Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Projectmanager energie (1,0 fte)
Published Deadline Location
today 17 Dec Utrecht
JOB DESCRIPTION
Als projectmanager binnen de taakgroep energie ben je samen met de programmamanager en de technisch energiecoördinator verantwoordelijk voor de realisatie van projecten voor opwekking, distributie en gebruik van energie in onze gebouwen.

De projectmanager is in de ontwerp-, realisatie- en nazorgfase integraal verantwoordelijk voor alle beheer- en kwaliteitsaspecten van de projecten. Tevens organiseer je aanbestedingen voor zowel de ontwerpende als uitvoerende partijen en verzorg je de vergunningstrajecten. De programmanager energie is in de initiatief- en definitiefase integraal verantwoordelijk voor het procesmanagement van het energieprogramma en –projecten. De projectmanager heeft in deze fase een adviserende rol. Tot slot stem je af met omgevingspartijen van projecten in samenwerking met de programmamanager en de technisch energiecoördinator.

REQUIREMENTS

Als projectmanager energie voldoe je aan de volgende eisen:
Je hebt een technische opleiding op HBO of WO-niveau, bijvoorbeeld werktuigbouwkunde, civieltechniek of electrotechniek;
Je hebt minimaal 5 jaar relevante en aantoonbare ervaring in proces- of projectmanagement van energieprojecten of technische projecten;
Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met inkoop, aanbesteden en contracteren bij of voor een aanbestedingsplichtige dienst;
Je hebt ervaring met functioneel of technisch specificeren van energieprojecten in de vorm van een technisch programma van eisen aan de opwekzijde en/of gebouwzijde;
Je kunt complexe technische vraagstukken goed verwoorden (mondeling en schriftelijk) en bent aantoonbaar in staat besluitvormingsdocumenten over investeringen in energieprojecten op te stellen;
Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel;
Je bent analytisch, proactief, initiatiefrijk, resultaatgericht en hulpvaardig;
Je bent een teamspeler en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
Je weet draagvlak te creëren: je weet de belangen en verwachtingen van anderen goed te doorgronden en bent in staat om goed op te komen voor de belangen van de Universiteit;
Je bent flexibel in de uitvoering van je werkpakket, waarbij jij je collega’s ondersteunt bij de uitvoering van hun taken, maar waarbij dat natuurlijk ook andersom kan;
Je vindt het leuk om in een veranderende organisatie mee te denken over de optimale manier van (samen)werken waarbij je ervaringen bij andere werkgevers gebruikt om nieuwe inzichten in te brengen.
CONDITIONS OF EMPLOYMENT
Wij bieden een contract voor 1 jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaringen minimaal €3545,- en maximaal €4852,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 11 cao Nederlandse Universiteiten, UFO-profiel Projectmanager 4). Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (o.a. goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

EMPLOYER
Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke themas. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

De directie Vastgoed & Campus is één van de directies van de Universitaire Bestuursdienst en heeft als rol om ervoor te zorgen dat medewerkers, studenten en bezoekers van de universiteit optimaal ondersteund worden en kunnen excelleren in hun onderzoek en onderwijs. Vastgoed & Campus werkt aan inspirerende, veilige, duurzame huisvesting en omgeving op het Utrecht Science Park, International Campus Utrecht en de binnenstad van Utrecht.

Door de wensen vanuit het primair proces goed te begrijpen ondersteunt Vastgoed & Campus de faculteiten en diensten met huisvesting en gebiedsontwikkeling die kosten-efficiënt, veilig, duurzaam en toekomstbestendig is waarbij de focus ligt op gebruikscomfort. Dit doet Vastgoed & Campus met oog voor medewerkerstevredenheid en een streven naar continue verbeteren. Per 1 september 2018 is de directie gereorganiseerd en bestaat uit drie afdelingen (Gebiedsontwikkeling, Huisvesting en Strategie, Advies & Energie).

De afdeling Strategie, Advies en Energie (SAE) is verantwoordelijk voor de strategie-ontwikkeling en het portefeuillemanagement van gebouwen, gebied en voorzieningen op het Utrecht Science Park (USP), het International College (UCI) en de binnenstad van Utrecht. Het uitgangspunt is daarbij het strategisch huisvestingsplan, de campusvisie én het primair proces van de gebruikers alsmede innovaties op technisch en organisatorisch gebied. SAE ontwikkelt hiervoor de strategie en het beleid en werkt deze uit in een concrete huisvestings- en gebiedsplannen en huisvestingsbeleid

De afdeling Energie is verantwoordelijk voor de levering van warmte en koude (WKK, WKO en andere bronnen) aan gebouwen van de Universiteit Utrecht en gecontracteerde derden en de bijbehorende bedrijfsvoering van de installaties voor opwekking en distributie. Maximale efficiency is de inzet bij de energieopwekking en het gebruik ervan in de gebouwen. Gestreefd wordt naar een CO2 neutrale bedrijfsvoering in 2030 en een duurzame opwekking waarmee de transitie naar niet fossiele brandstoffen wordt gerealiseerd.
Naast levering en installatiebeheer is de afdeling verantwoordelijk voor de uitwerking van het Programma Energie, monitoren, bewaken en rapporteren van het energiegebruik van de gebouwen en installaties. Het Programma Energie heeft tot doelstelling om de leveringszekerheid te vergroten, de energietransitie voor de Universiteit te ontwerpen en in te voeren, duurzaamheid te verbeteren en de exploitatiekosten te beheersen en flexibiliteit naar de toekomst te houden. In het programma wordt een integrale aanpak gehanteerd waarbij de projecten bij voorkeur ondersteunend zijn aan meerdere doelstellingen. Hierbij wordt de strategie gebruikt die direct voortvloeit uit de zogenaamde Trias Energetica.

ADDITIONAL INFORMATION
Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw drs. F.A.N. Houben, Hoofd afdeling Energie, telefoon 06-28309489.
- Einde vastgoed vacature -