Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Professioneel assetmanagement heeft een belangrijke plek in de sturing op ons vastgoed. We lopen voorop in de sector en willen ons meten aan de markt. Onze woningen, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen zijn onze voornaamste assets. Als corporatie hebben wij dit vastgoed met een speciale reden; het aanbieden van betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen. Dit kunnen we doen door onze woningen en bedrijfsmatig vastgoed optimaal te laten renderen. Assetmanagement richt zich op het volkshuisvestelijke en financieel rendement. Daarvoor kennen we ons bezit en sturen we actief op het resultaat.
In verband met de grote opgave van assetmanagement binnen Stadgenoot en ontwikkelingen omtrent Stedelijke Vernieuwing in de stad Amsterdam, breiden wij onze afdeling uit.

De functie
De functie omvat o.a. de volgende taakonderdelen: Opstellen van financiële analyses, haalbaarheidsonderzoeken en waar nodig bijsturen in samenwerking met de bedrijfseenheden; Monitoren van de prestaties van complexen, adviseert de lijn over hoe gekozen tactiek zijn beslag krijgt, en analyseert (haalbaarheid) afwijkingen van de voorgestane koers in het belang voor de keten van vastgoedsturing; Formuleren van de startbesluiten voor projectontwikkeling en woningverbetering. In dit startbesluit staan de eisen met betrekking tot geld (kosten en baten), kwaliteit (programma) en tijd (planning); De rol van vastgoedmanager bij de waardering van ons vastgoed op marktwaarde verhuurde staat; Adviseren van en afstemmen met de afdeling Strategie bij het maken van complexlabels; (Mede) opstellen van gebieds- en complexplannen (inclusief budgettaire kaders) en deze laten vaststellen door bestuur en directie; Het bewaken van de uitvoering van gebieds- en complexplannen en waar nodig bijsturen in samenwerking met de bedrijfseenheden; Organiseren en voorzitten van het Complexoverleg met de bij de exploitatie van ons vastgoed betrokken afdelingen; Accountmanager (aanspreekpunt) van Stadgenoot naar stadsdelen en hun rechtsopvolgers.

Wij vragen Een afgeronde WO – opleiding (bv. Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde, Bouwkunde, MRE) aangevuld met beroepsrelevante trainingen en / of opleidingen; 5 jaar of meer relevante werkervaring in een soortgelijke functie; Aantoonbare financiële vakkennis (certificering) o.a. opstellen begrotingen, budgetteringen, waardebepalingen en het maken van gedegen rendementsanalyses; Gedegen kennis van politieke en maatschappelijke verhoudingen; Je beschikt over organisatiesensitiviteit, kwaliteitsbewustzijn en bent doortastend; Ruime ervaring met ri sicomanagement, projectmanagement en vastgoedbeheer; Je bent in staat om op een zeer heldere en duidelijke wijze overtuigend te communiceren, een onderhandelaar pur sang en beschikt over goede aantoonbare sociale vaardigheden.

Ons aanbod
Wij bieden een uitdagende functie voor 36 uur per week binnen een plezierige werk­om­ge­ving. Deze functie is ingedeeld in Handboekschaal L uit de cao Woondiensten (afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 4.300 en maximaal € 5.400 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband).

Geïnteresseerd?
Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met Bart Wortman, Senior Assetmanager bij de bedrijfseenheid Strategie & Portefeuille, telefoonnummer 06 54 72 83 32.

Je schriftelijke sollicitatie motivatie met curriculum vitae kun je tot en met 12 november richten aan afdeling P&O, bij voorkeur per email naar: . Vermeld daarbij vacaturenummer 2625-1.

Wij trachten de eerste ronde oriënterende gesprekken plaats te laten vinden op 15 & 16 november.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
- Einde vastgoed vacature -