Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Functie valt onder Unithoofd Vastgoed Arjan Koster.

Als Portfoliomanager Vastgoed heb je een belangrijke rol in de ontwikkeling van de strategie en ben je de motiverende en verbindende factor, je:

Stelt periodiek in samenwerking met andere betrokken afdelingen van de gemeente een huisvestings- of portefeuilleplan op

Stelt strategisch uitgangspunten voor het vastgoedbeleid voor, die ondersteunend zijn aan de organisatiedoelstellingen. Dit zijn uitgangspunten voor acquisitie, duurzaamheids-, rendements- en overige eisen voor exploitatie

Neemt verantwoordelijkheid voor het implementeren van de vastgoedstrategie inclusief kaders en processen

Draagt zorg voor de performancebewaking, -berekening, -analyse en -rapportage en de toelichting hierop

Vertaalt het portfoliobeleid (strategisch) naar het beleid per object

Brengt de performance van een object in kaart waarbij je op diverse dimensies stuurt

Onderhoudt nauw contact met de diverse stakeholders, waarbij de tevredenheid van de stakeholders van groot belang is
Voor de gemeente Capelle, met ruim 60.000 inwoners, kijken wij uit naar een Portfoliomanager Vastgoed. De gemeente staat bekend voor een goede kwaliteit en betrouwbaarheid in haar dienstverlening en betrekt haar burgers en spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen. Hiervoor heeft ze een goed toegankelijke en flexibele organisatie dat gericht is op service en resultaten. De afdeling Vastgoed is bezig met de ontwikkeling en professionalisering van de organisatie en haar vastgoedportefeuille. Als Portfoliomanager Vastgoed lever je hier een belangrijke bijdrage aan. Binnen de gemeentelijke organisatie is het een team van enthousiaste professionals die de primaire processen van de gemeente mogelijk maakt. Zij zijn de vanzelfsprekende partner voor hun interne en externe stakeholders op het gebied van maatschappelijk vastgoed, facilitaire diensten en informatievoorziening. De afdeling kent drie afdelingen en een stafbureau, te weten Diensten, Documentaire Informatie Voorziening en Vastgoed (vastgoedmanagement, vastgoedbeheer, projecten).
Voor de gemeente Capelle zoekt YER een Portfolio Manager Vastgoed.

Een afgeronde opleiding in de richting van Bouw- en Vastgoedmanagement op tenminste WO-niveau

Minimaal 4 jaar ervaring in een inhoudelijk vergelijkbare functie

Je hebt aantoonbare ervaring met het geven van sturing op portfolioniveau

Kennis en affiniteit met de vastgoedmarkt, corporate real estate management (CREM), bouweconomie, proces- en projectmanagement en moderne contractvormen

Vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleidsissues of concepten

In staat zijn om huisvestingsvraagstukken te vertalen naar concrete voorstellen

Beschikt over adviesvaardigheden, politieke sensitiviteit en vaardigheden om op bestuursniveau met interne en externe stakeholders te onderhandelen

Ervaring met het zelfstandig selecteren en aansturen van externe adviseurs
- Einde vastgoed vacature -