Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Voor het oprichten van een flexibele schil voor één van onze opdrachtgevers zoeken wij (senior) juridisch adviseurs met onder meer ervaring met de Waterwet en het Waterschapsrecht.

Werkzaamheden:

De werkzaamheden van de (senior) juridisch adviseur bestaan uit ondersteuning/advisering aan het primaire proces van de organisatie in brede zin. De adviesrol heeft, afhankelijk van de concrete situatie, betrekking op het waterwetinstrumentarium, gebiedsontwikkeling, grondzaken, vergunningverlening, handhaving, afhandeling aansprakelijkstellingen, opstellen overeenkomsten, privacy en procesvertegenwoordiging in juridische procedures. Daarnaast bestaan de werkzaamheden uit het behandelen van klachten, verzoeken nadeelcompensatie en Wob-verzoeken.

Juridisch adviseurs kunnen ook participeren in grote projecten, zij worden als ‘projectjurist’ ingezet in het totale proces van ruimtelijke planvorming, via projectrealisatie tot het in beheer nemen van de waterstaatswerken die zijn gerealiseerd.

Op dit moment werkt de organisatie aan de implementatie van de Omgevingswet, een uitdaging waaraan ook juridisch adviseurs actief een bijdrage leveren.

Kennis en vaardigheden:

De juridisch adviseur beschikt over de volgende kennis en vaardigheden:

 • inhoudelijk brede basis op de volgende rechtsgebieden: Waterschapsrecht, Waterwet, Algemene wet bestuursrecht, burgerlijk recht (overeenkomstenrecht, overheidsaansprakelijkheid) Aangevuld met specialistische kennis op een of enkele van de volgende kennis/rechtsgebieden: vastgoed, vergunningverlening en handhaving, omgevingsrecht, aanbestedingsrecht, subsidies en staatssteun, etc.

Afhankelijk van de vraag ervaring met:

 • grondverwerving, vastgoed en grondzaken;
 • handhaving: bestuursrechtelijk en strafrechtelijk;
 • vergunningverlening: Waterwet, omgevingsrecht;
 • procesvertegenwoordiging in procedures bij bezwaarschriftencommissie, adviescommissie nadeelcompensatie, bestuursrechter en Raad van State;
 • Waterschapswet, besturing, besluitvorming, samenwerking met andere partijen (publiek- en privaatrechtelijk samenwerking, e.a.);
 • ondersteuning in projecten: projectplannen, (samenwerkings)overeenkomsten, advisering over afhandeling van schades en noodzakelijke vergunningen;
 • ondersteuning bij voorbereiding van beleid op zeer uiteenlopende terreinen;
 • aanbestedingsrecht, staatssteun, overheid en markt;
 • advisering over KRW, Waterwet, Keur, legger, onderhoudsplichten;
 • secretaris bezwaarschriftencommissie/klachtencommissie/adviescommissie nadeelcompensatie.

Reageren:

Bovenstaande betreft dus nu geen concrete uitvraag. Als je opgenomen wilt worden in deze flexibele schil of als je meer informatie wilt, neem dan contact op met Liza Brinkmann-Geerling via onderstaand formulier of telefoonnummer 079 - 363 19 19.

- Einde vastgoed vacature -