Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Het vastgoed van de Rijksoverheid varieert van kazernes en kantoren tot oefenterreinen en havens. Dit is het dynamische werkterrein van het Rijksvastgoedbedrijf. Met jouw kennis op het gebied van milieu- en waterbeheer lever je een belangrijke bijdrage aan het beheer van de omvangrijke portefeuille.

Als senior adviseur milieu en water werk je voor het cluster Milieubeheer en Advies, onderdeel van de afdeling Klant- en Vastgoedmanagement van het Rijksvastgoedbedrijf. Je coördineert beheertaken, voert die uit en adviseert over processen op het gebied van milieu- en waterbeheer. Het zal voornamelijk gaan om rijksvastgoed dat valt onder de Defensieportefeuille. Deze objecten liggen verspreid door heel Nederland. Wij sluiten niet uit dat je werkzaamheden in de toekomst wijzigen of uitbreiden naar andere objecten binnen de rijksvastgoedportefeuille.

Jouw taken

Je coördineert werkzaamheden en toetst producten en diensten die geleverd zijn door medewerkers uit het cluster.

Je stelt uitvoeringsrapportages op over geleverde producten en diensten van het cluster.

Je beheert adequaat en proactief toestemmingen en vergunningen binnen het omgevingsrecht.

Je registreert toestemmingen en afwijkende voorschriften.

Je begeleidt wettelijke inspecties en adviseert over toepassing en naleving van wet- en regelgeving.

Je coördineert en begeleidt door derden uit te voeren onderzoeken (bijvoorbeeld naar geluid, geur of trillingen) en toetst en analyseert de resultaten daarvan.

Je voert impactanalyses uit van ontwikkelingen in wet- en regelgeving, en beleid en plannen en adviseert daarover.

Je adviseert over technische, organisatorische en/of juridische oplossingen voor uiteenlopende milieuvraagstukken.

Je draagt bij aan productontwikkeling binnen de vakgebieden en bevordert kennisontwikkeling en expertise.

Je coördineert vergunningen voor (complexe) vastgoedprojecten en/of programma’s.

Je coördineert objectvergunninghouderschap en voert dat uit.

Je neemt deel aan (inter)departementale werkgroepen over normen en kwaliteitseisen en zorgt voor inhoudelijke terugkoppeling.

Je neemt deel aan (interdepartementaal) overleg binnen het Rijksvastgoedbedrijf en met de Defensieonderdelen en zorgt voor inhoudelijke terugkoppeling.

Je coacht collega’s.

Je hebt een hbo-diploma en vaktechnische kennis op het gebied van milieu.

Je hebt vijf tot tien jaar relevante werkervaring.

Je hebt ervaring met het aanvragen en beheren van (complexe) omgevingsvergunningen.

Je hebt kennis van en inzicht in complexe organisatiestructuren.

Je bent vaardig in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen.

Je kunt goed onderhandelen.

Je draagt oplossingen en adviezen aan binnen een multidisciplinair werkverband.

Je hebt gevoel voor advisering binnen complexe, politiek-gevoelige dossiers.

Je hebt goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Je kunt goed zelfstandig functioneren.
- Einde vastgoed vacature -