Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Wil jij een belangrijke rol spelen in het grondaankoopproces van Rijkswaterstaat, dan is dit jouw baan!

Als medewerker Vastgoed en Infrastructuur bij de afdeling Grondverwerving, onderdeel van Grote Projecten en Onderhoud, maak je deel uit van het team BackOffice. De BackOffice zorgt samen met de Adviseurs Grondverwerving voor het tijdig beschikbaar komen van onroerend goed voor realisatie van de projecten. De BackOffice is met name verantwoordelijk voor de technisch administratieve afwikkeling van het grondaankoopproces.

In de fase voor het minnelijk verwerven of ter beschikking krijgen van vastgoed, dat voor de realisatie van infrastructuur nodig is, ben je o.a. verantwoordelijk voor het maken van tekeningen; het opstellen van aanbiedingsbrieven en opdrachtbrieven; het aanleveren van perceelsinformatie en het inrichten van het Grondaankoopsysteem GROS.
In de fase nadat de adviseurs grondverwerving overeenstemming hebben bereikt maak je overeenkomsten en zorg je voor tijdige passering bij de notaris en de administratieve afwikkeling. Dit alles binnen een vastgestelde doorlooptijd.
In onteigeningssituaties ondersteun je bij het opstellen van onteigeningsstukken en beoordelen van tekeningen.
In de afrondingsfase van een project waarbij het nieuwe tracé wordt overgedragen naar de beheerder heb je een rol bij het overtolligstellen van percelen. Je maakt tekeningen en verzorgt de correspondentie met het Rijksvastgoedbedrijf en het Kadaster.

Je ondersteunt het management en collega’s door proactief verbetervoorstellen aan te bieden. Je bent nieuwsgierig, resultaatgericht, initiatiefrijk, niet bang voor discussie en je kunt hoofd- en bijzaken goed scheiden. In het team Backoffice werk je niet alleen samen met de grondaankoper(s), maar help je ook naaste collega’s bij het realiseren van productiedoelstellingen en organisatiedoelstellingen. Omdat de afdeling grondverwerving producten en diensten levert aan alle Rijkswaterstaatprojecten wordt van je verwacht dat je flexibel inzetbaar bent op meerdere projecten, ook buiten je standplaats. Op deze manier voel je en werk je aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de taken van het team.
Je werkt nauw samen met collega’s van Inkoop en de Financiële Administratie. Je hebt afstemming met collega’s uit Aanleg- en Onderhoudsprojecten en collega’s van Omgevings- en Assetmanagement. Samen met anderen draag je bij aan een verdere professionalisering en uniformering van de grondverwerving binnen Rijkswaterstaat.

Je streeft ernaar elke dag je werk beter en efficiënter te doen. Daarbij ga je voor kwaliteit en zoek je naar verbetermogelijkheden. Die weet je te vinden in vereenvoudiging, uniformering en standaardisering van processen en instrumenten. Ontwikkelingen op het gebied van grondverwerving worden door je onderkend en verwerkt in je verbetervoorstellen of adviezen.

Juridische kennis vastgoed, diploma JVR of bereid deze te halen.

Je hebt kennis en ervaring in het maken van tekeningen met Arc GIS.

Je hebt kennis van de werkprocessen van onze ketenpartners zoals het Rijksvastgoedbedrijf en het Kadaster.

Je hebt kennis van het inkoopproces.

Je hebt kennis en ervaring in het werken met SAP.

Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in het tot stand brengen van advies, (deel)producten en diensten met betrekking tot grondverwerving.

Je hebt kennis van en inzicht in de organisatie en werkwijze van RWS en IenW.

Je hebt kennis van en ervaring met de aankoopprocedure en -beleid van RWS

Je werkt klantgericht, bent zeer accuraat en je beschikt over goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
- Einde vastgoed vacature -