartijen vormen voor het Rijksvastgoedbedrijf de basis voor haar dienstverlening naar haar klanten.

Met de belangen van de overheid als richtsnoer, geef je vorm aan uniform en voorspelbaar contractmanagement richting onze opdrachtnemers. Als professional op het gebied van contractmanagement ligt je focus op gezamenlijke resultaten en meetbare prestaties op het gebied van kwaliteit en representativiteit. Keuzes die je maakt, hebben een maatschappelijke impact. Dat betekent dat je je rekenschap geeft van de gebruikers- en marktbelangen én van publieke waarden als duurzaamheid, integriteit en eerlijke concurrentie.

Je draagt bij aan een optimaal gebruik en behoud van de meest waardevolle en grootste panden van het Rijksvastgoedbedrijf. In je portefeuille zitten kantoren, penitentiaire inrichtingen, rechtbanken, musea, laboratoria en kazernes.

Het Rijksvastgoedbedrijf staat voor een mooie en flinke uitdaging, want de komende jaren zullen veel nieuwe projecten en programma’s voor nieuwbouw, onderhoud, renovatie en sloop van vastgoed en infrastructuur op de markt worden gezet. Wij passen hierbij verschillende contractvormen toe. Het behalen van doelen, aantoonbare prestaties en kwaliteitsborging vragen steeds meer aandacht vanuit contractmanagement. Daarom zijn wij op zoek naar collega’s die ons komen versterken in het voorbereiden en het managen van onze contracten.

Op dit moment zijn er bij het Rijksvastgoedbedrijf vacatures voor de functie van contractmanager. Deze functie kun je uitvoeren op onze werklocatie in Den Haag of in Utrecht.

Collega’s geven aan dat ze hun werk als contractmanager bij het Rijksvastgoedbedrijf bijzonder en aantrekkelijk vinden omdat:

er met de diversiteit aan vraagstukken veel afwisseling in het werk is. De ene keer organiseer je een risicosessie om je beheersmaatregelen bij te stellen, de andere keer onderhandel je met de opdrachtnemer over kosten of overleg je met assetmanagement welke verduurzamingsmaatregelen via jouw contracten kunnen worden gerealiseerd;

je te maken kunt krijgen met aansprekende, alom bekende panden of complexen of projecten die in het middelpunt van de belangstelling staan (zoals de marinekazerne in Vlissingen) en/of politiek-gevoelig zijn (zoals de renovatie van het Binnenhof);

je bijdraagt aan de ‘publieke zaak’ en maatschappelijke ontwikkelingen mede vorm geeft;

je deskundigheid actief inbrengt aan tafel bij onze gebruikers en opdrachtnemers en dus direct bijdraagt aan het resultaat en niet ‘vanaf de zijlijn’ adviseert;

je binnen het Rijksvastgoedbedrijf samenwerkt met professionals op alle mogelijke gebieden, van veiligheidskundigen tot AVG-specialisten;

je elkaar beïnvloedt, inspireert en helpt om tot een gezamenlijk en afgestemd resultaat te komen;

creativiteit, het denken in mogelijkheden en ruimte zoeken binnen de regels gewaardeerd wordt;

je onderdeel bent van een afdeling met enthousiaste en deskundige collega’s;

je kennis kunt nemen van of bijdragen aan toonaangevende ontwikkelingen op contractmanagementgebied;

er veel mogelijkheden voor kennisontwikkeling zijn, zoals expertsessies met sprekers van binnen en buiten het Rijksvastgoedbedrijf en (interne) opleidingen.

De functie
Je bent verantwoordelijk voor het contractmanagement van onze grotere of complexere contracten, van grote (regionale) raamcontracten op traditionele voorwaarden, tot geïntegreerde contracten als UAV-gc of DBFMO. Als contractmanager lever jij in onze teams een bijdrage in de voorbereidings- en realisatie- en exploitatiefase van ons vastgoed.

Op het gebied van contractinhoudelijke vragen ben jij het centrale aanspreekpunt voor onze collega’s. Hierbij laat je je adviseren door technische, financiële en juridische collega’s. Je bent adviseur, onderhandelaar, beslisser en probleemoplosser ineen, met een haarscherp gevoel voor verhoudingen en belangen. Als contractmanager zorg je onder meer voor:

het bewaken van een constructieve en zakelijke samenwerking;

het (laten) leveren van technische en/of juridische adviezen;

toezicht op het kwaliteitsmanagement van de opdrachtnemer;

bespreekbaar maken en oplossen van contractuele knelpunten;

uniformiteit in doen en laten binnen de gehele portefeuille van contracten;

verdere professionalisering van het contractmanagement.

Verder ben je onder andere bezig met het opstellen van contractbeheersplannen, de beoordeling van geleverde diensten en/of producten, het voorkomen en beheersen van risico’s en aansprakelijkheid en het voeren van eventuele onderhandelingen. Ook ben je verantwoordelijk voor het inrichten van de gesprekcyclus met de leverancier.

Je kent de klantorganisaties en onderhoudt contacten met de tactisch- en de operationele inkopers/contractmanagers tijdens verschillende contractmanagementoverleggen.

Als ideale contractmanager voldoe je aan dit plaatje:
Belangstelling en vaardigheden
‘Samenwerken op basis van vertrouwen’ (conform de Rijksvastgoedbedrijf Marktvisie) past bij jou. Dat wil onder andere zeggen dat je zaken met een open houding en een veelzijdige blik kunt benaderen. Daarnaast beschik je over de competenties die bij deze functie horen: analyseren, klantgerichtheid, omgevingsbewustzijn, organisatiesensitiviteit, plannen en organiseren, overtuigingskracht, samenwerken en zelfontwikkeling.

Opleiding
Je hebt een technische, bedrijfskundige, juridische opleiding of een andere relevante opleiding en wo-niveau. Een aanvullende leergang voor contractmanagement is een pre.

Kennis en ervaring
Je hebt werkervaring opgedaan met contractmanagement van meerdere grotere contracten, met diverse klanten, bij voorkeur in de utiliteitsbouw of infrastructuur. Ook heb je kennis van de relevante wet- en regelgeving en procedures en de standaard contractvoorwaarden. Daarnaast ben je in staat om specifieke materie en marktkennis en kennis op het gebied van contractvorming, verbintenissenrecht en jurisprudentie in de praktijk toe te passen, zodanig dat doelmatigheid en rechtmatigheid gewaarborgd zijn.

Competenties
Wij verwachten dat je als contractmanager goed kunt analyseren, plannen en organiseren, effectief kunt samenwerken in interdisciplinaire teams, en een behoorlijke dosis organisatiesensitiviteit bezit.
- Einde vastgoed vacature -