Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

De directie Vastgoedbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen, gebouwgebonden (technische) installaties en terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf. Jij werkt binnen het cluster Omgevingswet en Private Zaken. Dit cluster verricht werkzaamheden op publiek- en privaatrechtelijk terrein voor Defensie. Als coördinator vergunningen word je vooral ingezet op het publieke terrein.

Het cluster Omgevingswet en Private Zaken (OPZ) is onderdeel van de sectie Omgevingsmanagement binnen de afdeling Klant- en Vastgoedmanagement van de directie Vastgoedbeheer. De nadruk van jouw werk ligt vooralsnog op Defensie-gerelateerde werkzaamheden binnen de Rijksvastgoedportefeuille. Het is niet uitgesloten dat je in de toekomst ook aan andere objecten binnen de portefeuille werkt.

Jouw taken

Je verzorgt de benodigde vergunningen voor (ver)bouwprojecten, zoals de omgevingsvergunning voor bouwen, kapvergunningen en sloopmeldingen.

Je voert het vooroverleg met het bevoegd gezag.

Je neemt de coördinatie in handen van verschillende onderzoeken en procedures bij grotere of complexere projecten.

Je adviseert je collega’s over het verkrijgen van publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen.

Als coördinator vergunningen werk je in overleg met en ben je verantwoording verschuldigd aan het clusterhoofd OPZ. Daarbij draait het om de uitvoering en de kwaliteit van jouw werkzaamheden en de inhoud van je adviezen. Je bent inhoudelijk adviseur voor een (bouw)project en pakt hierin de rol van vergunningencoördinator.

Jouw specifieke rol valt nog het best te omschrijven als ‘spin in het web’, ‘troubleshooter’ en de ‘expert’ op werkinhoud. Je neemt zelf beslissingen over de inhoud van de adviezen en over de uitvoering van jouw werk. Dit doe je binnen vastgestelde procedures en wet- en regelgeving. Daarnaast heb je een coördinerende taak binnen de werkvelden van het team en een coachende rol in het begeleiden van collega’s.

Je bent in hoge mate sensitief voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en het inschatten van politieke afbreukrisico’s. Bovendien kun je adaptief omgaan met veranderingen en je bent in staat deze binnen bestaande processen te implementeren. Daarnaast weet je relaties (op verschillende niveaus) effectief op te bouwen en te versterken.

Je hebt een relevante juridische of vastgoedgerelateerde hbo-opleiding afgerond en minimaal vijf jaar relevante werkervaring.

Je hebt kennis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en andere relevante regelgeving.

Je hebt ervaring met het coördineren van vergunningen in complexe bouwprojecten.

Je hebt ervaring met het aanvragen van onder andere omgevingsvergunningen.

Je hebt ervaring met het voeren van overleg met het bevoegd gezag, en met het Omgevingsloket Online.

Je hebt ervaring in het afstemmen en adviseren over de toepassing van vaktechnische expertise.

Je hebt ervaring met projectmatig werken en bent vaardig in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen.

Je kunt oplossingen en adviezen aandragen binnen een multidisciplinair werkverband en binnen complexe (politiek-gevoelige) dossiers.

Je bent in staat collega’s te coachen.

Je hebt gespecialiseerde theoretische kennis over het vastgoed, relevante ontwikkelingen en processen.

Je kunt verbeteringen van werkprocessen aandragen en doorvoeren.

Je beschikt over goede communicatieve, sociale en adviesvaardigheden.

Je kunt goed analyseren en bent resultaat- en klantgericht.

Je bent nauwkeurig en neemt initiatief.

Je kunt goed samenwerken, en plannen en organiseren.
- Einde vastgoed vacature -