Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Met wie sluit je contracten voor de ontwikkeling en het behoud van rijkskantoren, gevangenissen, kazernes en vliegtuighangars? En hoe zorg je dat met behulp van de overeenkomsten de beoogde doelstellingen van het project of programma worden gerealiseerd? Als professional op het gebied van inkoop en contracten bij het Rijksvastgoedbedrijf, krijg je dagelijks met dit soort vraagstukken te maken. Je maakt keuzes die impact hebben op de maatschappij en houdt rekening met de belangen van gebruikers, de markt en met publieke waarden als duurzaamheid, integriteit en eerlijke concurrentie. Het Rijksvastgoedbedrijf staat voor een mooie en flinke uitdaging, want de komende jaren worden veel nieuwe projecten en programma’s voor nieuwbouw, onderhoud, renovatie en sloop van vastgoed en infrastructuur op de markt gezet. Daarom zijn wij op zoek naar collega’s die ons komt versterken in het voorbereiden, uitvoeren en managen van deze inkooptrajecten. Op dit moment zijn er bij het Rijksvastgoedbedrijf twee vacatures voor de functie van senior inkoper. Deze functie kun je uitvoeren op onze werklocatie in Den Haag of in Utrecht. Onze inkoopopgave Voor het ontwikkelen en beheren van de portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf worden jaarlijks honderden opdrachten verstrekt. Onze belangrijkste opdrachtnemers zijn bouwondernemingen, installatiebedrijven en technisch advies- en ontwerpbureaus. Als afdeling Inkoop en Contractmanagement verzorgen wij advies, begeleiding en uitvoering op het gebied van marktbenadering, contractvorming, aanbestedingswijze en de aanbestedingen zelf. Wij zijn professioneel opdrachtgever en dit betekent onder meer dat de inkopen doelmatig en rechtmatig — binnen de kaders van de Europese aanbestedingswet en andere relevante wet- en regelgeving — worden uitgevoerd. Wij spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen (zoals het duurzaamheidvraagstuk) die om andere samenwerkingsverbanden vragen tussen overheid en markt. Dit betekent onder meer dat wij naast traditionele aanbestedingen en contracten steeds meer met de markt in gesprek gaan via consultatie en dialoog en wij bijpassende (innovatieve) contractvormen toepassen. Om aan deze opgave invulling te geven hebben wij vakbekwame, integere en oplossingsgerichte inkopers nodig die met een frisse, creatieve en veelzijdige blik de inkoopvraagstukken benaderen, proactief handelen en tactvol zijn in hun contacten. Collega’s geven aan dat ze hun werk als inkoper bij het Rijksvastgoedbedrijf bijzonder en aantrekkelijk vinden omdat: er met de enorme diversiteit aan het type vraagstukken veel afwisseling in het werk is. De ene keer gaat het om het onderhoud van technische installaties, de andere keer werk je aan de restauratie van een monumentaal kantoorpand of moet er een hele nieuwe vliegtuighangar — voorzien van de modernste technische snufjes — worden gerealiseerd; je te maken kunt krijgen met aansprekende, alom bekende panden of complexen (zoals paleizen), projecten die in het middelpunt van de belangstelling staan (zoals de marinekazerne in Vlissingen) en/of politiek-gevoelig zijn (zoals de renovatie van het Binnenhof); je bijdraagt aan de ‘publieke zaak’ en maatschappelijke ontwikkelingen mede vorm geeft; je inkoopdeskundigheid actief inbrengt bij de projectteams en dus direct bijdraagt aan het resultaat en niet ‘vanaf de zijlijn’ adviseert; je binnen de projectteams samenwerkt met andere professionals op allerlei gebieden en elkaar beïnvloedt, inspireert en helpt om tot een gezamenlijk en afgestemd resultaat te komen; creativiteit, het denken in mogelijkheden en ruimte zoeken binnen de regels gewaardeerd wordt; je onderdeel bent van een afdeling met enthousiaste en deskundige collega’s; je kennis kunt nemen van of bijdragen aan toongevende ontwikkelingen op inkoopgebied; er veel mogelijkheden voor kennisontwikkeling zijn, zoals expertsessies met sprekers van binnen en buiten het Rijksvastgoedbedrijf en (interne) inkoopopleidingen. De functie Als deskundige op het gebied van contractvorming en aanbestedingen ben je inkoper bij verschillende projecten. Je begeleidt inkoopprocessen van begin tot eind: vanaf het formuleren van inkoopbehoeften tot en met het verstrekken van opdrachten. Daarbij richt jij je met name op: het scherp en stabiel krijgen van de vraag; het uitwerken van inkooptrajecten met voorstellen voor contractvormen en aanbestedingsprocedures; het formuleren van selectie- en gunningcriteria; het opstellen van contract- en aanbestedingsdocumenten; het bijdragen aan de inhoud van contractbeheersplannen. Vanzelfsprekend houd je de onderlinge samenhang van de verschillende documenten in het oog. Als senior inkoper richt jij je op het inkoopproces van (middel)grote, kritische en risicovolle inkooptrajecten. In multidisciplinaire projectteams pak jij je rol als inkoper, breng je lijn aan in het inkooptraject en weet je om te gaan met uiteenlopende belangen. Je verzorgt marktconsultaties en voert dialooggesprekken met marktpartijen. Vanzelfsprekend draag je ook bij aan ontwikkeltrajecten op het vakgebied, doe je uitzoekwerk en voer je analyses uit. Daarnaast is het vakinhoudelijk begeleiden en coachen van collega’s onderdeel van jouw functie. Als ideale senior inkoper voldoe je aan dit plaatje: Belangstelling en vaardigheden ‘Samenwerken op basis van vertrouwen’ (conform de Rijksvastgoedbedrijf Marktvisie) past bij jou. Dat wil onder andere zeggen dat je zaken met een open houding en een veelzijdige blik kunt benaderen. Daarnaast beschik je over de competenties die bij deze functie horen: analyseren, klantgerichtheid, omgevingsbewustzijn, organisatiesensitiviteit, plannen en organiseren, overtuigingskracht, samenwerken en zelfontwikkeling. En vanzelfsprekend heb je affiniteit met het inkoopvak en (inventieve) toepassing van wet- en regelgeving en procedures. Opleiding Je hebt een wo- of hbo-diploma bouwkunde, rechten, economie, (technische) bedrijfskunde, bestuurskunde, facility management of vergelijkbaar, plus aanvullende scholing op het gebied van inkoop, aanbestedingsrecht, bouwrecht, contractmanagement of vergelijkbaar. Kennis en ervaring Je hebt meerdere jaren aantoonbare relevante ervaring in een tactisch-strategische inkoopfunctie binnen of voor de overheid en ervaring met inkoop- en (Europese) aanbestedingstrajecten van werken en diensten in de bouw- of infrastructuursector. Ook heb je ervaring in meerdere ontwikkeltrajecten en met meerdere klantgebieden en was je succesvol in projectmatig werken. Vanuit deze ervaring heb je kennis van: aanbestedingsrecht en het vakgebied inkoop, inclusief inhoudelijke kennis van relevante wet- en regelgeving en standaard contractvoorwaarden. opdrachtgeverschap binnen de overheid; verhoudingen in de bouw, met name van de diverse samenwerking- en contractvormen. Minimumeisen Wij verwachten dat je als senior inkoper tenminste: wo-niveau hebt; beschikt over aantoonbare relevante werkervaring; goed kunt analyseren, plannen en organiseren; effectief kunt samenwerken in interdisciplinaire teams; een behoorlijke dosis organisatiesensitiviteit bezit; minimaal 32 uur per week beschikbaar bent.

- Einde vastgoed vacature -