Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Heb je financiële en juridische kennis omtrent Onderwijshuisvesting? Heb je ervaring in het adviseren op dit gebied? Graag ontvangen we jouw cv!

De afdeling Onderwijs en Leerplicht binnen Gemeente Amsterdam zet zich in voor kwalitatief goede kinderopvang, (voorschools) onderwijs en aansluiting op de arbeidsmarkt voor alle Amsterdammers tot 27 jaar. De afdeling bestaat uit vier (beleids)teams: VVE/Kinderopvang, Primair Onderwijs, VO/MBO, Onderwijshuisvesting en zes teams Leerplicht/Leerlingenvervoer en team schooltuinen.
De schoolbesturen zijn bouwheer bij het merendeel van de circa 90 bouwprojecten die bijdragen aan het goed en duurzaam huisvesten van alle leerlingen in Amsterdam. De gemeente is op verschillende manieren bij deze bouwprojecten betrokken.

Team OHV bestaat uit Team PO/VO/SO, Team Ondersteuning, Team Strategie en Team Maatschappelijke Voorzieningen. Team PO wordt functioneel aangestuurd door een programmaregisseur en geeft uitvoering aan de landelijke wettelijke taken betreffende Onderwijshuisvesting. Het team fungeert in dit kader op strategisch -, tactisch - en operationeel niveau als intermediair en regisseur tussen het gemeentebestuur en de schoolbesturen. Team OHV levert hierbij de expertise, kennis en (strategisch) advies met betrekking tot de gewenste en/of noodzakelijke verdeling van het aantal vierkante meter schooloppervlak binnen de gemeente en de kwalitatieve ontwikkeling ervan. Daarnaast adviseert Team OHV het gemeentebestuur over de beschikking van de toegewezen financiële middelen voor de ver-/nieuwbouw van schoolgebouwen. Dit alles voor de lange -, middellange en korte termijn en in samenwerking met alle betrokken partijen. Het team werkt gebiedsgericht en binnen de gemeente in nauwe samenwerking met Bestuurscommissies, Gemeentelijk Vastgoed, Sport, Projectmanagementbureau en Ruimte & Duurzaamheid.

Voor het team OHV zoekt Gemeente Amsterdam een Adviseur Verordening Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs.

Wat je gaat doen

 • Verlenen van advies over tekstuele en inhoudelijke aanpassing van Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs in Amsterdam
 • Afstemmen omtrent voorstellen met juridische zaken en financiën
 • Overleg voeren over voorgestelde wijzigingen in interne werkgroep, met schoolbesturen en in op overeenstemmingsgericht overleg
 • Voorbereiden van besluitvorming en behandelen bezwaar en beroep namens Onderwijshuisvesting

Wat we vragen

 • Afgeronde HBO/WO opleiding
 • Ervaring als adviseur met financiële en juridische kennis omtrent Onderwijshuisvesting
 • Ervaring met (model) verordening voorzieningen op het gebied van huisvesting onderwijs
 • Bekendheid met Gemeente Amsterdam
 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit

Wij bieden

 • Werkweek van 16 uur
 • ZZP-opdracht of tijdelijke detacheringsovereenkomst voor 6 maanden
 • Een verantwoordelijke en zelfstandige functie
 • Cultuur: ondernemend, zelfstandig, politieke sensitiviteit, korte lijnen

Soort dienstverband: Bepaalde Tijd

Ervaring:

 • advies verlenen omtrent Onderwijshuisvesting: 2 jaar (Aanbevolen)

Opleiding:

 • HBO (Vereist)
- Einde vastgoed vacature -