Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

DE BUCH
De BUCH werkt voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Vier zelfstandige gemeenten (ruim 100.000 inwoners), met één gezamenlijke ambtelijke organisatie per 2017. En dat in een groen gebied aan de kust van Noord-Holland, tussen zee en Alkmaardermeer, rijk aan strand, duinen, bos en polder. Met als unieke plekken onder meer het kunstenaarsdorp Bergen en eiland De Woude. Natuur, landschap en uitstekende faciliteiten voor recreatie staan dan ook centraal in de BUCH.
Missie en visie
De BUCH heeft de ambitie om een toekomstgerichte organisatie te zijn die inwoners bereikt door zich dichtbij hen te organiseren en op die wijze hen tot een zelfregulerende en zelf-creërende samenleving stimuleert. Dit door 24/7 bereikbaar te zijn, door zich dichtbij de inwoners te organiseren, door op interactieve wijze met de samenleving in gesprek te zijn en door zich flexibel, dynamisch en innovatief op te stellen. Een organisatie die daarin op een effectieve, efficiënte en professionele wijze, faciliterend en stimulerend optreedt. Hierbij heeft zij het streven om tot de beste dienstverleners van Nederlandse gemeenten te behoren.
DE WERKORGANISATIE
Bij de BUCH werkorganisatie werken circa 780 medewerkers en is verdeeld in acht domeinen:
 • informatisering & automatisering
 • inwoners & ondernemers
 • ruimtelijke ontwikkeling
 • wijkbeheer
 • samenleven
 • civiele werken & verkeer
 • bestuursstaf
 • bedrijfsvoering.
Ieder domein beschikt over een domeinmanager/programmamanager.
De organisatie gaat (binnen nu en een aantal jaar) uit van taakvolwassen en verantwoordelijke medewerkers en het werken in zelforganiserende teams. Zelf-organiseren, resultaatgericht werken, flexibel organiseren van eigen inzet en opgavengericht werken zijn hierbij belangrijke elementen.
Medewerkers worden gestimuleerd om ondernemerschap te tonen, om initiatief te nemen en innovatief te zijn. Hierbij staat niet het eigen proces maar de klant staat centraal.
De kernwaarden van de BUCH werkorganisatie zijn: samenwerken, professioneel, innoverend en verbindend.
Ontwikkelingen
Het realiseren van de ambitie betekent een flinke slag van ‘transitie naar transformatie’. Een slag waarbij de basis wordt gelegd voor een organisatie die zich daarna ook verder kan ontwikkelen. En waarbij opgaven flexibel kunnen worden opgepakt. De huidige (lijn)structuur biedt een houvast voor de eerste periode van de nieuwe organisatie maar zal kantelen naar een organisatie die opgavegericht werkt en zelf-organiserend is rondom opgaven.
Het afgelopen jaar heeft met name in het teken gestaan van het vormen van de nieuwe organisatie, het inrichten en harmoniseren en het realiseren van de ‘basis op orde’. De komende tijd zal dit nog mede een aandachtspunt blijven. Echter ontwikkelingen in de maatschappij vragen nu al om specifieke opgaven integraal en in bredere verband aan te pakken. De organisatie wil dit doen aan de hand van programmatisch werken. In 2018 en de volgende jaren zal hier dan ook ruim aandacht aan gegeven worden zodat het werken op basis van deze methodiek verder ontwikkeld en geïmplementeerd kan worden. Er zal dan ook een scherper beeld ontstaan over de relatie tussen de rol van domeinmanager en programmamanager.
De organisatie heeft zes programma’s geformuleerd, elk onder verantwoordelijkheid van een domeinmanager/programmamanager. Te weten: top in Dienstverlening, van buiten naar binnen werken, financieel gezond, goed werkgeverschap, duurzame bedrijfsvoering en regionaal sterk en betrouwbaar.
Domein Ruimtelijk Ontwikkeling
Het domein Ruimtelijke ontwikkeling (ruim 100 medewerkers) bestaat uit drie teams, elk aangestuurd door een teammanager:
 • Plannen & projecten (26 fte)
 • Beleid & vastgoed (28 fte)
 • Vergunningen, toezicht & handhaving (54 fte)
Per team zijn er een aantal senioren, een aantal juristen, generalisten en enkele specialisten. Daar waar het kan, wordt er gewerkt met opstapfuncties (junior-functies), met kansen om door te groeien.
Naast de invoering van de omgevingswet, is het domein verantwoordelijk voor het realiseren van een aantal boeiende opgave zoals:
 • Aanleg van de afslag A9
 • Grootschalige woningbouwontwikkeling (meer dan 1000 woningen) zoals Zandzoom en Zuiderloo, Limmerkoog en Smallenkamplaan
 • De implementatie van de omgevingswet
 • Herontwikkeling van het centrumgebied in Uitgeest
 • Bevordering van toerisme en recreatie in Castricum, Uitgeest en Bergen
 • Duurzaamheid
 • Diverse projecten binnen de vergunningen en handhaving DE FUNCTIE
Vanuit de functie van domeinmanager/programmamanager speel je een grote rol in het opbouwen en het verder ontwikkelen van het domein en geef je direct leiding aan drie teammanagers. Je geeft sturing en uitwerking aan de visie, strategie en hoofdprocessen binnen het domein. Daarbij heb je een helicopterview en kijk je over de domeinen heen. Je doet een beroep op de kwaliteiten van de medewerkers binnen het domein. Je zorgt ervoor dat zij worden uitgedaagd en het beste uit zichzelf en elkaar halen. Je maakt daartoe resultaatgerichte afspraken en stimuleert en coacht hen om hun doelen te halen.
Samen met directie en collega domein-/programmamanagers bouw je verder aan de verdere ontwikkeling van de BUCH werkorganisatie. Integraal werken tussen de domeinen is daarin van belang. Uiteindelijk heeft dit tot resultaat dat er in de toekomst meer vanuit programma’s wordt gewerkt dan vanuit domeinen. Uitgangspunt is daarbij dat verantwoordelijkheden steeds zo laag mogelijk in de organisatie worden belegd. Voor jou betekent dit, dat in de toekomst steeds meer de nadruk zal gaan liggen op programma’s en thema’s die je leidt en minder op het managen van het domein.
FUNCTIE-EISEN
De ideale kandidaat is een ervaren en gedreven leidinggevende manager met visie op de moderne, faciliterende gemeente en weet anderen daar op een positieve wijze in mee te nemen. Je hebt een sterk politiek-bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit. Daadkracht, resultaatgerichtheid en het zijn van een teamspeler typeert jou. Je bent een coachend leider en hebt daar ruime ervaring in.
Je voelt je thuis in een dynamische omgeving, voortdurend in verandering. Je neemt initiatieven, creëert kansen voor de organisatie en voor jouw domein die aansluiten bij de klantwensen, politiek-bestuurlijke kaders en doelstellingen. Je straalt energie en vertrouwen uit, weet mensen te inspireren, te prikkelen en bent een verbindend leider. Je communiceert gemakkelijk en helder. Tevens ben je een pragmaticus, hebt natuurlijk gezag en biedt een luisterend oor.
Ervaring met programmatisch werken en bekendheid met opdrachtgever-opdrachtnemerschap is een pré. Evenals ervaring met het samenvoegen van grotere afdelingen/diensten en/of een (ambtelijke) fusie.
KERNCOMPETENTIES/VAARDIGHEDEN
 • Sterk leiderschap, visie (gezag, overwicht, persoonlijkheid)
 • Energiek, doorpakker
 • Goede samenwerker
 • Veel ervaring in een politiek-bestuurlijk (complexe) omgeving (bestuurders)
 • Regie zonder macht
 • Richting gever nieuwe rol programmamanagers
 • Focus op financiën, basis op orde
 • Verbinden
PERSOONLIJKHEID
Toegankelijke persoonlijkheid, inspirerend en stimulerend. Senior uitstraling. Die vanuit rust en overzicht medewerkers weet te inspireren tot vernieuwing. Prioriteiten kan stellen in de onderlinge samenhang. ARBEIDSVOORWAARDEN
De functie domeinmanager/programmamanager Ruimtelijke Ontwikkeling is ingedeeld in schaal 14 met een salaris van maximaal € 90.000,-bruto per jaar op basis van een 36-urige werkweek, dit is inclusief individueel keuzebudget van 16,8 %. BUCH biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals ruimtelijk voor persoonlijke ontwikkeling, flexibele werktijden en de mogelijkheid tot thuiswerken. De aanstelling is voor een jaar met de intentie dit bij goed functioneren om te zetten naar een vast dienstverband.
PROCEDURE
De werving wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, partner/senior adviseur bij bureau Van Ham & Van der Heijden. Zij verricht de voorselectie. Op 15 maart worden alle potentieel passende kandidaten schriftelijk aan de opdrachtgever gepresenteerd. De eerste gespreksronde bij de opdrachtgever vindt plaats op 19 maart. De tweede gespreksronde bij de organisatie vindt op 22 maart plaats.
SOLLICITEREN
Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 085 - 047 91 49. Hebt u belangstelling om te werken in een ontwikkelgerichte organisatie waar initiatief en lef past, dan zien wij uw reactie graag vóór 21 februari a.s. tegemoet, reageren kan via www.vanhvanh.nl.
- Einde vastgoed vacature -