Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Als Nederlands grootste vastgoedbeheerder staat het Rijksvastgoedbedrijf voor mooie uitdagingen. Komende jaren worden er veel projecten en programma’s uitgevoerd voor nieuwbouw, onderhoud, renovatie en sloop van vastgoed. Gemotiveerde, veelzijdige elektrotechnici wacht hier een afwisselende werkomgeving.

Je gaat als technisch medewerker, technicus of adviseur aan de slag voor het vakgebied elektrotechniek binnen het Rijksvastgoedbedrijf. Wij hebben functies zowel op mbo- en hbo- als op universitair niveau, en op verschillende werklocaties in het land. In alle gevallen geldt dat je - samen met collega’s van andere vak- en kennisgebieden - werkt aan de voorbereiding en uitvoering van nieuwbouw- en renovatieprojecten en/of servicecontracten. Jouw werkomgeving omvat de volle breedte van het vakgebied. Daarbij kun je denken aan gebouwgebonden installaties en terreinvoorzieningen, hoogspanning, laagspanning, duurzaamheid, noodstroom, (terrein)verlichting, vliegveldverlichting, bliksembeveiliging, brandveiligheid, beveiliging, data en audiovisuele installaties.

Jouw taken

(afhankelijk van functie, vooropleiding en ervaring)

Je formuleert de inhoud en de kaders van projecten en adviseert over de technische haalbaarheid.
Je vertaalt klantwensen naar technische ontwerpen voor de initiatieffase en het voorlopige en definitieve ontwerp.
Je stelt contractstukken op voor bestekken, tekeningen, vraagspecificaties, technische berekeningen of begrotingen, of laat dat doen.
Je draagt bij aan de totstandkoming van servicecontracten en adviseert over de haalbaarheid.
Je adviseert over de contractvorm en de selectie- en gunningscriteria in de aanbestedingsfase en draagt bij aan het opstellen van het gunningsadvies.
Je ziet toe op de uitvoering van projecten en servicecontracten volgens de GROTIK-aspecten: geld, risico, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit.
Je denkt actief mee over kennisdeling, ontwikkeling en borging binnen het vakgebied elektrotechniek.
Je borgt de veiligheid voor gebruik en beheer van elektrotechnische installaties.
Je ondersteunt leidinggevenden bij de capaciteitsplanning, kwaliteitsborging, opleidingen en professionaliseringsprogramma’s.
Functie-eisen
Arbeidsvoorwaarden

Overige arbeidsvoorwaarden

Bijzonderheden
- Einde vastgoed vacature -