Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

SIRE® is the market leader in Life Sciences recruitment. We believe the recruitment market needs to gear up in technology and continuous innovation. We like technology, in a Life Sciences market driven on science, we couldn’t stay behind; we drive Recruitment Science. Investing a majority of our turnover in technology enables us to use unique Resource Technologies. By using highly advanced algorithms, we enable our team of Resource & Data Strategists© to maintain the most advanced, detailed and complete Life Sciences network in Europe. This big data enables us to work Reverse Recruitment©: we first analyze the market in-depth before we go out to the market. Because we analyze the whole market, we can compare facts and data. This enables us to do Facts & Big Data Recruitment©, making sure we, or better yet, you find the right career!Our client is a professional Pharmaceutical and Healthcare organisation, based in Utrecht Netherlands.

The Company

Onze client is een internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag die actief is op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed.

Role Description

Samenwerken is de manier waarop gewerkt wordt. De Vorderingen- en Fraudedesk bundelen de krachten bij het beheersbaar maken en voorkomen van situaties/incidenten -zoals fraudezaken en calamiteiten- die een acute inbreuk betekenen op de integriteit van de client. De afdelingen werken zo nodig nauw samen met andere expertteams voor de aandachtsgebieden Customer Due Diligence, Anti Money Laundering, Sancties en Security.

Responsibilities

 • Breed inzetbaar op alle taken bij zowel de Fraude- als Vorderingendesk. Transactie monitoring (fraude detectie) is een onderdeel van de (aanvang)werkzaamheden.
 • Naast de reguliere taken binnen de Fraude- en/of Vorderingendesk, zo nodig taakveldhouder op specifieke onderwerpen.
 • Werkt samen met de SCII analist (contactpersonen) van de lokale bank als het gaat om casuïstiek.
 • Beoordeelt op grond van het protocol of een persoon geregistreerd kan worden in het Interne of Externe Verwijzingsregister (EVA).
 • Maakt analyses op operationeel en tactisch niveau aangaande diverse fraudezaken.
 • Fungeert in het kader van informatieverstrekking als intermediair tussen bank enerzijds en politie/justitie, opsporingsdiensten en zuster veiligheidsdiensten anderzijds. Tevens signaleer en vertaal je risico’s uit incidenten naar risico’s voor de Groep en initieert acties zoals advisering aan de business (preventie).

Requirements

Dat klantgerichtheid, onafhankelijk & onderbouwd oordelen, verantwoordelijkheid nemen en delen, analytisch én innovatief vermogen onmisbaar zijn voor deze functie Compliance analist Vorderingen- en Fraudedesk is logisch. Daarbovenop is het belangrijk dat men alles op onderstaande checklist herkent:
 • Minimaal HBO opleiding (bij voorkeur economisch/juridisch)
 • Minimaal 3 jaar werkervaring in de financiële dienstverlening
 • Kennis en ervaring van methoden en technieken fraude en onderzoek
 • Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal
 • Pragmatische, oplossingsgerichte en ondernemende instelling
 • Affiniteit met het onderwerp Vorderingen en Fraude heeft de voorkeur.

Are you interested and do want to apply for this role, please fill out your application via the apply button below and contact Britt Gabriels.
- Einde vastgoed vacature -