Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Interimbasis - 32 uur per week

ViVa! Zorggroep biedt als betrouwbare zorgverlener een breed pakket aan zorgdiensten en zorgproducten voor iedere levensfase. Van thuiszorg tot wonen in een verpleeg- of verzorgingshuis, van gezondheidsvoorlichting tot zorg en ondersteuning aan jonge kinderen. In een groeiend aantal wijkcentra bieden we een wijkgerichte combinatie van zorg en welzijnsdiensten.
Bij ons staat persoonlijke aandacht voor de cliënt voorop. Met ruim 4000 gemotiveerde medewerkers levert ViVa! Zorggroep professionele zorg. Zorg die bij de cliënt past en waar de cliënt op kan vertrouwen. Een van onze doelen is dat cliënten zolang mogelijk zelfstandig in de wijk kunnen blijven wonen. Alle activiteiten op het gebied van zorg, welzijn, wonen en dienstverlening worden dicht bij de cliënt, ‘in de wijk’, georganiseerd en vormen zo een toegankelijk en samenhangend geheel.

ViVa! Zorggroep levert haar dienstverlening vanuit verschillende soorten huisvesting: woon-zorgcomplexen, wijkcentra en kantoorpanden (deels in eigendom en deels gehuurd van derden). ViVa! verhuurt delen van deze huisvesting aan zakelijke huurders en particuliere huurders.

Het organisatieonderdeel Huisvesting is verantwoordelijk voor integrale aansturing (inclusief exploitatie) van het vastgoed, de terreinen en de gebouw gebonden installaties van ViVa! Zorggroep. ViVa! heeft de ambitie het management van haar vastgoed strategisch verder te ontwikkelen en te professionaliseren.

Daarnaast heeft ViVa! de wens haar facilitaire zaken verder te ontwikkelen, te professionaliseren en effectief te positioneren binnen de organisatie. Om dit te realiseren zijn we op zoek naar een gedreven en professionele manager Vastgoed en Facilitair a.i. met twee bovengenoemde aandachtsgebieden huisvesting en facilitair in portefeuille.

Je uitdaging

De manager Vastgoed en Facilitairis in de rol van kwartiermaker verantwoordelijk voor huisvesting en onderzoekt de organisatie van facilitaire zaken. De kwartiermaker:

 • Maakt een vertaling van de strategische koers naar een integraal vastgoed plan, en plannen per pand;
 • Regisseert en voert het plan uit per pand;
 • Herdefinieert het huurbeleid in lijn met de strategische HV koers en integraal plan per pand;
 • Herijkt de LT plannen, meerjaren onderhoudsplanning;
 • Brengt advies uit over de organisatie van de facilitaire zaken binnen ViVa! en de ophanging ervan;
 • Geeft advies over de inrichting van de afdeling Vastgoed en de afdeling Facilitair;
 • Geeft dagelijks leiding aan afdeling Vastgoed (ad interim).

Bij voorkeur ben je per direct (of op korte termijn) beschikbaar voor de duur van 6 maanden, voor 4 dagen per week (32 uur).

De functie

Als manager Vastgoed en Facilitair a.i. heb je zoals gezegd twee aandachtsgebieden: Huisvesting en Facilitair.

Voor huisvesting wordt het volgende van je gevraagd:

 • Je brengt het masterplan ‘huisvesting en bouw’, het Lange Termijn Huisvesting Plan (LTHP) en meerjaren onderhoudsplan in overeenstemming met de gemaakte strategische keuzes;
 • Je bent de dagelijks leidinggevende van de Afdeling Vastgoed.
 • Je adviseert de Manager Bedrijfsvoering en andere leidinggevenden (gevraagd en ongevraagd) over vastgoedaangelegenheden, nieuwbouw, verbouw, verwerven nieuwe locaties en verkoop;
 • Je vervult de rol van projectmanager van diverse (vastgoed)projectteams;
 • Je geeft leiding aan de medewerkers (ca. 25 fte) die onderdeel uitmaken van de afdeling Vastgoed;
 • Je voert als budgethouder het jaarplan vastgoed (incl. begroting) uit conform strategische visie;
 • Je bewaakt de kwaliteit van het functioneren van de medewerkers binnen de afdeling Vastgoed conform het vastgestelde HR-beleid en prestatie-indicatoren en neemt zo nodig actie;
 • Je draagt zorg voor een goed samenspel van de afdeling Vastgoed met de ondersteunende afdelingen (waaronder Zorg, Inkoop, ICT, Financiën) en de locaties;
 • Je rapporteert (binnen de Planning & Control-cyclus) periodiek aan de manager Bedrijfsvoering op basis van het vastgestelde jaarplan Vastgoed over de integrale bedrijfsvoering, je signaleert ontwikkelingen en veranderingen en je doet voorstellen voor verbetering/bijstelling. Hierbij handel je binnen de budgettaire kaders.

Voor het* facilitaire aandachtsgebied *vragen we je een analyse te maken van het huidige landschap aan facilitaire zaken en medewerkers. We vragen je advies uit te brengen over de professionalisering en organisatie-inrichting in het kader van de ViVa zorgvisie (kaderbrief 2019).

Wij bieden

Voor deze opdracht zoeken wij bij voorkeur per direct (of zo spoedig mogelijk) een zeer ervaren manager Vastgoed en Facilitair a.i.. Je hebt aantoonbare ruime ervaring binnen de zorg of non-profit omgeving met vergelijkbare opdracht. De opdracht is voor de duur van 6 maanden, tarief in overleg (afhankelijk van ervaring en kennis).

Meer informatie?

Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Esther Brouwer (manager Bedrijfsvoering) of de afdeling Recruitment (0889958660).

Interesse?

Solliciteer dan direct via onderstaande button en upload jouw CV en motivatiebrief!

Soort dienstverband: Voltijd, Deeltijd, Bepaalde Tijd

- Einde vastgoed vacature -