Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Onze relatie is opgericht in de beginjaren van de 19e eeuw, richt zich specifiek op de ontwikkeling, bouw en het onderhoud van maatschappelijk vastgoed. Op het gebied van de realisatie van sportaccommodaties en brandweerkazernes zijn zij marktleider. Op het gebied van scholen bekleden ze een unieke positie. Doel van de functie
De projectcoördinator begeleidt een project vanaf het
overdrachtsmoment tot en met acceptatie van het opleverdossier. Hij zorgt dat
de projectkaders op basis van de procedures binnen de organisatie startklaar
georganiseerd zijn voor het projectteam en bewaakt de klantvraag. Om de
klantvraag te bewaken blijft de projectcoördinator gedurende de looptijd van
het project het verificatiedossier, het risicodossier en het
projectmanagementplan beheren op basis van input en output van het projectteam.
Daarnaast streeft de projectcoördinator naar een constante verbetering van de
werkprocessen en een borging van de uniformiteit van de gebruikte documenten.
De projectcoördinator is wat betreft methodiek en logistiek en technisch
inhoudelijke uitwerking adviserend aan de projectteams.
Taken (vanaf het overdrachtsmoment tot en met acceptatie van

het opleverdossier):
Het bewaken van de overall planning en periodiek de stand
rapporteren aan de projectmanager;
Het opstellen en bewaken van de inkoopplanning en periodiek
de stand rapporteren aan de projectmanager;
Op basis hiervan kan de werkvoorbereider zijn
werkvoorbereidingsschema uitwerken en inkoop organiseren;
Het actualiseren en aanvullen van de project actielijst
uitvoering (PAU);
Het actualiseren en aanvullen van het risicodossier en deze
beheren;
Input en output hierbij door het projectteam;
In relatie tot het risicodossier het samen met de
coördinator bouw opstellen van het VGM plan uitvoeringsfase, bouwplaatsintroductie,
bouwveiligheidsplan, ARBO-melding, bouwplaatsinrichting, etc;
Het actualiseren van het verificatie dossier en deze
beheren;
Vanuit de verificatiematrix de nog te valideren eisen smart
formuleren en valideren bij de opdrachtgever. Deze daarna toekennen aan V&V formulieren
zodat het projectteam hiermee de onderaannemers kan aansturen;
Beheer en opvolging van de Verzoeken Tot Wijziging (VTW) in
samenwerking met het projectteam;
In relatie tot het verificatiedossier; het ondersteunen van
de coördinator bouw bij het opstellen van het projectkwaliteitsplan;
Het opstellen van het projectmanagementplan (PMP) en deze in
overleg met het projectteam beheren en bewaken;
Communiceert direct met de coördinator engineering en BIM
over behoefte uit deze afdeling;
Het standaardiseren en verbeteren van bedrijfsdocumenten
t.b.v. de eigen werkzaamheden om zodoende te blijven streven naar een uniforme werkwijze
binnen het bedrijf;
Digitale projectstructuur inrichten in de bedrijfssystemen
(Navision, projectschijf, outlookarchief, etc.);
Stakeholdermanagement op basis van het PMP;
Bijwonen van het overdrachtsmoment;
Bijwonen van de besprekingen conform PMP;

Bijwonen van bedrijfsoverleggen. Verantwoordelijkheden:
Periodiek rapporteren status
project aan projectmanager/projectteam;
Beheren op basis van in –en
output vanuit het projectteam van: Verificatiedossier; Risicodossier; Projectmanagementplan;
Adequate projectevaluatie;
Correcte naleving van de
procedures;
Adviserend aan het projectteam.

Functie-eisen:
Affiniteit met projectmanagement;
Kennis/kunde op gebied van VGM en
bouwplaatsveiligheid;
Aantoonbare ervaring met
automatisering in de bouw (specifiek met BIM en Revit);
Aantoonbare ervaring met UAV-GC
contractmanagement;
Aantoonbare ervaring met het
opstellen van (digitale) planningen (ASTA is een pre).

Opleidingsniveau:
H.T.S. (WO);
VCA-VOL;
Management gerelateerde opleiding
is een pre. In deze functie kom je (eerst) in dienst van Teqoia; een professionele, sterk groeiende, internationale organisatie. Wij hebben ons gespecialiseerd in het werven en bemiddelen van hoog opgeleide technische professionals.
Wat heeft Teqoia te bieden?
Na één jaar kans op een vast dienstverband bij de opdrachtgever;

Een aantrekkelijk salaris, salarisindicatie Bruto per maand € 3000,- / € 5000,- afhankelijk van ervaring en opleiding;

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;

Begeleiding en carrière advies;

Opleidingsmogelijkheden.
- Einde vastgoed vacature -