Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Heb jij als energie adviseur EPA de energie en kennis om onze klanten te adviseren over energiebesparing? Dan is Synorga op zoek naar jou!

  • Je bezoekt klanten zelfstandig en energie-
besparingsonderzoeken uit

  • Je inventariseert het energieverbruik van vastgoed
en gebouwen en adviseert bespaaropties
(bouwkundig, warmte-, koel- en elektrotechnisch).

  • Je stelt digitale rapportages op en verwerkt deze in
een Energie Prestatie Advies voor
Utiliteitsgebouwen (EPA-U).
- Einde vastgoed vacature -