Vind jouw vastgoed vacature binnen de vastgoedsector

Blader door en solliciteer op openstaande vastgoed vacatures

Als Senior Controller maak je deel uit van het team Planning & Control en rapporteer je hiërarchisch aan de Manager Planning & Control. Je bent primair verantwoordelijk voor het financieel doorrekenen van strategische scenarios rond het vastgoed en de wooncomplexen van De Key en het sturen op rendement en kasstromen. Je werkt hiertoe nauw samen met de afdeling Strategie & Beleid. Periodiek presenteer je jouw analyses aan de directie en onderhoud je contacten met de verschillende afdelingen binnen De Key. Je zorgt voor de goede uitvoering van de P&C cyclus, waaronder de meerjarenbegroting en juiste toepassing en doorrekening van waardebegrippen voor alle werkmaatschappijen van de Key.

Je functietaken zijn verder als volgt:
Het doorrekenen van de jaarbegroting en de meerjarenbegroting in samenhang met het jaarplan en het strategische beleidsplan van De Key en hierover terugkoppelen zowel naar de directie als naar alle bedrijfsonderdelen.

Verzorgen van het op elkaar afstemmen van jaarplannen en jaarbegrotingen, van meerjaren plannen en begrotingen.

Opstellen van de meerjaren-, liquiditeits- en financieringsbegroting.

Opstellen van de fiscale meerjarenprognose.

In samenwerking met Strategie & Beleid en het Bedrijfsbureau opstellen van de waardering van het vastgoed in het kader van asset liability management, de jaarrekening (inclusief consolidatie), het volkshuisvestelijk verslag en de interne periodieke financiële rapportages.

Coördineren van, het opstellen van en terugkoppeling geven over de dPi-rapportage zowel intern als extern.

Uitvoeren van scenarioanalyses op t.b.v. financiële beleidsvorming en vastgoedsturing in samenspraak met Strategie & Beleid.

Zorgdragen voor de prospectieve verslaglegging richting externe toezichthouders (CFV en WSW).

Zorgdragen voor de uitvoering en registratie van de interne beheersingsmaatregelen met betrekking tot de dagelijkse werkzaamheden.

Bijdrage leveren aan integrale kasstroom prognoses (exploitatie en projectontwikkeling) voor de uitvoering van financieringsactiviteiten van De Key.

Opstellen van het integraal financieel en fiscaal beleid (exploitatie en projectontwikkeling), het treasury beleid en het financiële beleidskader en legt dit in samenspraak met de Manager Planning & Control in concept voorleggen aan de Directeur Financiën & Control.

Opstellen van de Balanced scorecard / dashboard definities op t.b.v. de sturing op kasstromen, resultaat en rendement.

Waarborgen van de kwaliteit van dossiervorming en mede fungeren als aanspreekpunt voor de accountant (tijdens controleproces) ten behoeve van diverse waardebegrippen.

Zorgdragen voor de verdeling van de werkzaamheden, bewaken van de voortgang en hierover rapporteren aan de manager Planning & Control.

Geven van uitleg aan collegas ten aanzien van correct gebruik en toepassing van applicaties, systemen en processen en het aandragen van verbetervoorstellen.

Zorgdragen dat wijzigingen in wet- en regelgeving en beleids- en proceswijzigingen bij collegas bekend zijn en invloed op de processen worden besproken.

Leveren van input aan de Manager Planning & Control over het functioneren en de resultaten van collegas ten behoeve van de beoordelingscyclus.
De Key bezit ruim 34.000 woningen in Amsterdam, Diemen en Zandvoort. In Amsterdam en Diemen is De Key dé specialist in woonstarters. Jonge mensen zijn van onmiskenbaar belang voor de dynamiek van Amsterdam. Woonstichting De Key geeft daarom jonge mensen de kans om in Amsterdam te wonen. Dit doen zij met eigentijdse woonconcepten en met oog voor veranderingen in de samenleving. Vooral binnen de Amsterdamse ring A10 en vlak daarbuiten.

In Zandvoort draagt De Key bij aan een krachtige Zandvoortse gemeenschap met ruimte voor evenwicht. De Key biedt jonge huishoudens woonkansen in Zandvoort en creëert voor ouderen mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.
Werken bij De Key is altijd uitdagend; de nieuwe koers van De Key brengt alles in beweging.

Het bedrijfsonderdeel Financiën & Control bestaat uit een team Planning & Control (8 fte), een team Administratie & Verslaggeving (20,5 fte) en een Treasurer. De afdeling rapporteert direct aan de Manager Planning & Control en indirect aan de Directeur Financiën & Control.
Beschik jij over ervaring in vastgoedrekenen, controlling en wil je graag een bijdrage leveren aan de ambitieuze strategie van een gezichtsbepalende woningbouwcorporatie in Amsterdam? Dan is de positie van Senior Controller bij Woonstichting De Key misschien wel jouw volgende stap!

Afgeronde relevante WO opleiding (Accountancy, Bedrijfsecnomie)

Grondige kennis van en ervaring met vastgoedrekenen

Ervaring met het opstellen van een begroting

Kennis van planning & control, treasury en fiscaliteiten

Cijfermatig sterk onderlegd

Analytisch

In staat om te communiceren op strategisch en tactisch niveau

In staat om in- en externe netwerken op te bouwen

Klantgericht

Resultaatgericht

Goed kunnen plannen en organiseren

In staat om onafhankelijk een oordeel te vormen

Goede adviesvaardigheden
- Einde vastgoed vacature -