Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Jouw rol

Als portefeuillemanager vastgoed ben je verantwoordelijk voor de strategie van het gemeentelijk vastgoed opdat de doelstellingen (in vorige alinea beschreven opgaven) worden behaald. Deze strategie omvat de portefeuille indeling, het toekomstig beheer en onderhoud van de gebouwen, het standaardiseren en implementeren van een verplichte werkwijze op basis van vastgelegde werkprocessen. Daarnaast zorg je voor de totstandkoming van de relevante periodieke managementinformatie en rapportage op basis van meetbare prestaties.

Je bent verantwoordelijk voor de implementatie van de genomen besluiten ten aanzien van de strategie voor gemeentelijk vastgoed, zoals verkoopbeleid gemeentelijk vastgoed, verhuurbeleid gemeentelijk vastgoed (kostprijs dekkende huur).

Je bent betrokken bij de inrichting van het account- en assetmanagement, bent het aanspreekpunt voor de commercieel vastgoedbeheerders en denkt samen met de manager Team Vastgoedzaken mee over de professionele ontwikkeling van het team.

Kandidaatomschrijving

Waar moet je aan voldoen?

 • Je geeft pro-actief input aan beleidsadviseurs vastgoed.
 • Je adviseert / ontwikkelt beleid dat noodzakelijk is voor een duurzame professionele portefeuillesturing op korte en lange termijn.
 • Je draagt vanuit een gedelegeerde verantwoordelijkheid bij aan de begrotingsvoorbereiding en de jaarlijkse en periodieke rapportages in het kader van planning- en control cyclus (paragraaf vastgoed).
 • Je zorgt voor draagvlak en afstemming met de collega`s binnen en buiten de afdeling en het college om het beleidskader vastgoed uit te voeren. En je begeleidt de uitvoering daarvan.
 • Je stuurt op samenhang en samenwerking met andere afdelingen en projecten wanneer daar gemeentelijk vastgoed bij betrokken is of wordt gerealiseerd.
 • Je draagt mede zorg voor de werkzaamheden van het team.
 • Je beschikt over een afgeronde WO-opleiding Rechten en voor het vakgebied en functie relevante postdoctorale opleiding op WO-niveau (zoals bijvoorbeeld MCD) ;
 • Je hebt relevante en aantoonbare praktijkervaring (minimaal 7 jaar, opgave referenties) in een soortgelijke positie bij een gemeente, corporatie of belegger;
 • Je hebt ervaring met het werken in een politiek gevoelige omgeving en beschikt over een sterk ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en bent vaardig met het omgaan met tegenstrijdige belangen
 • Je beschikt over ruimte ervaring met vastgoedmanagement en hebt ruime ervaring in de vastgoedbranche;
 • Je hebt aantoonbare ervaring als projectleider implementatie vastgoedregistratiesysteem (kennis Planon is een pré)
 • Je hebt aantoonbare ervaring als projectleider implementatie kostprijsdekkende huurberekeningsmethodiek
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het begeleiden van een organisatorische transitie naar vastgoedportefeuillemanagement in een (gemeentelijke) overheidsorgansatie
 • Je hebt ervaring met onderhandelen en je kan je makkelijk bewegen in een gevarieerd belangenspectrum, je onderkent en borgt de gemeentelijke belangen op transparante wijze;
 • Je hebt een sterk ontwikkeld financieel en commercieel inzicht en bent scherp in analyses;
 • Je bent representief resultaatgericht, creatief, overtuigend en adviesvaardig en een teamspeler en beschikt over probleemoplossend vermogen;
 • Je kan effectief mondeling en schriftelijk communiceren met inhoudelijk deskundigen, niet-inhoudelijk betrokkenen, bestuurders en andere stakeholders;
 • Je begrijpt de omslag die de gemeente doormaakt en draagt actief bij aan de nieuwe cultuur.

ref 79000000-4

- Einde vastgoed vacature -