Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Het Rijksvastgoedbedrijf is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Als coördinerend contractbeheerder ben jij hét aanspreekpunt binnen het Rijksvastgoedbedrijf en daarbuiten als het gaat om de contracten die aan jou toebedeeld zijn.

Zowel binnen het Rijksvastgoedbedrijf als met de markt voer jij gesprekken over onder meer escalaties, contractvoortgang en uitputting. Als coördinerend contractbeheerder werk je nauw samen in een hecht team van technici en contractondersteuners en onderhoud je contacten met collega’s om vakinhoudelijke onderwerpen en processen af te stemmen. Je zorgt voor een goede kwantitatieve, kwalitatieve, financiële en administratieve uitvoering van de werkzaamheden voor verschillende soorten onderhoudscontracten op het gebied van werktuigbouwkunde, bouwkunde en/of elektrotechniek.

Daarnaast participeer je in een aanbestedings- en implementatietoetsteam om nieuwe of verbeterde contracten vorm te geven en deze mede te implementeren. Verder denk je mee over de ontwikkeling van interne processen en werkmethodes en je werkt mee aan de invoering hiervan. Dit doe je op een verbindende en resultaatgerichte manier.

Jouw taken

Je coördineert de juiste en tijdige uitvoering van de contractwerkzaamheden volgens de overeenkomsten voor dagelijks onderhoud die aan jou toebedeeld zijn.
Je stelt het risicodossier op en houdt het up-to-date.
Je stuurt de dagelijkse onderhoudscontracten op basis van systeemgerichte contractbeheersingsmethodiek.
Je verdiept je in de kleine lettertjes van de onderhoudsovereenkomsten binnen jouw portefeuille.
Je bent gedelegeerd opdrachtgever en budgetverantwoordelijke over de overeenkomsten in jouw portefeuille.
Je neemt deel aan het werkoverleg met alle coördinerend contractbeheerders van het cluster over inhoudelijke aspecten van het contractbeheer. Op basis hiervan zet je activiteiten uit en bewaak je deze.
Je coördineert de functionele samenwerking van jouw team, dat bestaat uit een inhoudelijk en een ondersteunend contractbeheerder.
Je bent voorzitter van het contractoverleg met de opdrachtnemers uit jouw portefeuille, je beoordeelt de prestatielevering, zet activiteiten uit en bewaakt deze.
Je verdeelt de taken, bewaakt de werkprocessen en de kwaliteit van de informatie in systemen voor de overeenkomsten uit jouw portefeuille.
Je signaleert (dreigende) tekortkomingen of risico’s, zodat we deze vroegtijdig of in het escalatieproces kunnen oplossen.
Je neemt als vertegenwoordiger (en verbindende schakel) van jouw cluster deel aan het wekelijks clusteroverleg van objectmanagers in de regio.
Je bespreekt de voortgang van het werk aan de objecten in jouw portefeuille periodiek met de objectmanagers.
Je draagt actief bij aan inkooptrajecten en je (her)ontwikkelt contracten of contractvernieuwingen op basis van opgedane ervaringen.
Je behartigt de belangen van de sectie als vertegenwoordiger binnen diverse aanbestedingstrajecten.
Je bent (mede) verantwoordelijk voor de implementatie van nieuwe overeenkomsten.
Functie-eisen
Arbeidsvoorwaarden
Overige arbeidsvoorwaarden

Bijzonderheden
- Einde vastgoed vacature -